Educatie

Selecție pentru învățământul profesional la Colegiul Economic

Pentru a afla care este procedura la Colegiul Economic “Transilvaniaâ€, am stat de vorbă cu Sorina Bălan, director adjunct al Colegiului.

Reporter: Știm că una dintre cele mai atractive clase va fi organizată la Colegiul Economic “Transilvaniaâ€.
Sorina Bălan: Colegiul Economic “Transilvania†organizează în anul școlar 2014-2015 învățământul profesional de trei ani pentru domeniul de pregătire de bază “turism și alimentațieâ€, care oferă calificarea profesională de “ospătarâ€.

Rep.: Există posibilitatea ca numărul celor interesați de această calificare să depășească numărul de locuri. Cum se va face selecția elevilor?
S.B.: Selecția se va face printr-o probă practică pentru testarea abilităților din domeniul alimentației publice. Proba de preselecție se desfășoară în fiecare etapă a admiterii, conform calendarului și este eliminatorie. Proba de preselecție a candidaților va consta într -un interviu și o probă practică de verificare a aptitudinilor senzoriale, respectiv văz, auz, gust, miros, pipăit, și senzorio-motorii, respective îndemânare, dexteritate, capacitate de coordonare ochi – mână. Proba de preselecție se finalizează cu calificativ admis / respins și este eliminatorie. Proba de preselecție nu se contestă.

Rep.: Care este procedura în cazul în care numărul candidaților depășește în continuare numărul de locuri?
S.B.: Dacă și după susținerea probei practice numărul candidaților depășește numărul locurilor, se organizează o probă suplimentară de admitere.

Rep.: Ce cuprinde dosarul de înscriere?
S.B.: Candidații vor atașa la dosarul de înscriere o adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că nu sunt în evidență cu afecțiuni cronice care să contraindice lucrul în domeniul alimentației publice, precum și de avizul psihologului de la Colegiul Economic “Transilvaniaâ€. Pentru candidații declarați admiși, adeverința medicală va rămâne valabilă în anul școlar 2014-2015, în cadrul examenului medical obligatoriu pe care îl vor efectua toți elevii înscriși la calificările aparținând domeniului Turism și alimentație.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close