Stiinta si tehnica

Generația microcipului 3

Principalele instituții ale societății își vor uni forțele în anii următori pentru a impune viitoarei generații implantarea de microcipuri, în vederea instituirii controlului absolut asupra populației. Proliferarea globală a mijloacelor de supraveghere electronică este parte a unui plan cu bătaie lungă, menit să concentreze frâiele puterii în mâinile celui mai malefic personaj din istoria omenirii.

După ce am analizat în numerele precedente modalitățile prin care omenirea va fi prinsă în plasa sistemului global de monitorizare electronică, a sosit timpul să ne referim la semnificația și consecințele instituirii acestui sistem de supraveghere atotcuprinzător. Oricâte beneficii economice, sociale sau de altă natură ar oferi dispozitivele biometrice, atingerile aduse libertății personale riscă să fie incalculabile. Este suficient să ne gândim ce armă periculoasă ar fi constituit pentru dictatori ca Stalin, Hitler sau Saddam Hussein microcipurile implantate în trupurile supușilor lor. Istoria a demonstrat că nici măcar într-o democrație consolidată, garanțiile constituționale privind respectarea dreptului la intimitate nu pot sta în calea unor conducători fără scrupule sau cu instincte autoritariste. O dovedesc din plin cazul Nixon, din America anilor ’70, directivele secrete de supraveghere a “teroriștilor”, semnate de actualul președinte al SUA, George W. Bush, sau sistemul Echelon, cu ajutorul căruia se pot intercepta zilnic trei miliarde de comunicații, incluzând telefonia, poșta electronică, paginile de internet și toate transmisiunile prin satelit. În aceste condiții, e limpede cât de ușor se va ceda tentațiilor totalitare existente într-un sistem în care omul va fi, cu ajutorul tehnologiei digitale, perfect controlabil în totalitate și în orice moment. Ritmul accelerat de dezvoltare a telecomunicațiilor globale va permite crearea, în cel mult 10-20 de ani, a unei rețele globale în care obligativitatea folosirii mijloacelor tehnico-financiare digitale, generată de necesitățile de hrană, îmbrăcăminte, sănătate, etc., îi va face pe indivizi totalmente “transparenți”. Nicio persoană nu va mai putea să cumpere, să vândă, să fie consultată de medic sau să se angajeze în vreo firmă dacă nu va fi identificată de sistem ca existență digitală sub forma unui cod numeric.

Sub semnul Fiarei

Existența acestui viitor imperiu mondial al tehno-finanței electronice amintește în mod izbitor de viziunea consemnată acum două milenii în cartea biblică a Apocalipsei, 13, 16-18:”și ea îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.” Faimosul pasaj profetic echivalează tot acest proces de aservire planetară cu închinarea unei mari părți din omenire lui Antihrist, personajul care va apărea la sfârșitul vremurilor ca întruchipare a plenitudinii și desăvârșirii răului, ca lider desemnat de Satan să-i întemeieze împărăția pe Pământ. La o analiză atentă, este neîndoielnic că doar un personaj de o asemenea anvergură, înzestrat cu o putere capabilă, potrivit Bibliei, să facă până și focul să se pogoare din cer, va putea stăpâni tehnica și detaliile necesare instituirii și funcționării unui sistem de control fără precedent în istoria umanității. Numai o inteligență extrem de subtilă și inumană se va putea afla în spatele acestui păienjeniș digitalizat care se extinde pe toată suprafața planetei, sub aspectul rece, insensibil, necruțător al organizării, planificării, eficienței și instrumentalizării tuturor aspectelor vieții.În loc de Hristos

Pentru a înțelege sensul ultim al acțiunilor Antihristului, nici o știință sau filozofie nu ne poate fi de folos, cu excepția teologiei istoriei. Acest țel derivă din însăși înțelesul numelui funestului personaj (în limba greacă, Antichristos = împotriva, în locul lui Hristos). Cu alte cuvinte, esența spiritului Antihristului este tăgăduirea plenitudinii Dumnezeului-om Hristos, deformarea și negarea întrupării și activității mântuitoare a Logosului divin, fapt limpede afirmat în I Ioan 2, 22 și I Ioan 4, 2-3 (“Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul; “…orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh, care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume). Această împotrivire față de Dumnezeu s-a manifestat din momentul căderii lui Lucifer și a continuat de-a lungul întregii istorii, fie că a fost vorba de îndemnul la revoltă adresat îngerilor, de episodul ispitirii lui Hristos în pustie sau de nenumăratele erezii și atacuri îndreptate contra Bisericii Sale. Prin urmare, duhul antihristic, inspirat de Satan, s-a exprimat și poate acționa atât în viața unui individ izolat, acolo unde este denaturată credința că Hristos este adevăratul Dumnezeu și adevăratul om, cât și la sfârșitul istoriei, când puterile divine și demonice se vor manifesta cu tărie, iar această orientare negativă generală va căpăta aspect personal (“Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” – II Tesaloniceni 2, 3-4). Marele uzurpator

