Uncategorized

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș (APM) – profilul activității

APM Mureș reglementează din punct de vedere al protecției mediului activitățile desfășurate de agenții economici prin emiterea de avize, acorduri și autorizații în funcție de solicitări și cu respectarea

prevederilor legislației de mediu în vigoare care este în concordanță cu legislația europeană.

La reglementarea proiectelor, programelor și activităților cu impact potențial asupra mediului, în scopul reducerii până la eliminare a impactului asupra mediului, se pune accent deosebit pe:

l Automonitorizarea emisiilor la agenții economici cu impact potențial asupra mediului;

l Eliminarea posibilității poluării apelor de suprafață sau a solului prin evacuările de ape uzate insuficient epurate;

l Prevenirea poluării aerului înconjurător și a atmosferei ca urmare a emisiilor de poluanți din sursele fixe de poluare;

l Gestiunea corespunzătoare a deșeurilor în general și a deșeurilor periculoase în special;

l Utilizarea durabilă a solului și prevenirea deteriorării acestuia;

În prezent, în județul Mureș sunt în vigoare 120 de avize de mediu, 701 acorduri de mediu și 3797 de autorizații emise pentru o gamă foarte largă de activități. Emiterea actelor de reglementare se realizează cu consultarea autorităților locale de sănătate publică, sanitar-veterinare, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Apelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspecția în Construcții, Consiliul Județean și primăriile în raza cărora se desfășoară activitatea supusă reglementării. Consultarea autorităților se realizează în cadrul unui Colectiv de Analiză Tehnică și în cadrul unui Comitet Special care se întrunesc săptămânal la sediul APM Mureș.

APM Mureș asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informație și pentru participarea publicului la procedura de emitere a actelor de reglementare. Se fac anunțuri în presă și pe pagina de web prin care se invită publicul interesat să-și exprime opinia cu privire la planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, la realizarea de noi investiții sau la autorizarea activităților existente. Sub coordonarea APM Mureș se desfășoară dezbateri publice organizate de regulă la sediile primăriilor, data, ora și locul de desfășurare a acestora se face publică prin mass-media cu 30 de zile înainte.

Pentru activitățile care nu se conformează prevederilor legale din punct de vedere al protecției mediului se emit autorizații cu programe de conformare care cuprind măsuri cu termene de realizare și responsabilități.

Nerespectarea prevederilor din actele de reglementare și a măsurilor din programele de conformare conduce la suspendarea actelor de reglementare după o somație prealabilă cu termen și în final la anularea acestora. APM Mureș a somat în cursul anului 2005 și 2006, 20 de unități pentru nerespectarea termenelor din programele de conformare și a suspendat activitatea la trei unități.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close