AdministratieInvestigatie

Adio, centură?

CÎnainte cu o zi de împlinirea anului de la inaugurarea, în prezenţa premierului Victor Ponta, a şantierului centurii Tîrgu Mureşului, pe relaţia Corunca – Livezeni – Sângeorgiu de Mureş – Ernei, a început, ironic, la Curtea de Apel Tîrgu Mureş procesul intentat de către 72 de locuitori din cartierul Orizont şi nu numai din comuna Livezeni pentru anularea unor articole din Hotărârea de Guvern Nr. 378 din 2013 prin care era aprobată investiţia privind construcţia celor aproape 12 km ai centurii ocolitoare.

 

În luna iulie a acestui an, 72 de locuitori din comuna Livezeni au atacat în contencios administrativ Hotărârea de Guvern Nr. 378 din 2013 privind amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare a oraşului Tîrgu Mureş pe DN 13 şi DN 15″, solicitând anularea articolele 1, 6 şi 7 care prevăd următoarele: “Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare a oraşului Tîrgu Mureş pe DN 13 şi DN 15”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*), “Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului” şi “Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. Mai întâi, cei 72 de semnatari ai cererii de chemare în judecată au înaintat o plângere prealabilă Secretariatului General al Guvernului şi au solicitat revocarea articolelor amintite mai sus precum şi găsirea unui alt amplasament pentru construcţia centurii. În mare parte, ceea ce era scris în plângerea prealabilă se regăseşte în cererea de chemare în judecată a Secretariatului General al Guvernului, proces care a început joi, 22 octombrie, la Curtea de Apel Tîrgu Mureş.

 

Ce au arătat reclamanţii…

 

Aceştia au solicitat în repetate rânduri să li se comunice amplasamentul concret al lucrării ce face obiectul art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 37812013 – “ultima solicitare fiind făcută în luna decembrie 2014 Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (CNADNR), care contrar indicaţiei de subsol a art. I din H.G. 378/2013, nici până azi nu ne-a comunicat Anexa 1 a H.G. 37812013 -, cât şi modificarea traseului variantei ocolitoare a oraşului Târgu Mureş pe DN 13 şi DN 15”.
Locuitorii din cartierul Orizont au mai susţinut în plângere că atunci când a fost emisă HG 378 nu s-a ţinut cont nici de legislaţia românească, nici de cea europeană. Spre exemplu, în nota de fundamentare, la rubrica impactul social se specifică următoarele: “Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra aşezărilor umane şi a altor obiective din vecinătatea drumului”, iar cu privire la impactul asupra mediului că “Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu”. Concluzia contestatarilor este că nu s-a ţinut cont nici de Ordonanţa Guvemului nr. 43/2007 privind regimul general al drumurilor publice unde se prevede că: “autorităţile publice, atât în ce priveşte proiectarea, cât şi execuţia lucrărilor de drumuri, sunt obligate sa ţină seama de factorii sociali, dar şi de conservarea şi protecţia mediului”, respectiv că “sunt necesare studii de impact al traficului asupra mediului social şi al mediului înconjurător”. Guvernul, consideră reclamanţii, nu a ţinut cont de factorii sociali, atâta vreme cât centura va trece la câţiva zeci de metri sau chiar la câţiva metri de casele lor, fapt semnalat fără vreun rezultat de către locuitori.
“Semnalăm, în context, superficialitatea şi lipsa de preocupare a autorităţilor competente în a trata solicitările comunităţii mai sus – menţionate, şi anume conform adresei 43.035 din 09.07.2013 a CNADNR se spune că se vor planta perdele forestiere şi se vor monta panouri fonoabsorbante în dreptul zonelor locuite unde se vor înregistra depăşiri ale nivelului de zgomot admis şi, tot după realizarea construcţiei, se vor stabili cu autorităţile de mediu programe de monitorizare a factorilor de mediu. Or, este inadmisibil ca toate aceste “măsuri” să fie stabilite şi ajustate după realizarea construcţiei/investiţiei, în condiţiile în care legea (O.G. 43/2007) obligă autorităţile să efectueze studiile de impact asupra mediului social şi natural anterior stabilirii amplasamentului şi demarării construcţiei drumului de centură”, se arată în continuare în plângere.
Revenind la legislaţie, reclamanţii, cum scriam mai sus, au arătat că s-a încălcat şi legislaţia europeană deoarece la adoptarea HG 378 nu s-a ţinut cont de Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului în care se arată că în cazul nostru Guvernul trebuia să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura dacă proiectul ar avea efecte semnificative asupra mediului, fie el social, fie natural şi trebuia să evalueze impactul asupra mediului şi efectele directe asupra mai multor factori, printre care cei asupra oamenilor, faunei, florei, apel, solului, aerului, bunurilor materiale.

Foto 2

Ce spune Guvernul…

 

Secretariatul General al Guvernului a depus o întâmpinare care însă nu a fost remisă şi reclamanţilor până la primul termen al procesului.

