Uncategorized

Markó, a titkosügynök

Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, úgy véli, hogy

az RMDSZ veszélyt jelent az erdélyi

magyarok számára. A püspök a magyar kormányt vádolja azzal, hogy elsajátított egy, a történelmi magyar egyházakat megilletõ ingatlant. Tõkés arra célzott, hogy Szatmári Tibor, Markó Béla volt tanácsadója, kettõs ügynök volt.

Tõkés László református püspök, az EMNT elnöke szerint, a nemrégiben lejátszódó kémkedési eset, amelybe Szatmári Tibor, az RMDSZ elnökének volt tanácsadója is bele van keveredve, több kérdést vet fel az RMDSZ elnökének a romániai titkosszolgálat tevékenységeibe történõ beavatkozásával kapcsolatban.

A Szatmári Tibor által Magyarország területén végzett feltételezett kémkedési tevékenység mögött, Tõkés László szerint egy másik probléma húzódik meg, éspedig az a mód, ahogyan az RMDSZ az erdélyi magyarok érdekeit képviseli. A református püspök érve egy budapesti ingatlan esetére hivatkozik, amelyet az Orbán Viktor vezette kormány 2001-es határozata értelmében az erdélyi magyar egyházak használatába adtak. Mindezek mellett, Szatmári Tibor, az RMDSZ budapesti képviselõje, kibérelte az ingatlant. Tõkés véleménye szerint, az ingatlan elsajátítása és használati módja, amely más, mint amelyet a magyar hatóságok meghatároztak, ellenétben áll a Szövetség létrehozatalának céljával, azaz a magyar közösségek érdekeinek védelmével.

Tõkés László szerint, ez az eset azt mutatja, hogy „az RMDSZ az erdélyi magyarok biztonságát illetõen veszélyt képez”, a református püspök azt sugallva, hogy Markó Béla kapcsolatban áll a román titkosszolgálattal és nem érdekli az erdélyi magyarok érdekeinek képviselete. Ezen körülmények mellett, Tõkés az Erdélyi Magyarok Ãllandó Tanácsának létrehozatalát javasolta, amely az erdélyi magyarokat képviselõ struktúra lenne, mind felekezeti, mind polgári vagy politikai kérdésekben.

Tõkés és Markó vitája, amely már az elõbbi RMDSZ tiszteletbeli elnöksége idejébõl származik, a múlt évben kiélesedett, a romániai magyar nemzetiségûek kettõs állampolgárságával és a Székely Tartomány létrehozatalával kapcsolatos tárgyalások közben. (R.T.)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close