Uncategorized

Inca 322.200 lei pentru bugetul judetului

Consilierii judeteni mureseni au aprobat in sedinta ordinara de lucru de joi, 27 martie, modificarea bugetului Consiliului Judetean Mures pe anul 2008, atat la rubrica venituri cât si la cheltuieli cu suma de 322.200 lei, ajungând astfel la un volum de 185.471.243 lei. In urma acestei rectificari, pentru realizarea Sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane noua localitati ale judetului vor beneficia de o suma in cuantum de 270.000 lei, ca urmare a adresei nr. 68755 din 7 februarie 2008, a Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor prin care sunt comunicate sumele alocate Consiliului Judetean Mures, conform Legii nr. 388/2007 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2008, pentru realizarea Sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane. Localitatile care vor beneficia de cei 270.000 de lei sunt Sovata, Reghin, Târnaveni, Târgu-Mures, Miercurea Nirajului, Vargata, Iernut si Eremitu. De asemenea, prin noua rectificare de buget, Centrele Scolare pentru Educatie Incluziva nr. 1, nr. 2 si nr. 3 din Târgu-Mures, vor primi cate 10.000 de lei in vederea asigurarii transportului copiilor cu dizabilitati de la domiciliul acestora la centrele respective. Totodata, in urma câstigarii unor programe Phare pentru rromi, si a proiectului întocmit de Biblioteca Judeteana “Mai aproape de lectura: biblioteca publica în serviciul studentilor”, a fost aprobata si majorarea veniturilor Consiliului Judetean Mures la rubrica “Donatii si sponsorizari” cu suma de 52.200 lei.

Teren pentru Aeroport

Tot in sedinta ordinara de lucru ce a a vut loc joi, consilierii mureseni au aprobat proiectul de hotarare prin care Consiliului Local Sanpaul i se solicita trecerea terenului in suprafata de 15.725 de metri patrati situat in localitatea Sanpaul, din proprietatea privata a comunei in domeniul public al judetului Mures si administrarea Consiliului Judetean Mures. Continutul proiectul de hotarare ce a fost aprobat de consilierii judeteni are acordul de principiu al primarului comunei Sânpaul, pentru stabilirea situatiei juridice a terenului în concordanta cu situatia de fapt, in vederea promovarii hotarârii de consiliu local pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestui teren din domeniul privat al comunei Sânpaul în domeniul public al judetului Mures si administrarea Consiliului Judetean Mures. Pentru modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu-Mures, în anul 1999 a fost elaborat un studiu de fezabilitate de catre S.C. IPTANA S.A. Bucuresti. Acest studiu prevedea reabilitarea pistei existente, extinderea acesteia de la 1650 m la 3600 m, precum si instalatiile de balizaj aferente. În baza acestui studiu de fezabilitate, prin HCJM nr. 44/2000 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere pista de decolare, aterizare si platforma de operare pentru avioane, inclusiv instalatiile aferente si modernizarea instalatiilor de balizaj pentru apropiere de precizie, corespunzatoare categoriei II OACI la Aeroportul Târgu-Mures”. În limita resurselor financiare alocate, din acest obiectiv de investitii au fost realizate pâna în prezent lucrarile de împrejmuire a Aeroportului Transilvania Târgu-Mures si instalatiile de balizaj categoria I si II, aferente pistei existente. Prin lucrarile efectuate în cadrul acestui proiect, terenul – proprietate privata a comunei Sânpaul, în suprafata de 15725 mp, înscris în CF nr. 1022/N/Sanpaul sub nr. cad. 579 a fost afectat Aeroportului Transilvania Târgu-Mures.

Liviu CRUDU

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close