În întâmpinare au fost ridicate câteva excepţii. Prima ar fi cea a nulităţii cererii de chemare în judecată pentru netimbrare. Secretariatul General al Guvernului a solicitat instanţei verificarea timbrării acţiunii, potrivit prevederilor Legii contecniosului administrativ.

A doua excepţie se referă la nulitatea cererii pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant al apărătorului calificat al reclamantului. Pârâtul a solicitat astfel ca instanţa să verifice dacă a fost depusă procura în original de către avocat şi copie de pe aceasta.

A treia se referă la inadmisibilitatea cererii pentru că este înaintată tardiv, în sensul că a trecut mai mult de un an de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern Nr. 378, dată de la care actul se consideră că era în vigoare şi de la care curge termenul de un an stabilit de Legea 554 a contenciosului administrativ pentru atacarea unui act administrativ.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului a arătat că, potrivit acordului de mediu revizuit, la începutul anului 2014, se prevedeau amplasarea de panouri fonoabsorbante încă din faza de construcţie a centurii, în zona cartierului Orizont (n.a. ceea ce e o poveste simpatică pentru că executantul a început să îşi croiască drum şi să taie o livadă din zonă fără a pune acele panouri prevăzute încă din faza de construcţie). În acelaşi timp, reprezentanţii Guvernului mai susţin că în 2012 a fost licitat serviciul privind revizuirea studiului de fezabilitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi documentaţia de atribuire pentru Varianta de Ocolire Tîrgu Mureş, contract adjudecat de firma Arcadis Eurometudes SA Bucureşti. Nu se precizează însă nimic despre prestarea în sine a acestor servicii.

 

Cine doreşte să intervină…

 

În cauză au depus cereri de intervenţie Statul Român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov (DRDPB), respectiv Ministerul Transporturilor.

Prima instituţie publică care a făcut o cerere de intervenţie accesorie a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, susţinând că acele terenuri expropriate sunt ale statutului conform legii, existând din 2013 decizie de expropriere. Dacă îmi permiteţi să intervin uzând chiar de cele scrise de către reprezentanţii DRDPB, pe seama celor expropriaţi ar fi trebuit să fie consemnate sumele cu titlul de despăgubire, doar că la începutul lucrărilor nu erau identificaţi încă proprietarii şi aceştia nu erau despăgubiţi potrivit principiului cu dreaptă şi prealabilă despăgubire, aspect omis însă din cererea de intervenţie.

Ministerul Transporturilor a depus o cerere de intervenţie în interes alăturat Guvernului României care conţine aproximativ aceleaşi aspecte ca şi cererea Regionalei Braşov, şi anume au arătat ce prevede procedura de expropriere şi cum se stabileşte amplasamentul unei lucrări de interes public.

Legat de cele două cereri de intervenţie, avocatul reclamanţilor a solicitat ca semnatarii lor să facă dovada calităţii de reprezentant al celor două instituţii publice.

 

Amânare până în noiembrie

 

Judecătorul Mona Baciu a amânat cauza pentru data de 19 noiembrie, solicitând părţilor să depună o copie după acordul de mediu revizuit.

De asemenea, amânarea a ţinut cont de faptul că reclamanţii nu au avut timpul necesar de a studia întâmpinarea şi de a depune un răspuns la aceasta.

La termenul următor vom şti, de asemenea, dacă vor fi admise cele două cereri de intervenţie şi dacă sunt sau nu admisibile excepţiile ridicate de către Secretariatul General al Guvernului.

Vă reamintim că în dosarul nr. 121/43/2015, Curtea de Apel Tîrgu Mureş a aprobat în vară suspendarea executării hotărârii de guvern. Secretariatul General al Guvernului a declarat recurs, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a stabilit încă termenul procesului.

Varianta de ocolire a municipiului Tîrgu Mureş are, conform proiectului, 11,6 km, leagă Drumul European 60 de Drumul Naţional 15 prin comunele Corunca, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Ernei. Valoarea contractului este de 50 de milioane de euro. Finanţarea este asigurată 15% din bugetul de stat, iar restul sumei de la Banca Europeană de Investiţii. Prin construcţia sa, centura urma să preia traficul greu pe relaţia Tîrgu-Mureş – Reghin – Bistriţa sau Reghin – Topliţa – Piatra Neamţ.

Lucrările de construcţie sunt executate de spaniolii de la Copisa Pirenaica, reprezentanţi ai constructorului fiind prezenţi, de altfel, la primul termen al procesului.

Despre proiectul centurii puteţi citi mai multe aici: http://www.zi-de-zi.ro/la-livezeni-spiritele-se-incing-proiectul-centurii-scoate-oamenii-pe-camp/, http://www.zi-de-zi.ro/proiectul-centurii-starneste-revolta-locuitorilor-din-orizont/, http://www.zi-de-zi.ro/victorie-de-etapa-pentru-locuitorii-din-livezeni/, http://www.zi-de-zi.ro/proiectul-centurii-in-instanta-si-pe-masa-guvernului/

Ligia VORO

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close