Administratie

90,5 milioane lei pentru drumurile judeţene

ciprian dobre Consilierii judeţeni au aprobat recent, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru în care s-a adoptat bugetul judeţului Mureş pe anul 2015, alocarea sumei de 90,5 milioane lei pentru gestionarea în condiţii cât mai bune a drumurilor judeţene.

34,8 milioane lei pentru investiţii

Din suma respectivă, 34,88 milioane lei vor fi alocaţi unor obiective de investiţii, 31,06 milioane lei au ca destinaţie lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice, 11,74 milioane lei vor fi utilizaţi penru lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice, 10,92 milioane lei sunt prevăzuţi pentru lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice şi 1,9 milioane lei vor fi cheltuiţi pentru servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice. “Proiectul de buget supus spre aprobare a fost elaborat avându-se în vedere cadrul fiscal-bugetar şi cadrul de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 2015, prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate, ale contractelor de finanţare semnate, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanţării unor proiecte, programe, acţiuni sau ansamblu de acţiuni, programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi”, a precizat Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Alex TOTH

caseta 1Reabilitare drumuri judeţene în 2015

 – Reabilitarea drumului judeţean DJ 151C Zau de Câmpie – Valea Largă – limita judeţului Cluj, km 8+500 – 11+500 (3,000 kilometri lungime, investiţie de 5.682.000 lei);

– Reabilitare sistem rutier pe DJ Sângeorgiu de Pădure – Bezidu Nou – limita judeţului Harghita, DJ 136 km 1+900 – 8+000 şi DJ 136A kn 0+000 – 3+800 (3,280 kilometri lungime, investiţie de 5.500.000 lei);

– Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E Jabeniţa – Adrian – Gurghiu, kn 6+224 – 11 000 (2,000 kilometri lungime, investiţie de 3.600.000 lei);

– Reabilitarea drumului judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, km 0+631 – 4+726 (4,095 kilometri lungime, investiţie de 2.439.000 lei);

– Lărgire drum DJ 154 J Breaza – Voivodeni – Glodeni (1,500 kilometri lungime, investiţie de 2.000.000 lei);

– Reabilitare sistem rutier pe DJ 153F int. DJ 107G Nandra – Bichiş – Ozd, km 5+325 – 6+655 (1,330 kilometri lungime, investiţie de 1.800.000 lei);

– Valoare totală: 21.021.000 lei.

(Sursa: Consiliul Judeţean Mureş)

 

caseta 2 poduriReabilitări, consolidări şi reconstrucţii poduri şi podeţe în 2015

 

– Pod de beton armat peste Valea Saeş pe DJ 106 limită judeţ Sibiu – Apold – Sighişoara (DN 13) km 88+962, investiţie de 3.900.000 lei;

– Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 135 Târgu-Mureş – Miercurea Nirajului, situat în localitatea Livezeni, km 3+735, investiţie de 1.500.000 lei;

– Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 106 – limită judeţ Sibiu – Apold – Sighişoara, km 93+487, investiţie de 1.500.000 lei;

– Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ 151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea – limită judeţ Sibiu, km 0+900, investiţie de 1.200.000 lei;

– Refacere podeţ pe DJ 142 Târnăveni – Bălăuşeri, km 4+516, investiţie de 500.000 lei;

– Valoare totală: 8.600.000 lei.

(Sursa: Consiliul Judeţean Mureş)

 

caseta 3 consolidariConsolidări drumuri în 2015

 

– Aducerea la parametri normali a suprafeţei drumului judeţean DJ 152A Târgu-Mureş (DN 15E) – Band – Iernut (DN 15), km 14+150 – 14+750;

– Refacere parte carosabilă DJ 135A Viforoasa – Miercurea Nirajului, km 11+200 – 11+250, km 11+350 – 11+400, km 11+600 – 11+700, km 14=100 – 14+200;

– Ranforsare sistem rutier pe DJ 151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea – limită judeţ Sibiu, km 11+100 – 12+820.

– Valoare totală: 2.802.000 lei

(Sursa: Consiliul Judeţean Mureş)

 

caseta 4Obiective de investiţii în 2015

 

Documentaţii tehnico-economice pentru:

– Reabilitarea şi modernizarea DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Târnăveni (DN 14A);

– Reabilitarea şi modernizarea DJ 152A şi DJ 151, Târgu-Mureş (DN 15E) – Band – Şăulia – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud;

– Reabilitarea DJ 106 Agnita – Sighişoara, km 82+535 – 100+935;

– Reabilitarea drumului judeţean DJ 151C Zau de Câmpie – Valea Largă – limită judeţ Cluj, km 8+500 – 11+500;

– Reabilitarea drumului judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară între km 0+631 – 4+726;

– Amenajarea unui sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Târgu-Mureş – Sâncraiu de Mureş cu DJ 152A Târgu-Mureş – Band;

– Amenajarea intersecţiilor drumurilor judeţene DJ 135A cu DJ 153 A în zona comunei Hodoşa, a drumurilor DN 15E cu DJ 152B în localitatea Pîrîul Crucii;

– Documentaţii tehnice pentru reabilitare poduri şi podeţe pe DJ 135 Târgu-Mureş – Miercurea Nirajului (km 3+735), pe DJ 142 Târnăveni – Bălăuşeri (km 4+516), pe DJ 151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea – limită judeţ Sibiu (km 0+900), pe DJ 106 limită judeţ Sibiu – Apold – Sighişoara (km 93+487);

– Valoare totală: 2.460.000 lei.

(Sursa: Consiliul Judeţean Mureş)

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close