Educatie

Renata Veer: ” Interes major, pasiune, plăcere de a face artă”

DSC_2099 La Galeria de Artă a Palatului Culturii din Târgu-Mureș bucuria e la ea acasă. Cea mai mare satisfacție o reprezintă bucuria din ochii celorlalţi atunci când privesc arta, sentiment pe care îl trăiesc cei peste 200 de elevi din învățământul vocațional de artă, care și-au expus lucrările într-o expoziție de excepție, cu care s-ar putea mândri orice oraș din țară. Lucrările au fost înscrise la concursul județean de creație plastică și vizuală ” Simbol și tradiție”, aflat la prima ediție. Asigurarea finanțării unui proiect reprezintă condiția decisivă în desfășurarea și finalizarea acestuia, organizarea acestui eveniment fiind posibilă cu sprijinul Primăriei Târgu Mureș, Asociației ”Prietenii Artei” și Asociației ”Outreach”. Despre obiectivele, criteriile de participare și care sunt detaliile cheie care asigură succesul unui proiect, ne vorbește Renata Veer, profesor de arte vizuale la Liceul de Artă din Târgu Mureș, coordonator proiect, responsabil organizare.

Rep: O echipă experimentată și devotată proiectului a asigurat buna desfășurare a acestuia. Ce urmărește, de fapt, acest concurs?

R.V: Prin acest concurs de creație plastică și vizualăSimbol și tradiție”, dorim promovarea activității de creație în domeniul învățământului artistic vocațional, dar și în domeniul educației artistico- plastice din învățământul general din județul nostru, prin ridicarea nivelului de implicare în domeniul artistic al tuturor elevilor din ciclul gimnazial, a cadrelor didactice din aria curriculară Arte, a comunității locale din județul Mures, ducând inevitabil la continuarea integrării elevilor prin intermediul artei în circuitul valorilor europene.

Rep: De unde a pornit această idée de competiție?

RV: Nevoia imperioasă de organizare a acestui concurs județean de creație artistică, vine pe fondul aniversării a 65 de ani de la înființarea Liceului Vocațional de Artă ca instituție de învățământ artistic în anul 1949. Pentru a scoate în evidență calitatea actului de predare- învățare a disciplinelor de specialitate în domeniul artelor vizuale, dorim ca desfășurarea acestui concurs la nivel județean să aibă continuitate și în anii ce vor urma, punând accent pe educarea gustului pentru frumos, a valorilor estetice, a deprinderilor plastice, pledând pentru reîntoarcerea la creaţia autentică, sinceră și bogată în semnificații a elevilor noștri, a căror personalitate dispune de numeroase resurse de a se autoconstrui în mod firesc, spontan şi de a metamorfoza creaţia într-o interacţiune creativă cu semenii.

Rep: Câți elevi sunt pregătiți în arte vizuale la acest liceu?

R.V: Liceul Vocaţional de Artă din Târgu Mureș, în forma de organizare actuală, pregăteşte elevi în specialităţile arte vizuale, 356 elevi și muzică, 315 elevi, în ciclul gimnazial și liceal, care au un rol bine definit în viaţa culturală tîrgumureşeană prin deosebitele concerte susținute de aceștia și expoziţiile de artă plastică de o apreciabilă ținută estetică, fiind totodată prezenți la diferitele activităţi cultural-artistice din oraş, vernisaje, lansări de carte, serate literar-muzicale, concerte, simpozioane, conferinţe.

Rep: Ce vă doriți în următorii ani?

R.V: Dorim continuarea desfășurării acestui concurs și în anii ce urmează, încercând să cooptăm majoritatea instituțiilor de învățământ din diferite orașe din județul Mureș, respectiv Reghin, Sighișoara, Luduș, Târnăveni, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sângeorgiu de Pădure, Sovata, pentru a reîmprospăta atmosfera artistică și a stimula spiritul creativ și competitiv al elevilor din orașele mai mici, prin implicarea acestora și a comunității din care fac parte, în viața culturală a municipiului nostru.

DSC_2000 Rep: Cum se va desfășura acest concurs?

R.V: În fiecare an, concursul de creație plastică va avea câte o tematică diferită și se va desfășura conform unui regulament prestabilit care va fi distribuit fiecărei școli participante odată cu acordul de colaborare.

Tema concursului din acest an aniversar, a fost Sărbătoare în culori”, iar pentru această primă ediție, am aproximat implicarea unui număr de minim 12 unități de învățământ, 200 de elevi, alături de aproximativ 12 cadre didactice care au coordonat și pregătit elevii. Numărul elevilor participanți a fost mai mare decât ne așteptam, ceea ce demonstrează interes major, pasiune, plăcere de a face artă.

Rep: Cine a făcut parte din juriul acestei prime ediții?

