EvenimentSocial

9-10 mai, zile importante pentru istoria României

frateanSenatorul PSD de Mureş Alexandru Petru Frătean a afirmat, cu ocazia prezentării declaraţiei politice cu tema „9-10 mai – zile de importanţă covârşitoare în istoria României”, că zilele de 9 şi 10 mai au, pentru noi, românii, multiple semnificații.

„Suntem o naţiune liberă şi independentă”

Astfel, Alexandru Petru Frătean a subliniat că pentru România, data de 9 Mai reprezintă începutul istoriei moderne a statului român. „La 9 mai 1877, Principatele Ţara Românească şi Moldova, unite în 1859, şi-au proclamat independenţa de sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Memorabilă este celebra declaraţiedeindependenţă pe care Mihail Kogălniceanu a rostit-o la 9 mai 1877 în faţa adunării deputaţilor: “Aşadardomnilordeputaţinu am cea mai mică frică în a declara în faţa reprezentanţei naţionale că suntem onaţiune liberăşiindependentă.” Independenţa României a fost consfinţită şi a devenit publică prin proclamaţia principelui Carol I la 10 mai 1877, iar atunci s-au pus bazele viitorului stat român, act desăvârşit prin Marea Unire de la 1918. De asemenea, 10 mai 1866 este ziua urcării în scaunul domnesc a principelui Carol I, respectându-se astfel cererea exprimată în 1857 de divanurile ad-hoc ale Moldovei şi Ţării Româneşti și tot la data de 10 mai 1881 Carol I a devenit rege, ţara noastră devenind regat”, a subliniat Alexandru Petru Frătean.

„O zi a marii comunităţi europene”

Potrivit senatorului PSD de Mureş, acestor semnificații li se adaugă cele cu rezonanță europeană. „Pentru ţările europene, 9 Mai este Ziua Victoriei asupra nazismului german, ziua încare cel de-AlDoileaRăzboiMondials-aîncheiat, iar România și-a dat un obol greu, cuantificatîntr-unnumăr de200dezilecareauduslagrăbirea încheierii celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. Apoi, o altă semnificaţie cu valoare europeană, născută din cenuşa războiului, este apariţia Uniunii Europene, pe care o aniversăm la 9 Mai pentru a marca evenimentul de la 9 mai 1950, atunci când Robert Schuman a dat citire Proclamaţiei ce avea să devină actul fondator al Uniunii Europene, prin care sprijinul comunitar în dezvoltarea economică, socială şi culturală au devenit principii de convieţuire pentru ţările membre, inclusiv România, care, acceptând aderarea la această formă de solidarizare s-au înscris pe drumul către democraţie și modernitate. Această zi nu este doar data de naştere a proiectului european, ci şi o zi a bucuriei de a fi împreună, a voinţei de solidaritate, o zi a marii comunităţi europene care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o unitate în diversitate. Fie ca aceste zile de 9 și 10 Mai să continue să reprezinte pentru noi, românii,întruparea idealurilor pentru care şi-au jertfit viaţa înaintaşii noştri și a celor mai sfinte idei de libertate și independență, iar în istoria continentului, să rămână o zi în care europenii vor trăi, generaţii după generaţii, sentimentul deplin al vieţii în libertate, înţelegere între naţiuni şi respect reciproc”, a conchis Alexandru Petru Frătean.

 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close