Uncategorized

Codul Fiscal modificat din nou

Guvernul a adoptat joi, printr-o Ordonanta de Urgenta, modificarea Codului Fiscal, a anuntat primul-ministru Calin Popescu-Tariceanu, la finalul sedintei de Guvern. “Vreau sa subliniez ca prin modificarile aduse astazi nu am marit taxele si impozitele”, a precizat primul-ministru. Având în vedere problemele provocate de fenomenelor meteorologice extreme produse în acest an si efectul lor asupra agriculturii, Guvernul a decis astazi amânarea pâna în 2009 a aplicarii impozitului de 2% pentru veniturile obtinute din produsele agricole vândute la centrele specializate. O alta modificare consta în prelungirea pâna la 31 decembrie 2011 a perioadei de aplicare a sistemului de plata la organele vamale a taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor de bunuri din state terte, aplicabil începând cu data de 15 aprilie 2007. Începând cu 2012, când România îsi va fi întarit sistemul de control TVA, va fi aplicat din nou masurile de plata simplificata a TVA pentru toti importatorii, astfel cum se aplica în prezent pentru importatorii care realizeaza importuri în anii precedenti de cel putin 150 milioane de lei. Masura privind prelungirea perioadei de aplicare a sistemului de plata la organele vamale a taxei aferente importurilor din state terte, se estimeaza ca va avea influente pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare astfel: 2008- 1792,35 milioane lei, 2009-2171,11 milioane lei, 2010- 2433,06 milioane lei, 2011- 2981,33 milioane lei.

Ionut OPREA

Principalele modificari aduse Codului Fiscal

Impozitul pe venit: una dintre modificari consta în includerea în categoria veniturilor impozabile ale persoanelor fizice a celor realizate sub forma câstigurilor la jocurile de noroc tip cazino si masini electronice, nefiscalizate în prezent. O alta modificare vizeaza cresterea plafonului lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 900 de lei ( 9 milioane lei vechi) la 1.000 de lei (10 milioane lei vechi). Impozitul pe profit: Prin actul normativ adoptat astazi de Guvern, s-a decis amânarea introducerii sistemului platii anuale a impozitului pe profit, cu plati anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profit anual, datorat de contribuabili. Prin prevederile Legii nr. 343/2006 a fost introdus un sistem simplificat de plata pentru impozitul pe profit, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2007 de catre societatile bancare, sistem care urma sa fie generalizat, începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toti contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit. Având în vedere dificultatile semnalate în procesul programarii veniturilor bugetare, s-a decis amânarea aplicarii acestui sistem de plata a impozitului pe profit, pentru restul contribuabililor, pâna în anul 2010. Ordonanta completeaza pentru organizatiile non-profit categoria veniturilor neinmpozabile, cu sumele care apar ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor ce revin beneficiarilor de contracte de donatie/sponsorizare. Aceasta reglementare a fost introduca având în vedere faptul ca reglementarile actuale privind regimul fiscal aplicabil organizatiilor non-profit nu includ în categoria veniturilor neimpozabile veniturile de aceasta natura, obtinute în situatii exceptionale. De asemenea, pentru organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si patronale a fost introdusa în categoria veniturilor neimpozabile veniturile realizate din despagubiri de la asociatiile de asigurare, pentru pagubele la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economica, precum si a sumelor primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Taxa pe valoarea adaugata: in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, modificarile aduse prin actul normativ au în vedere transpunerea în legislatia nationala a directivelor europene în domeniu. De asemenea, s-a decis eliminarea masurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructii-montaj si livrarea de cladiri, parti de cladiri si terenuri. Ministerul Economiei si Finantelor estimeaza ca va avea influente pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare astfel :2008- 2492,17 mil lei, 2009- 2753,85 mil lei, 2010- 3043,00 mil lei, 2011- 3341,21 mil lei.

Accize si alte taxe speciale:

Ordonanta completeaza unele prevederi pentru realizarea unei mai bune compatibilitati cu acquis-ul comunitar.

Precizarea expresa a datei de aplicare a nivelului accizelor pentru tutunul prelucrat;

Revizuirea regimului de accizare pentru amestecurile cu cafea solubila provenite din achizitii intracomunitare sau din operatiuni de import, în sensul asigurarii aceluiasi regim care se aplica unor astfel de amestecuri realizate în productia interna nationala;

Instituirea regimului de restituire a accizelor aferente cafelei verzi sau produselor de cafea achizitionate din afara României, atunci când aceste produse sunt livrate ulterior c atre alte state membre, asigurându-se un sistem similar regimului aplicat operatiunilor de export;

8 Revizuirea bazei de impozitare a accizelor nearmonizate în cazul produselor provenite din productia nationala, în sensul alinierii acesteia la baza de impozitare aferenta acelorasi produse provenite din achizitii intracomunitare;

Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România: corelarea impunerii veniturilor persoanelor nerezidente cu impunerea persoanelor fizice rezidente – în domeniul societatilor comerciale, în ceea ce priveste veniturile din transferul proprietatilor imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de valoare cu legislatia impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close