Uncategorized

Șefilor de ambulanță li se cer studii de management sanitar

Candidații, pentru posturile de manager al serviciului public de ambulanță, trebuie să fie absolvenți ai unui curs de perfecționare în management sanitar. Potrivit unei propuneri de ordin al ministrului sănătății, la concursul de selecție pentru managerii de ambulanțe se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, mai multe criterii. Aceștia trebuie să aibă domiciliul stabil în România și să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență în medicină, economie sau știinte juridice. De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenți ai unui curs de perfecționare în management sanitar, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate. Ei trebuie să aiba cel puțin patru ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată. Viitorii manageri trebuie să nu fi fost condamnați penal sau în curs de urmărire penală, să fie apți din punct de vedere medical fizic și neuropsihic. În plus, aceștia trebuie să nu aibă vârsta de pensionare, conform legii. Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei centrale de concurs, iar în termen de trei zile de la data finalizării înscrierilor, se stabilește pentru fiecare dosar rezultatul prin înscrierea mențiunii “Admis” sau “Respins”. Candidații au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Ulterior, concursul de selecție este continuat numai de candidații al căror dosar a fost declarat “admis, iar candidații al căror dosar a fost declarat “respins” vor primi înapoi 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat “respins”. (I.O.)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close