Eveniment

Petre Țuțea și Mihai Eminescu, citați de ÎPS Irineu

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, a oficiat vineri, 24 ianuarie, la Târgu-Mureș, slujba de Te Deum cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment petrecut în debutul festivității găzduită de curtea Inspectoratului de Poliție Județeană Mureș.

„Biserica a condus neamul românesc ca pe un nou Israelâ€

Oaspetele de vază de la Alba Iulia a susținut o alocuțiune în care a subliniat rolul esențial avut de Biserică, de-a lungul timpului, în realizarea idealului unității naționale. „De la Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 și până la Unirea cea Mare din 1918, se desfășoară perioada modernă din istoria României, mai precis perioada renașterii politicii românești. În acest răstimp, românii au luptat pentru restaurarea independenței lor, pentru realizarea unității statale și pentru dezvoltarea culturală, spirituală și economică a țării. Românii de pretutindeni, conștienți de originea lor, de limbă și de credința religioasă au fost animați puternic de idealul unității naționale. O etapă importantă în realizarea acestui ideal a fost Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859. La acest moment festiv, la comemorarea acestui fericit eveniment, nu putem să nu ne gândim la rolul pe care l-a avut Biserica în viața neamului românesc, născut, nu făcut creștin. Ea a constituit norul luminos și stâlpul de foc și a condus neamul românesc ca pe un nou Israel prin pustia vitregiilor vremii. Biserica și-a identificat misiunea ei cu slujirea credincioșilor ei. Ea nu s-a lăsat ispitită de ideea de a domina poporul sau de a se izola, retrăgându-se în sfera contemplației sau preocupărilor deșarteâ€, a afirmat Înaltpreasfințitul Irineu.

„Neamul românesc găsește sensul său în Bisericăâ€

De asemenea, prelatul l-a parafrazat pe filozoful Petre Țuțea, subliniind că dacă Biserica ar dispărea din istorie, ar dispărea și omul. „Să ne fie limpede că dacă la răscrucea drumurilor atâtor neamuri trecătoare pe meleagurile noastre, poporul acesta a rămas el însuși de-a lungul istoriei ca neam românesc. Este pentru că Biserica a constituit pentru el un principiu de credință, de unitate și de viață plenară. Când spun aceasta, îmi aduc aminte de cuvintele învățatului Petre Țuțea care zicea că poporul acesta sau neamul românesc găsește sensul său în Biserică și că omul câștigă adevărata sa definiție în Biserică și dacă Biserica ar dispărea din istorie, ar dispărea și omulâ€, a menționat Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei.

„Prin Hristos omul are valoare și istoria are sensâ€

În finalul discursului, Înaltpreasfințitul Irineu a amintit și de „Luceafărul†poeziei românești, și i-a înddemnat pe cei prezenți să îl așeze pe Iisus Hristos la prezidiul vieții și existenței noastre. „De aceea, cu fidelitate, să ne așezăm cu toții sub oblăduirea Bisericii, mama spirituală a neamului românesc, cum o numește marele poet Eminescu și să-L așezăm pe Hristos la prezidiul vieții și existenței noastre, pentru că fără Hristos nu putem face nimic, iar în Hristos și prin Hristos omul are valoare și istoria are sens. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze Biserica și țara și să ne ajute să trăim uniți în cuget și în simțiriâ€, a încheiat Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close