Eveniment

Bugetul Târnăveniului ”trântit” de consilieri

Din mai multe motive, care È›in de nemulÈ›umiri personale ale unor consilieri legat de proiectele de investiÈ›ii ale municipalităÈ›ii, cât È™i din cauza „lipsei de experienÈ›ă†a unor aleÈ™i locali din Târnăveni, bugetul local nu a putut fi votat. 

Banii de investiÈ›ii, mărul discordiei

Problemele au început în momentul în care s-a ajuns la punctul 6 de pe ordinea de zi care viza â€aprobarea necesitatea achiziÈ›ionării unor lucrări, produse È™i servicii pentru anul 2014â€. Practic, la acest punct se stabileau proiectele de investiÈ›ii ale municipalităÈ›ii pentru anul acesta, adică unde se duc cei mai mulÈ›i bani ai oraÈ™ului. â€Nu pot fi de acord cu acest proiect pentru că domnul primar mi-a promis în È™edinÈ›a precedentă că se vor introduce în buget bani pentru studii de fezabilitate a unor străzi. Aceste studii nu se regăsesc în proiectâ€, a declarat consilierul PER Maria Șerban. â€Nici eu nu voi vota acest proiect. Sunt aspecte la care nu sunt de acord È™i investiÈ›ii pe care le dorim cu toÈ›ii È™i care nu se regăsesc aiciâ€, a adăugat consilierul PP-DD Georgeta Toma.

Joaca de-a fi consiler

DeÈ™i respectivul proiect putea fi modificat pe loc, iar articolele nedorite eliminate, acest lucru nu a fost făcut de consilierii locali, deÈ™i reprezentanÈ›ii aparatului de specialitate din cadrul Primăriei au cerut-o în mod repetat. â€Vă rog sa respingeÈ›i sau să aprobaÈ›i proiectul pe puncte pentru a nu generalizaâ€, a afirmat directorul economic Rodica Muth. Astfel încât, într-o dezordine de nedescris, fiecare ales a votat fără o logică anume, proiectul fiind respins „la mustaÈ›ăâ€. Consilierii nici măcar nu au realizat faptul că prin respingerea acestui punct de pe ordinea de zi, nici proiectul ce viza bugetul municipiului nu mai putea fi votat. â€Sper că aÈ›i observat faptul că prin respingerea propunerii noastre în ceea ce priveÈ™te investiÈ›iile aÈ›i respins practic È™i proiectul de buget. Se pare că aici ne jucăm cu banii contribuabililor mai mult decât ne preocupă interesul oraÈ™uluiâ€, a afirmat primarul Sorin MegheÈ™an.

Ședină extraordinară luni, 3 februarie

La încheierea È™edinÈ›ei, aleÈ™ii locali au decis să se întrunească într-o È™edinÈ›ă de urgenÈ›ă luni, 3 februarie, pentru a rediscuta cele două proiecte. Asta sub â€presiunea†FinanÈ›elor care a dat termen de finalizare a aprobării bugetului data de 7 februarie.

Un buget â€prudent†și echilibrat

Bugetul municipiului Târnăveni pentru anul 2014 are propus la capitolul „Venituri†suma de 30.084.000 lei, iar la capitolul „Cheltuieli†suma de 30.440.000 lei. Bugetul de venituri proprii al municipiului pentru anul în curs este estimat la suma de 7.451.000 lei, adică 98,11%  faÈ›ă de realizările bugetare a anului precedent. Din cotele È™i sumele defalcate din impozitul pe profit, autorităÈ›ile locale au estimat venituri de 7.992.000 lei, adică 103.56% faÈ›ă de realizările anului 2013. 

13.650.000 lei sunt aÈ™teptaÈ›i să intre în bugetul local al Târnăveniului în anul 2014, din sume defalcate din TVA, cu 1.042.000 lei mai puÈ›in decât în anul trecut. CreÈ™terea cea mai mare este aÈ™teptată de municipalitate la capitolul subvenÈ›ii primite de la bugetul de stat sau alte bugete, unde estimarea este cu 22,17 procente mai mare decât realizările din 2013, respectiv 346.000 lei faÈ›ă de 283.217 lei.  AdministraÈ›ia locală nu se aÈ™teaptă să primească, în 2014, niciun ban din donaÈ›ii sau sponsorizări.

Municipalitatea din Târnăveni È™i-a propus un bugetul de cheltuieli estimat pentru 2014  mai â€prudent†decât cel precedent. Acesta este cu 2,89 % mai mic decât realizările execuÈ›iei bugetare a anului precedent, adică 29.439.000 lei faÈ›ă de 30.314.858 lei. Interesant la acest capitol este faptul că se reduc cheltuielile de personal È™i cele cu bunurile È™i serviciile în cuantum de 340.000 lei respectiv 1.588.661 lei. Și la nivelul dobânzilor la credite accesate la nivel local există o scădere estimată de 116.000 lei. 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close