SocialStiinta si tehnica

Ţâdula verde de la Electrica

FOTO 1

Consumatorii casnici găsesc în cutia poştală o factură de energie electrică mult prea mare faţă de cum îşi estimau calculele şi asta din cauza certificatelor verzi despre care încă foarte mulţi nu ştiu ce sunt concret, ce semnifică acele cifre înşirate de sus în jos şi cu se mănâncă.

Ni se pun la dispoziţie diverse metode de plată a facturilor, fie că aşteptăm cuminte să ne vină rândul la ghişeu, fie că facem plata online direct din cont, sigur, rapid, eficient, fără costuri suplimentare, noi plecăm bărbia în piept, băgăm mâna în buzunar, scoatem banul şi habar nu avem pentru ce.

1 MWh cu titlu

Certificatul verde este titlul care atestă producerea de energie electrică, un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, fiind facturat de consumatorii de energie electrică. Pentru fiecare MWh introdus în reţea de către o unitate se acordă un număr de certificate verzi, preţul unuia fiind garantat prin lege între limitele de 27 euro şi 57 euro indexat cu rata anuală a inflaţiei în zona EU.

Taxă pentru energia verde

FOTO 2

În urmă cu şase ani, Uniunea Europeană a hotărât ca toate ţările membre să se preocupe de dezvoltarea producţiei de energie electrică şi pe baze alternative, diferite de resursele clasice, adică pe baza resurselor neconvenţionale. În acest sens, României i s-a impus un program de susţinere a investiţiilor în unităţi de generare a energiei electrice printr-o schemă bazată pe certificate verzi, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în cadrul căreia s-a stabilit o ţintă de 20% a producţiei de energie electrică din surse regenerabile din producţia totală naţională.

Guvernul s-a conformat imediat şi a consfinţit aceste cote ca fiind obligatorii, iar la venirea guvernului Ponta s-a procedat la încasarea de bani de la consumatori sub forma unei taxe suplimentare, cu alte cuvinte taxa pentru certificatele verzi.

Joc arbitrat de ANRE

„Dacă e să vorbim despre energia electrică ca despre o marfă, trebuie să ne gândim că, din momentul producerii până în momentul consumării ei, există un anumit număr de jucători care participă. Adică, în primul rând este producătorul de energie, apoi cel care transportă şi distribuie energia prin reţele, furnizorul care cumpără marfa en-gros şi o vinde en-detail şi operatorul comercial care coordonează mişcările în piaţa de desfacere. Această marfă despre care vorbim, cum o produci trebuie să o şi consumi. Energia electrică nu se poate stoca, nu este un mecanism liniar, ci are multe vârfuri şi coborâşuri, noaptea se consumă mai puţin, ziua mai mult, ori cineva trebuie să gestioneze relaţia dintre producători şi consumatori, pentru ca tot timpul să fie un echilibru producţie consum”, ne-a spus Ovidiu Georgescu, director S.C. Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş.

Un rol foarte important în această echipă de jucători îl are ANRE ce califică producătorii pentru participarea la piaţa de certificate verzi, stabileşte anual preţul minim şi preţul maxim pentru acestea, urmăreşte îndeplinirea cotei obligatorii de către furnizori şi aplică penalităţi pentru neîndeplinirea cotei.

Energia verde, mai pe româneşte spus

 FOTO 3

Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic, adică apa, de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o poziție dată în altă poziție, respectiv prin curgere. Datorită circuitului apei în natură, întreținut automat de energia Soarelui, aceasta devine o foarte bună sursă de energie regenerabilă.

Energia eoliană este energia vântului şi este folosită de la începuturile umanității ca mijloc de propulsie pe apă pentru diverse ambarcaţiuni, iar ceva mai târziu ca energie pentru morile de vânt. Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii şi este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Energia solară este energia emisă de Soare, care poate fi folosită să genereze electricitate prin celule solare sau centrale termice solare, să încălzească clădiri, direct sau prin pompe de căldură, și să producă apă caldă de consum prin panouri solare termice. Instalațiile solare sunt de două tipuri, termice și fotovoltaice. Alte surse regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a certificatelor verzi sunt energia geotermală, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor şi gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Se amână câteva certificate

Numărul de certificate acordat pe tehnologie variază astfel, eolian – 2 certificate verzi şi un certificat verde din 2018, solar – 6 certificate verzi, biomasă- 2 certificate verzi sau 3 certificate verzi dacă se bazează pe culturi energetice şi Micro-Hidro – 3 certificate verzi pentru unităţi noi şi 2 certificate verzi pentru unităţi retehnologizate. Conform unei Ordonanţe de Urgenţă privind modificarea şi completarea legii emise în 2008, în perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de certificate verzi faţă de cele prezentate mai sus pentru fiecare 1MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, cu alte cuvinte un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW, un certificat verde pentru centralele electrice eoliene şi 2 certificate verzi pentru centralele electrice solare.

…dar se recuperează peste 3 ani

Recuperarea certificatelor verzi se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele hidroelectrice noi până în 10 MW şi centralele electrice solare, respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele eoliene, eşalonat cel mult până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii finali ai certificatelor verzi sunt consumatorii prin intermediul companiilor de furnizare de energie electrică care trebuie să achiziţioneze anual o anumită cotă din cantitatea lor totală furnizată şi apoi să o refactureze clienţilor.

Această cotă este fixată în funcţie de capacitatea instalată în unităţi de bază de materii prime regenerabile, astfel încât toate certificatele verzi produse să fie şi achiziţionate. Acest proces va continua până când România îşi va atinge cota de 20% producţie energie regenerabilă din producţia totală. „ Deocamdată suntem în grafic, anul acesta avem deja 10% consum de energie verde”, ne-a mai spus Ovidiu Georgescu. Furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de energie electrică furnizată anual consumatorilor finali.

Valoarea energiei curate

Valoarea certificatelor verzi reprezintă un câştig suplimentar primit de producători pentru „ energia curată” pe care o livrează în reţele, iar aceasta se stabileşte prin contracte bilaterale între producători şi furnizori, pe o piaţă centralizată organizată şi administrată de Operatorul Pieţei de Certificate Verzi.

Preţul Certificatelor verzi variază într-un interval stabilit prin hotărâre de guvern, preţul minim este impus pentru protecţia producătorilor, iar preţul maxim pentru cea a consumatorilor. Pentru perioada 2008-2014 valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi se încadrează între o valoare minimă de tranzacţionare de 27 de euro şi o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro pe fiecare certificat. Valoarea în lei va fi calculată la valoarea medie a cursului de schimb de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent şi, foarte important, energia electrică se tranzacţionează separat de certificatele verzi.

Oamenii sunt tot mai împovăraţi de facturi mari şi apăsătoare, dar conştiincioşi şi cu frica debranşării, în primul rând ei îşi achită facturile şi abia apoi îşi mai cumpără şi câte o haină, chiar dacă nu înţeleg de ce taxele atârnă mai mult decât costul energiei consumate şi unde se duc banii lor.

Amalia VASILESCU

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close