R.V: Jurizarea concursului a fost realizată de artiști profesioniști și cadre didactice de specialitate din județul Mureș, cu o bogată experiență profesională. S-au acordat premii pe cele două categorii, respectiv pe cele 4 nivele de învăţământ din fiecare categorie.La școlile generale, educație plastică, clasele aV-a, aVI-a, aVII-a, aVIII-a am acordat premiul I, II, III, mențiunea 1 și 2, iar pentruȘcolile Vocaționale cu program integrat sau suplimentar de artă- pictură,clasele aV-a, aVI-a, aVII-a, aVIII-a, am acordat premiul I, II, III, mențiunea 1 și 2.

Rep: Prin ce s-a evidențiat Liceul în cele peste 6 decenii de existență?

R.V: Cu un renume și o existență de 65 de ani, Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș, a devenit un loc al interculturalității, al comunicării armonioase dintre oameni, generații, naționalități, aspirații sau talente, este un adevărat centru cultural în care se formează generațiile viitoare, mulți dintre absolvenții licelui devenind muzicieni și artiști de renume național și mondial, dar și buni pedagogi dedicați formării tinerilor în spiritul adevăratelor valori ale umanității.

Rep: Ce promovați prin acest proiect?

R.V: Liceul Vocațional de Artăare format un mediu de pregătire profesională caracterizat prin eficiență, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate și diversitate culturală, având în structura sa profesori metodiști, formatori și personal didactic pregătit pentru realizarea implementării proiectului la nivel județean. Prin intermediul acestui proiect, dorim să promovăm standarde de excelență în domeniul educațional vocațional, dezvoltând sistemul de valori și competențe vocaționale artistice, îmbunătățirea serviciilor educaționale de performanță, folosind oportunitatea de a dezvolta spiritul competitivității elevilor în acest domeniu.

Rep: Ce categorie de vârstă mobilizați în acest concurs și de ce?

R.V: Categoria de vârstă pe care dorim să o mobilizăm, ciclul gimnazial, constituie liantul dintre învățământul primar și cel liceal, reprezentând o perioadă extrem de importantă în descoperirea talentelor, formarea și afirmarea lor, este o perioadă de încercări, acumulări de imagini vizuale, experimente artistice și mult exercițiu. Dorim să facilităm întâlnirea elevilor noștri la o activitate comună expozițională importantă pentru învățământul artistic tîrgumureșean care să devină și mijloc de cunoaștere a valorilor artistice, dar și de autocunoaștere personală prin intermediul exprimării vizual-artistice.

Rep: Care sunt obiectivele urmărite?

R.V: Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea deprinderilor plastice, promovarea modalităţilor variate de exprimare plastică, a aptitudinilor artistice ale elevilor în vederea dezvoltării unor capacităţi de identificare vizuală. Totodată, urmărimstimularea spiritului de competiție și a capacității de autoapreciere critic, promovarea lucrărilor premiate în urma jurizării pentru a putea fi apreciate de publicul iubitor de artă, în cadrul unei ample expoziții la Galeria de Artă a Palatului Culturii din Târgu Mureș și într-o broșură-album a proiectului. Proiectul vizează cultivarea gustului estetic în domeniul artelor plastice şi formarea unor reprezentări culturale care să contribuie la dezvoltarea conştiinţei identitare, creșterea prestigiului pe plan local și județean a Liceului Vocational de Artă și amplificarea cooperarii cu partenerii sociali în cadrul unor relații pozitive reciproc avantajoase care vor conduce la stabilirea și utilizarea în practica educațională a standardelor comune de calitate.

 Rep: Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.

R.V: Proiectul se adresează elevilor din învăţământul general gimnazial din județul Mureș, respectiv Reghin, Sighișoara, Luduș, Târnăveni, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sângeorgiu de Pădure și Sovata, clasele V-VIII. Provocarea se adresează și elevilor din învăţământul vocațional de artă, ciclul gimnazial, clasele V-VIII, respectiv 157 elevi de la secția română și maghiară, dar și elevilor din Palatul Copiilor Târgu Mureș și Cluburile Copiilor din Reghin, Sighișoara.

Rep: Cine face parte din echipa organizatoare?

R.V: Echipa de proiect este formată din prof. Simona Turcu Inspector Şcolar Arte, responsabil din partea I.S.J.M. mediatizare, diseminare, deschidere oficială a evenimentului cultural- expozițional,Kolumban Kantor Zita, membru, responsabil organizare expoziție, prof. Kalman Eniko, membru, responsabil secțiunea școli generale, educație plastică, prof. Kubanda Csilla, membru, responsabil secțiunea școli vocaționale- pictură, prof. Moldovan George, membru, responsabil materiale promoționale, design, prof. Attila Csutak – membru, responsabil organizare expoziție și administratorLassel Irina, membru, responsabil achiziții materiale.

 

Amalia VASILESCU

 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close