Educatie

Instituțiile de învățământ superior, prezente la Târgul Educațional Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Universitatea oferă pregătire la nivel de centru de excelență academică, prin misiunea asumată, consacrată și confirmată de renumele Instituției. Pentru anul universitar 2014-2015, Facultatea de Medicină cuprinde mai multe programe de studiu, respectiv medicină, medicină militară, medicină în limba engleză, asistență medicală generală, balneofiziologie și recuperare, nutriție și dietetică, precum și un program de studiu educație fizică și sportivă. Tot în cadrul Universității va funcționa și un interesant program de studiu de Cosmetică Medicală și Tehnologia produsului cosmetic, cu durata de 3 ani, pentru acest program data admiterii este 23 iulie. Pentru programele de studiu medicină, Medicină dentară și Farmacie, Educație Fizică și Sportivă, admiterea va avea loc în 24-25 iulie, iar pentru celelalte programe de studiu acestea se vor ține în 25 iulie. La concursuri se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, și/sau studenții care vor să urmeze un al doilea program de studii universitare.

Universitatea Petru Maior

În cadrul Universității funcționează facultatea de inginerie, facultatea de științe și litere, precum și facultatea de științe economice, juridice și administrative. Facultatea de inginerie cuprinde domenii ca ingineria mediului, ingineria sistemelor, inginerie energetică, industrială, precum și inginerie economicp industrială, toate fiind cu durata de 4 ani, cursuri de zi. În oferta Facultății de științe și litere sunt științele comunicării, relații internaționale și europene, limbă și literatură română și engleză, dar și limbi moderne aplicate, program pentru care admiterea cuprinde și o probă eliminatorie de competențe lingvistice. Deasemeni, în cadrul facultății sunt și profilul de istorie, informatică și științe politice, toate profilurile fiind cu durata de 3 ani. În cadrul Facultății de Științe Economice funcționează profilurile de management, administrarea afacerilor, finanțe, contabilitate și științe administrative cu durata de 3 ani, precum și profilul de drept, cu durata de 4 ani. În cadrul universității există și posibilitatea învățământului cu frecvență redusă, la profilele limbă și literatură română și engleză, iar în cadrul Facultății de Științe Economice pe specializările de management, contabilitate și drept.

Universitatea Dimitrie Cantemir

În cadrul Universității, funcționează Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Psihologie și Facultatea de Geografie. Facultatea de Științe Economice are două specializări, iar începând cu acest an va funcționa și o secție cu limba de predare engleză. Pe lângă cele 4 facultăți, există o serie de departamente, cum ar fi departamentul de studii postuniversitare cu o ofertă bogată. Funcționează deasemeni un Centru de Consiliere, cluburi dedicate ofertelor extracurriculare pentru studenți. Facultatea se implică și în activități de susținere a învățământului preuniversitar. Sunt organizate consfătuiri naționale ale profesorilor, și participă active în organizarae olimpiadelor școlare. Oferă scutiri ale taxelor de școlarizare pentru elevii cu rezultate deosebite, și desigur, posibilitatea de a aplica la burse, cum ar Erasmus și Erasmus+.

Universitatea Sapientia

Sapientia este la a doua participare la acest Târg Educațional. Universitatea are în prezent aproximativ 1000 de studenți. La standul Universității este expus un electromobil realizat de studenții facultății de mecatronică, care poate fi încercat de doritori. “În Universitatea noastră funcționează 11 profile de bază și 4 programe de masterat. Din acest an dorim să demarăm un nou profil, de inginer agronomâ€, a informat Palko Reka, responsabil relații publice de la Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste. “Merită menționat pentru cei interesați că tot din toamnă va fi inaugurat noul nostru cămin studențesc, dotat la standarde europene, cu o capacitate de 240 de locuriâ€, a încheiat Palko.

Școala Postliceală “Dimitrie Cantemirâ€

Specializările oferite sunt de “asistent medical generalist†și “asistent medical de farmacie†.Cursurile se predau prin sistem multimedia, folosindu-se metode interactive centrate pe elevi, ele fiind postate pe portalul școlii. Se asigură accesul permanent la Biblioteca Serafim Duicu, precum și participarea gratuită la sesiunile și simpozioanele organizate de Școală. Cursanții beneficiază de acces permanent la Cabinetul de Consiliere, Psihoterapie și Orientare Profesională. De menționat că Școala acordă burse sociale cursanților cu situații financiare precare. Există posibilități de cazare în căminul studențesc dotat la standarde europene.

Universitatea Cultural – Științifică Târgu Mureș

Deși nu o instituție de învățământ superior în accepțiunea clasică, Universitatea Cultural-Științifică asigură o pregătire de bună calitate pentru adulți, într-o varietate de meserii. “În acest an avem o ofertă extrem de vastă. Ne axăm pe cursuri noi, care nu au mai fost oferite târgumureșenilor până acum. Avem cursuri de limbi străine într-un fel inedit, pentru cel de limba engleză colaborăm cu un profesor din Marea Britanie, dar avem și metode de predare inedite. Punem accent pe partea practică, conversațională, diferențiat pe nivele de pregătire. Pe partea practică, avem cursuri de robotică și automatizări, tinerii dovedindu-se foarte interesați de acesteaâ€, a relatat Claudia Szanto. “Avem deasemeni oferte pentru societăți comerciale, de pregătire a angajaților, fie pe partea de management, fie pe partea de dezvoltare profesionalăâ€, a conchis Szanto, invitând târgumureșenii să viziteze standul deschis la Târgul Educațional Mureș, precum și site-ul Universității, www.ucstgm.ro, unde se poate găsi întreaga gamă de cursuri. Majoritatea acestor cursuri sunt acreditate, la absolvire oferindu-se diplome recunoscute și în străinătate.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close