Uncategorized

Sistemul bancar românesc din Transilvania

După alte două volume scrise în aceeași manieră sistematică, temeinică, profundă și documentată, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu de la Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș și-a lansat miercuri, 13 septembrie, la Palatul Culturii, o nouă lucrare. Structurat pe trei capitole, cel de-al treilea volum al profesorului Dobrescu – “Funcții și funcționalități în sistemul de credit românesc din Transilvania până la primul război mondial. Studiu de caz” – reprezintă o lucrare de referință pentru toți cei interesați de evoluția sistemului bancar transilvănean, deopotrivă istorici și economiști.

Într-o formă grafică de excepție, volumul mai sus menționat a fost editat de Editura Universității “Petru Maior” din Târgu Mureș cu sprijinul material al BRD – Group Societe Generale. Printr-o fericită coincidență, lansarea acestui volum are loc la împlinirea a zece ani de la înființarea editurii, aceeași care în urmă cu zece ani edita ca prim volum al ei tot o lucrare a profesorului Dobrescu. La eveniment a fost prezent un număr mare de participanți, în mod deosebit cadre didactice universitare și din învățământul liceal, cercetători, arhiviști și alți invitați.

Noi idei de abordare

Referindu-se la rolul important pe care l-au avut instituțiile românești de credit din Transilvania în formarea elitei românești și, indirect, la realizarea actului Marii Uniri din 1918, conf. univ. dr. Corina Teodor, director al Bibliotecii Județene Mureș, arăta faptul că “idealul național trebuia să se sprijine pe un sistem bancar românesc. Meritul deosebit al lucrării profesorului Dobrescu este acela că prezintă și analizează critic și comparativ nu numai evoluția sistemului bancar românesc de la constituirea sa și până la 1918, ci în strânsă corelație cu acesta, procesul de formare, evoluție și implicare culturală și politică a elitei românești transilvănene în realizarea idealului național”. O lucrare plăcută, elevată, dar în același timp accesibilă a reprezentat ideea centrală pe care și-a concentrat cât se poate de concisul expozeu, lector univ. dr. Daniela Ștefănescu. Aceasta a ținut să accentueze faptul că pentru toți cei care lecturează volumul, acesta “incită și poate inspira alte noi idei de cercetare a fenomenului bancar”.

De la o instituție de credit la 160

Rolul din ultimii zece ani al lui Vasile Dobrescu, “de pionier al cercetării istoriei economice a Transilvaniei”, a fost menționat de prof. univ. dr. Grigore Ploieșteanu. În același timp, acesta a evidențiat în mod deosebit originalitatea abordării, spiritul critic și sintetic al lucrării. “Realizarea acestei lucrări, arăta Grigore Ploieșteanu, demonstrează nu numai o profundă cunoaștere a istoriei acestei provincii românești înglobate atunci în Imperiul Austro-Ungar, dar și o cunoaștere temeinică a istoriei economice a provinciei”. Referindu-se la modul de pregătire a funcționarilor bancari din Transilvania, Ploieșteanu a mai arătat faptul că volumul lansat prezintă și “evoluția rapidă a instituțiilor de credit din Transilvania. În mai puțin de cincizeci de ani, de la una singură în deceniul opt al sec. al XIX-lea, s-a ajuns la 160 în 1918, fapt ce a reclamat un număr mare de funcționari bancari a căror pregătire a fost foarte bine fundamentată de Școala Superioară Comercială de la Brașov, dar și în universități din Ungaria, Austria și Germania. Lucrarea aceasta reprezintă în același timp și un aport documentar important, fapt care contribuie la adâncirea studiului fenomenului bancar”.

Un instrument de lucru util și necesar

Referindu-se la volumul pe care l-a elaborat, autorul acestuia, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, a arătat faptul că a dorit să arate “implicarea personalităților românești din Transilvania în viața bancară ca un suport material pentru desfășurarea activității culturale și a afirmării naționale”. “Semnificativ este faptul – a mai arătat profesorul Dobrescu – că această elită bancară s-a dovedit a fi una deosebit de onestă, din profiturile realizate a susținut lumea satului care se confrunta cu mari probleme economice, a susținut activitățile economice și ideea de afirmare a națiunii române în condițiile oprimării acesteia de către autoritățile austro-ungare. Românii din Transilvania au avut o elită relativ redusă ca număr, dar deosebit de activă și valoroasă”. O lucrare interesantă, incitantă care se constituie într-un instrument util și necesar pentru toți cei interesați de istoria bancară din Transilvania.

Nicolae BALINT

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close