Educatie

Starea învăţământului mureşean în anul şcolar 2013-2014: Fuga de la ore, „sport naţional” în şcolile mureşene

1 stare invatamantConsiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş a aprobat, în şedinţa din 29 septembrie 2014, Raportul privind starea învăţământului mureşean în anul şcolar 2013-2014. Documentul are 170 de pagini şi a fost publicat, recent, pe site-ul instituţiei, www.edumures.ro.

2,1 milioane de absenţe

Un punct special al raportului este dedicat situaţiei absenţelor şcolare. Astfel, în cele două semestre, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Mureş au fost înregistrate 2.190.503 de absenţe, din care 1.214.396 motivate.

În ceea ce priveşte propunerile pentru reducerea absenteismului şcolar, soluţiile identificate sunt „regândirea regulamentelor şcolare în ceea ce priveşte sancţiunile pentru nefrecventarea regulată a orelor de curs de către elevi, regândirea parteneriatului şcoală – familie în interesul promovării valorilor unei educaţii de calitate, monitorizarea absenţelor motivate şi nemotivate la nivelul unităţilor şcolare prin raportarea periodică a absenteismului la inspectoratele şcolare și luarea unor decizii prompte din partea școlii, depistarea elevilor în cauză şi consilierea lor, identificarea unor soluţii de diminuare a absenteismului şcolar la nivelul clasei şi instituţiei şcolare şi discuţia unor teme ce ating această temă la orele de dirigenţie: cauză, soluţii, motivarea elevilor”.

Aproape 1.600 de repetenţi

O altă situaţie statistică interesantă se referă la gradul de promovabilitate în anul şcolar 2013-2014. Conform documentului, din cei 71.061 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar au promovat 58.441, în timp ce 1.589 au rămas repetenţi, adică 2,23%.

Totodată, din cei 71.061 de elevi au abandonat şcoala 687, ceea ce înseamnă un procent de 0,96% din total. În ceea ce priveşte retragerile, au fost înregistrate 183 de cazuri, adică 0,25% din total. “Absenteismul este o problemă socială, conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes şi lipsei de încredre în educaţia şcolară. Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională, evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă. Formă de manifestare a devianţei şcolare, semnal tardiv al existenţei unor probleme. Reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului”, a punctat prof. Ştefan Someşan. “Absenteismul generează insuccesul şcolar şi deseori conduce la depresie, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale. De asemenea reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie. Ca urmare, absenteismul trebuie monitorizat, prevenit şi redus pe mai multe paliere”, a adăugat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

7,7% din elevi, media scăzută la purtare

Un procent îngrijorător îl reprezintă numărul mare al elevilor cu note scăzute la “Purtare”, 5.497, adică 7,73% din total. Din aceştia, 4655 au avut media între 7 şi 9,99, iar 842 au avut media sub 7. În cee ace priveşte elevii exmatriculaţi, în anul şcolar 2013-2014 s-au înregistrat 110 cazuri: 48 la Liceu Zi, 26 la Liceu Seral, 23 la Postliceal/ Maiştri, 11 la Gimnazial şi 2 la Profesional.

Tulburări de limbaj şi comunicare la 11,8% din copii

În anul şcolar 2013-2014, Centrul Logopedic Interşcolar al CJRAE Mureş a funcţionat cu un număr de 21 posturi de logopezi, 17 titulari şi 4 suplinitori, care au deservit 119 unităţi şcolare: 72 grădiniţe şi 47 şcoli, la nivel judeţean fiind înfiinţate un număr de 11 cabinete logopedice interşcolare. În perioada 16 septembrie – 16 octombrie 2013, depistarea a cuprins 119 unităţi şcolare de pe raza judeţului Mureş: 47 de şcoli şi 72 de grădiniţe. “Au fost examinaţi 20.055 de copii din învăţământul preşcolar şi primar – clasele 0-IV – din care au fost depistaţi un număr de 2.382 copii şi elevi cu tulburări de limbaj şi de comunicare, 11,87% din total”, a precizat prof. Ştefan Someşan, inspector şcolar general.

Potrivit acestuia, terapia logopedică îşi defineşte, în prezent, menirea fără a se limita la corectarea tulburărilor de limbaj, la prevenirea şi studierea lor. “Ea are în vedere educarea şi reabilitarea echilibrului psiho-fizic şi dezvoltarea unei personalităţi integre, studierea comportamentului verbal, relaţia acestuia cu personalitatea umană. Logopedia are, în primul rând, un scop educativ, ajutând copilul să depăşească dificultăţile şcolare şi de adaptare. Din acest motiv, misiunea Centrului Logopedic Inter-şcolar din judeţul Mureş este de a fi deschis copiilor cu tulburări de limbaj, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală, socială şi profesională, indiferent de sex, nevoi economice, sau stare social”, a arătat prof. Ştefan Someşan.

De asemenea, în anul şcolar 2013-2014, au fost depistate 345 de cazuri de dislalie polimorfă, 327 de rotacism, 316 de stigmatism, 121 de tulburări associate, 60 de dislexie/disgrafie/discalculie, 53 de dispoziţie la dislexie, 41 de dislalie şi 36 în întârzierea dezvoltării vorbirii. “Copiii cu tulburări de limbaj au fost cuprinşi în grupe de lucru, pe cât posibil omogene, în conformitate cu diagnosticul logopedic stabilit, cu particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, în total 97 de grupe de lucru. Programul de intervenţie logopedică a fost realizat în afara programului şcolar al copiilor”, a explicat prof. Ştefan Someşan.

Peste 9.200 de posturi

În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic, încheiate cu şedinţele publice de repartizare din septembrie, toate unităţile de învăţământ din judeţ au fost încadrate cu personal didactic începând cu data de 1 septembrie 2013. Situaţia încadrării cu personal pentru anul şcolar 2013-2014, faţă de semestrul I este nemodificată, şi se prezintă astfel: 9.214 de posturi, din care 6.969,5 de posturi pentru personal didactic, 619 de posturi pentru personal didactic auxiliar şi 1.625,5 de posturi pentru personal nedidactic. “Disciplinele cele mai deficitare în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic calificat, la nivelul judeţului sunt: învăţători la clasele cu predare în limba germană, fizică-chimie şi educaţie muzicală specializată și matematică. Cele mai bine încadrate discipline cu personal didactic calificat sunt: istorie, educaţie fizică şi sport, geografie și educatoare”, a punctat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

 

Situaţia la învăţătură (an şcolar 2013-2014)

 

Nivel                      Elevi înscrişi Repetenţi  Procent

Primar                          28.114           581          2,06%

Gimnazial                     22.061           749          3,39%

Liceu Zi                        17.404           242          1,39%

Liceu Seral             1.397             13          0,93%

Profesional                         643                4         0,62%

Postliceal/Maiştri          1.442               0          0,00%

Total                              71.061         1.589         2,23%

 

Situaţia absenţelor (an şcolar 2013-2014)

 

Nivel                        Total              Motivate

Primar                    331.870              134.021

Gimnazial               663.286              310.301

Liceal                   1.114.180             730.128

Alte forme                81.167                39.946

Total                    2.190.503          1.214.396

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close