Primăria licitaţiilor măsluite

“Uşor la deal cu

primarii din Ardeal

M-am întrebat aşa: o fi vreo diferenţă

între un primar moldovean, să zicem Sechelariu, şi un primar ardelean, să zicem Dorin Florea, de la Târgu Mureş? Am găsit că cel din urmă nu are barbă, nu dă bani la audienţe şi nu există nici un stadion pe care să-l cheme Dorin Florea. În rest fiţi atenţi, de exemplu, la faza care urmează, descrisă de ultimul raport al Curţii de Conturi, şi trageţi singuri concluziile. Când s-or împărţit spaţiile comerciale din oraş, au rămas prin centru, numai bune pentu nişte licitaţii şcoală la care să se bată ofertanţii precum Gigi Becali cu suporterii din Giuleşti. Să luăm spaţiul (central) din strada Bartok Bela Nr.2B, care nu ştim cum arată şi nici nu are vreo importanţă. A ieşit aici o concurenţă precum a ţăranilor din Deltă în faţa unui snop de DVD-uri. După câteva tentative de vânzare, rămase în stadiul de anunţuri prin ziare – din care unul apărut exact în ziua aşa – zisei licitaţii! – au ajuns în ring firmele Electro Orizont SRL şi Gerom Systems SRL. Care, cu mici diferenţe, au aceiaşi acţionari şi administratori, lucru pe care Primăria lui Florea nu-l ştia. Vă daţi seama că a ieşit păruială: au plecat de la 80.172 de dolari, Gerom a oferit 100 în plus, după care s-a retras epuizată. Acţionarii de la Electro, adică tot ăia de la Gerom, s-au zgârmat în buzunare şi, cu ultima suflare, au rupt gura târgului: 200 de dolari peste preţul de pornire! Care, oricum, era subevaluat şi trecut prin câteva reduceri trântite aiurea-n tramvai: una pe motiv de investigaţii ale fostului chiriaş, care se putea aplica doar dacă era achiziţionat chiar de către el; alta, de 20%, care se aplică în cazul vânzării spaţiului către o farmacie, asta în condiţiile în care Electro Orizont meştereşte în maşini de birou şi calculatoare. Deci, ar fi deja spital de electronice, nu doar farmacie.

Vladimir Ilicit Lenin”

Procesul verbal al Curţii de Co

nturi Mureş privind activitatea Primăriei Târgu Mureş în anul 2002 a fost împărţit pe mai multe capitole. Documentele care fac referire la „Afacerea Electro Orizont” au parvenit la redacţia ZIARULUI de Mureş săptămâna trecută, iar acum suntem în măsură să vă prezentăm ilegalităţile constatate de Curtea de Conturi, cu lux de amănunte.

În 2002, Primăria Â…

Â… a vândut două spaţ

ii comerciale. Primul aflat la adresa Strada Gheorghe Doja Nr. 40, achiziţionat de SC Autocomplet SRL, iar cel de-al doilea din strada Bartok Bela Nr. 2 B. Din documentele Curţii de Conturi reiese că, în timp ce societatea Autocomplet SRL se retrăgea din licitaţia pentru cel de-al doilea spaţiu (Bartok Bela 2B), în competiţie rămâneau SC Electro Orizont SRL şi SC Gerom Systems SRL. Ambele cu aceiaşi administratori şi acţionari. Articolul din Revista Academia Caţavencu descrie foarte plastic modul în care s-a desfăşurat licitaţia, aşa că nu insistăm. Putem completa, însă, că unul dintre acţionarii celor două societăţi, Ioan Coman, ne-a declarat într-o convorbire telefonică ceva de genul că nu era necesară prezenţa mai multor societăţi la licitaţie pentru că aceasta se organiza a 9-a oară (ceea ce e fals), iar el a participat cu două firme deoarece un eventual credit mai substanţial putea să obţină doar pe una dintre firme, în timp ce prefera să cumpere spaţiul fix pe cealaltă firmă. Nouă, ce e drept, ni s-au cam aburit ochelarii de atâtea explicaţii.

Cine răspunde?

Din partea Primăriei Târgu Mureş, comisia de licitaţ

ii era formată din:

1.

Dorin Florea – preşedinte

2. Grama Maria – secretarul comisiei

3. Poruţiu Mihail

4. Fărcăşan Mircea

5. Barbu Constantin

Din partea firmelor participante: Ioan Coman şi Ioan Vunvulea acţionari cu câte 50 % în firma Electro Orizont, şi cu câte 33% în Gero

m Systems.

Curtea de Conturi a insistat şi asupra prezentării acestei vânzări în comparaţ

ie cu alte licitaţii. În Piaţa Trandafirilor, la nr. 39-41 spaţiul comercial aflat la parterul clădirii a fost vândut cu 574 USD/mp faţă de doar 242 USD/mp în cazul Electro Orizont. Un aspect deosebit de grav, dacă nu chiar penal, este acela că Grama Maria a emis două caiete de sarcini, ale căror condiţii difereau în bună parte, privind acelaşi obiect al licitaţiei: spaţiul din Bartok Bela Nr. 2B. Chiar şi aici ar trebui să intervină anumite instituţii ale statului care, atunci când e vorba de anchete serioase dau, într-o veselie, NUP-uri (neînceperea urmăririi penale). Mă refer, ca să fiu explicit, la Procuratură şi la PNA Mureş.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close