Uncategorized

Drumurile hard se pierd pe banii soft

Drumurile noastre toate sunt pline de gropi iar firmele desemnate să reabiliteze șoselele încasează doar banii cu sacul, iar lucrările stagnează, termenele de predare fixate fiind niște biete Fata Morgana. în tot acest timp Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a decis să cheltuie peste 700.000 de euro pentru echipamente IT. Banii vin dintr-un împrumut al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, împrumut destinat restructurării transporturilor.

Unul din ultimele acte semnate de fostul ministru al Transporturilor Gheorghe Dobre a fost și anunțul de invitație la licitația de furnizare de echipamente IT (computere și accesorii).

Reguli europene

Licitația se va face conform regulilor de eligibilitate și procedurilor Băncii Mondiale, fiind deschisă tuturor ofertanților din țările eligibile. Cerințele de calificare includ, pe lângă prețul ofertei unul sau mai mulți din următorii factori: grafic de livrare, costul componentelor de înlocuire importante, piese de schimb obligatorii și service, disponibilitatea pieselor de schimb în țara achizitorului și service după vânzare pentru echipamentele menționate în ofertă, costurile de operare și întreținere estimate și alte cerințe în conformitate cu documentația de licitație. După stabilirea evaluării ofertei cu prețul cel mai scăzut, în conformitate cu documentația de licitație, achizitorul va analiza post-calificarea ofertantului și va evalua capacitatea financiară, experiență și capacitatea tehnică precum și alte cerințe prevăzute în documentația de licitație. Nu se va face nici o diferență pentru antreprenorii naționali eligibili. Documentația de licitație în limba engleză poate fi achiziționată de ofertanții interesați la depunerea unei solicitări scrise contra unei sume nerambursabile de 200 RON (inclusiv T.V.A.) pentru ofertanții români și 46 euro pentru ofertanții străini. Numai firmele/asocierile care cumpără documentația de licitație vor fi luate în considerare pentru evaluare. Un original și două copii ale ofertelor vor fi depuse în plicuri sigilate la CNADNR până la data de 3 august 2006, ora locală 10.00. Ofertele transmise prin poșta electronică nu vor fi acceptate, iar ofertele întârziate vor fi respinse. Deschiderea plicurilor se va face în prezența reprezentanților ofertanților care decid să participe în persoană, la adresa CNADNR, la data de 3 august 2006, ora 12,00 (ora locală). Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 20.000 USD.

Întrebări…

Concret, CNADNR dorește oferte pentru sisteme hardware (22 servere, 52 laptop-uri, 604 computere, 30 imprimante laser color, 100 imprimante laser, 88 imprimante matriciale) și software (AutoCad, MapInfo si TRANSCAD, Visual Studio NET 2005). Echipamentele vor fi livrate la sediul central al CNADNR și cele 7 direcții regionale – București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Constanța, perioada de livrare trebuind să fie de cel mult 90 de zile de la data contractului. în ceea ce privește echipamentele dorite de CNADNR acestea sunt absolut necesare pentru o instituție de profilul și importanța CNADNR. în condițiile în care un server costă cel puțin 2.000 de euro, un laptop minim 2.500 euro, o imprimantă laser color – 1.000, un computer – 800, o imprimantă laser simplă – 500, o imprimantă matricială – 350, iar softurile, în medie, câte 2.000 de euro bucata, CNADNR va cheltui, în total, minimum 735.000 de euro. Totuși, nu putem să nu ne întrebăm ce a făcut până acum CNADNR fără aceste echipamente? A șomat? Ma mult, dacă până acum CNADNR a “rezistat” fără aceste echipamente IT, de ce nu o poate face și pe viitor. Nu de alta, dar în condițiile în care drumurile și, în general, întregul sistem de transporturi din România este un coșmar, 750.000 de euro putea fi folosiți și în alte scopuri. De asemenea, rămâne de văzut prețul la care aceste echipamente vor fi achiziționate.

Mihai PETEAN

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close