La finalul istoriei, Antihrist va apărea ca o întruchipare nemaivăzută a forțelor răului, ca rod deplin al înșelătorului duh satanic, care se va sălășlui într-un om, oglindind batjocoritor întruparea lui Dumnezeu pe pământ. În calitate de persoană, Antihrist va reuni plenitudinea și desăvârșirea energiilor răului, va fi vectorul urii lui Lucifer împotriva lui Hristos și a tururor manifestărilor Logosului divin. El va încerca să tragă umanitatea și sensul întregii existenței istorice în spațiul negării sale, să deturneze pe fiecare om de la destinul de fiu al lui Dumnezeu prin har, menit să se unească în veșnicie cu Hristos. Misiunea încredințată lui va fi aceea de a întemeia împărăția diavolului pe pământ, o împărăție autocratică, inversul Împărăției Cerurilor, în care valorile fundamentale ale creștinismului să fie înlocuite cu falsele valori izvorâte din iluzionarea satanică și autoiluzionarea umană, în care libertinismul și dirijismul să ia locul libertății oferite de credință, în care omul să uite de aspectul nemuritor al ființei sale, să-și ucidă vocea conștiinței și să fie absolvit de “povara” responsabilității morale. Pentru a-și atinge toate aceste scopuri, Antihristul va folosi deopotrivă seducția, viclenia și violența. Cum imitația este cel mai bun mijloc de opoziție și subminare, el va apărea la început sub masca virtuții, a falsificării binelui, a mirajului spectaculos. Antihristul va fi prin excelență Impostorul, marele uzurpator, cel care îl imită atât de bine pe Mesia încât va ajunge să fie luat drept acesta.Va încerca să-l prezinte pe Hristos drept precursor al său, contestându-i totodată atributul divin, de unic Fiu al lui Dumnezeu, obscurizând complet Învierea Sa. Ca să păcălească omenirea și să devină stăpânul planetei, maestrul păpușar al globalizării nu va ezita să accepte și să pună în practică cele trei ispite satanice refuzate de Hristos. Odată ce puterea va fi cucerită, măștile vor cădea, iar tirania și nelegiurile Antihristului se vor dezlănțui cu toată forța. (va urma)

Ioan BUTIURCÄ‚

Data apariției: 2007-02-26

Miranda, un antihrist contemporan

Manifestarea puterii antihristice, ca semn al apropierii sfârșitului, este menționată în I Ioan, 2, 18 ((“Copii, este ceasul de pe urmă, și precum ați auzit că vine antihrist, iar acum mulți antihriști s-au arătat; de aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă “). Unul dintre acești antihriști contemporani, precursori ai omului fărădelegii, este Jose Luis de Jesus Miranda (foto), un pastor din Miami, Florida, numit “Tăticul” de enoriașii săi, care și-a înființat propriul cult, pretinzând că este, în același timp, Dumnezeu în persoană și Antihristul. Miranda își învață adepții că nu există nici păcat, nici diavol, iar pe unul dintre brațe și-a tatuat numărul 666. În vârstă de 61 de ani, pastorul, care afirmă că are mii de adepți în 20 de țări, susține că și-a dat seama că este reîncarnarea lui Iisus cand a fost vizitat, în vis, de îngeri. În tinerețea sa, Miranda a făcut închisoare pentru mici găinării și a fost dependent de heroină. Astăzi, circulă numai cu limuzine Lexus sau BMW blindate, iar într-un interviu difuzat de CNN, Miranda a făcut paradă cu un ceas Rolex încrustat cu diamante și s-a lăudat că mai are încă trei. El spune că toate sunt daruri de la credincioși, donațiile primite de biserică ajungând anul trecut la 1,4 milioane de dolari. Despre Antihrist, De Jesus afirmă că este cea mai bună persoană din lume, dar greșit înțeleasă – Antihristul nu ar fi diavolul, ci acela care îl inlocuiește pe Iisus pe Pământ. Enoriașii lui Miranda sunt convinși că, în curând, credința lor va deveni una dintre cele mai importante din lume.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close