Economic

Peste 300 de mureșeni au solicitat finanțări pentru programul Casa Verde

2-danut-stefanescu

În data de 10octombrie 2016 a început sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice. Fondurile alocate judeţului Mureş prin dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu (APM), au fost în valoare  de 1 642 548 Ron, şi s-au epuizat în data de 11 octombrie. În data de 12 octombrie au fost suplimentate fondurile cu 25%, şi acestea epuizându-se la sfârşitul zilei.

În total în cele 3 zile de preluare dosare au fost depuse la APM Mureş 364 de dosare cu cereri de finanţare. Proiectele pentru care au optat mureşenii au fost: panouri solare presurizate (362 cereri) şi pompe de căldură (2 cereri)” ne informează director executiv APM Mureș, ing. Dănuţ Ştefănescu.

Cei care și-au depus dosarele au de urmat câțiva pași, trebuie să fie atenți să urmărească site-ul AFM pentru decizia de acceptare în Program, semnarea contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, demararea lucrărilor și depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Pentru a aplica programul Casa Verde, persoana fizică trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României, să fie proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanțare; imobilele nu trebuie să faca obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;

Totodată, solicitantul trebuie să fie fără obligații restante la bugetul de stat sau cel local, conform legislației, în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă și nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close