Eveniment

Inginerii de pe patru continente la UPM

1AConferința internațională „Interdisciplinaritate în inginerie Inter-Eng 2015” și-a deschis joi, 8 octombrie lucrările celei de a 9-a ediții, în organizarea Facultății de Inginerie din cadrul Universității ”Petru Maior”, în parteneriat cu Academia de Științe Tehnice din România și Egypt-Japan University of Science and Techology.

Opinii promovate cu profesionalism

Conferința, întinsă pe durata a doua zile reunește cercetători și oameni de știință din 16 țări, de pe patru continente, precum Algeria, Maroc, Polonia, Spania, Germania, Franța, Iran, India și România care vor prezenta 160 de lucrări care, în final vor fi publicate în prestigioasa editură Elsevier, într-un număr dedicat al revistei Procedia Technology, indexat în baza de date ISI Thomson .”Ne bucură largul interes stârnit de această manifestare ștințifică, ce a atras un număr însemnat de participanți la aceasă ediție. Mediul academic devine scena în care se exprimă diverse opinii, chiar critice, însă promovate cu profesionalism și bună credință, totul sub semnul argumentelor finalizate în decartarea unui aparat de analiză și de sinteză. Conferința internațională Inter-Eng 2015 se încadrează într-o tradiție a manifestărilor ștințifice de anvergură ce s-au derulat în universitatea noastră de-a lungul timpului. Organizarea acestei conferințe de către Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș reprezintă o mărturie a preocupărilor noastre noastre de a ne consolida relațiile de prietenie cu universități și instituții de cercetare din țară și străinătate. Îmi exprim speranța că această manifestare ștințifică se va desfășura sub cele mai bune auspicii, și va constitui o premiză remarcabilă a unor evoluții și dezvoltări viitoare în domeniul cunoașterii”, a precizat în deschiderea conferinței prof. dr. univ. Călin Enăchescu, rectorul UPM.

Valorificarea potențialului creativ

Conferința își propune să aducă în discuție tehnologiile inovative, interdisciplinaritatea în inginerie, dar mai ales despre implicarea și dezvoltarea unor tehnologii moderne, după cum afirmă conf. univ. dr. Nicoale Chirilă, decanul Facultății de Inginerie din cadrul UPM. „Considerăm că această conferință este o oportunitate deosebită pentru a dezbate, pentru a ne informa reciproc și pentru a împărtăși preocupările științifice a colectivelor din care facem parte, dar mai ales se constituie un schimb de experiență, un schimb de idei între toți participanții. Capacitatea creativă, inovatoare și intelictivă a ființei umane reprezintă fără îndoială un potențial extraordinar și inepuizabil care stă la baza tuturor produselor culturale și ștințifice din lume. În acest context conferința noastră își propune valorificarea potențialului creativ al tuturor participanților. De aceea am adresat participanților invitația să se implice activ la toate discuțiile și temele care vor fi prezentate. Numai așa întâlnirea noastră își va atinge adevăratul scop”, a precizat decanul Facultății de Inginerie din cadrul UPM.

1B Studenții, invitați la lucrările conferinței

Printre beneficiarii conferinței se numără și studenții UPM, invitați să participe la lucrările pe secțiuni ale conferinței Inter-Eng 2015. ” La lucrările pe secțiuni sunt invitați să participe și studenții noștri care vor fi introduși în tematicile conferinței. Astfel se vor crea germenii pentru viitoarele cercuri ștințifice și cercurile care, deja sunt în derulare pentru cercetările pe care ei le desfășoară în cadrul facultății, fiind antrenați alături de profesori care participă la conferință cu lucrări ștințifice. O parte dintre ei sunt co-autori ai lucrărilor prezentate în cadrul conferinței. Cu siguranță că acest lucru le va fi de ajutor după ce ei vor termina facultatea, cei care participă și se afirmă la astfel de evenimente vor fi selectați ca și potențiale cadre didactice și viitori candidați la lucrări de doctorat, participanți în stagiile de pregătire doctorală”, a menționat prof. univ. dr. Liviu Moldovan, prorectorul ștințific UPM.

 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close