29 august – azi prăznuim Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

FOTO 1Numit de tradiție și ”Îngerul Pustiei”, Sfântul Ioan Botezatorul, a împărtășit soarta nefericită a majorității proorocilor lui Israel. El, Sfântul, a fost cel care a avut îndrăzneala de a-i arăta regelui Irod Antipa desfrânarea în care trăiește, păcătuind cu Irodiada, cumnata sa, dar și de a-l mustra aspru pentru păcatul făptuit. La îndemnurile Irodiadei, Salomeea i-a cerut lui Irod să-i taie capul lui Ioan, lucru făptuit de regele desfrânat, atrăgând astfel pentru vecie un mare păcat asupra lor. Înainte de a i se tăia capul, Ioan Botezătorul a spus mulțimii de credincioși: „La ai Mei am venit, și ai Mei nu M-au primit; chema-voi neamurile, și acelea Mă vor preamări”, anunțând astfel începuturile Noului Israel.

Reprezentarea iconografică a Sfântului Ioan Botezătorul

FOTO 2 Momentul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezatorul este redat în multe feluri. În anumite reprezentări, Sfântul Ioan apare sub chipul îngerului în trup, astfel că el are aripi pentru că a fost vestitor, adică un antemergător trimis al lui Dumnezeu, iar acest fapt ne amintește de un altul, și anume că îngerii, mesageri ai voinței dumnezeiești, sunt întotdeauna reprezentați cu aripi. În picturile ”înger în trup”, Sfântul Ioan își ține capul cu mâna dreaptă, iar în mâna stângă are un pergament cu mesajul central al propovăduirii sale, și care sună așa: ”Pocăiți-vă, căci se apropie Împărăția cerurilor”. În unele icoane, Sfântul Ioan este așezat în pustie, unde a petrecut mulți ani, mai înainte de a veni la apa Iordanului pentru a-L anunța și propovădui pe Mesia. În partea de sus a icoanei, Iisus Hristos coboară din cer și-l binecuvântează, în timp ce Sfântul Ioan întinde spre IIsus mâinile împreunate a rugăciune. În mâna sa stângă, Sfantul Ioan Botezătorul ține un filacter desfășurat, cu mesajul: ”Iată, Fiule al lui Dumnezeu, ce pătimesc cei ce vădesc oamenilor păcatele lor, celor ce nu-și recunosc greșeala. Iată capul meu: Irod l-a tăiat.” În partea de jos a icoanei apare zugrăvit capul său, așezat pe o tavă, iar într-o parte, la rădăcina unui copăcel, este așezat un topor, care trimite la cuvintele cu care Sfântul Ioan și-a început predica: ”Faceți roada vrednică de pocăință. (…) Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.” Într-o altă reprezentare, momentul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este reprezentat în afara temniței, desi Sfânta Scriptură ne vestește că acest lucru a fost săvârșit în locul în care era închis. Simbolistica acestei reprezentări pe care au ales-o unii iconografi este aceea că moartea celor plăcuți și iubiți de bunul Dumnezeu nu poate fi trecută cu vederea, oricât de mult s-ar căuta să fie ascunsă. Mai există și o altă reprezentare a momentului Tăierii capului Sfântului Ioan. Plecând de la faptul că decizia Tăierii capului acestuia a fost luată cu ocazia aniversării zilei de naștere a regelui Irod Antipa, sunt icoane care redau ospățul regelui, dansul Irodiadei, concomitent cu Tăierea capului Sfântului Ioan. Această reprezentare are scopul de a ne aminti că neînfrânarea de la patimile trupești intră în conflict cu sfințenia și dreptatea putând duce la uciderea unor oameni nevinovați.

Anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul

FOTO 3 Este o figură centrală a creștinismului, predicator și botezător pe malurile râului Iordan. El este considerat a fi înainte-mergătorul sau vestitorul, dar și botezătorul lui Iisus. El este numit de către Iisus ”cel mai mare dintre cei născuți dintre femei”, și este cinstiti de către biserica creștină ca cel mai mare dintre sfinți, având nu mai puțin de 3 sărbători dedicate.Evanghelia după Luca relatează că, în zilele lui Irod Antipa, împăratul Iudeii, un înger îl anunță pe Zaharia, preot din tată-n fiu și înaintat în vârstă, pe când era în Templul Domnului pentru tămâiere, că rugăciunea i-a fost ascultată, iar soția sa, Elisabeta, care era stearpă și înaintată și ea în vârstă, îi va naște un copil al cărui nume trebuia să fie Ioan. Lui Zaharia nu i-a venit să creadă, iar îngerul, drept pedeapsă îl va face mut până în ziua în care urmau să se adeverească cele anunțate de el. După un timp Elisabeta, nevasta lui Zaharia, a rămas însărcinată și apoi a născut pe pruncul Ioan.Evanghelistul Luca relatează cum îngerul Gavriil o anunță pe fecioara Maria că îl va naște pe Iisus, dar și că Elisabeta, rudenia ei, va zămisli un fiu. Maria va sta dealtfel cu Elisabeta cam trei luni, după care a plecat acasă.Ioan, cel născut de Elisabeta, ascetic și sobru, a plecat în pustie, loc unde a stat până în ziua arătării lui către Israel. El a refuzat pâinea și băutura, și în aceeași măsură a fost respins de mai-marii poporului, la fel ca și Iisus. El a pregătit calea Domnului, îndemnând oamenii spre inocență și înțelepciune și – așa cum spune Iisus – Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre cei născuți dintre femei și totuși inferior oricărui locuitor al împărăției cerurilor

Pavel BORUGA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *