Uncategorized

Pénzhiányban az alkalmazottak egészsége

A Munkaorvostani klinika 2005 óta nem jutott pénzalaphoz. Jogi részletek és az országos szinten elõforduló nézeteltérések miatt, a marosvásárhelyi klinika alkalmazottai a januári fizetésüket csupán úgy kapták kézhez, hogy a marosvásárhelyi Megyei Kórház pénzalapjaiból rendeltek ki pótösszegeket.

“Egymás után küldtük a folyamodványokat, de még nem kaptunk választ. Minden nap tanácskozunk más megyék klinikavezetõivel, de ugyanaz a helyzet minden megyében”, jegyezte meg dr. Szász Loránd, a klinika vezetõje.

A múlt évben a kormány kiadta a 171/2005 Sürgõsségi kormányrendeletet, amelyben leszögezte, hogy a munkaorvostani klinikák támogatását 2006-ban a Szakmai betegségi és munkabaleseti biztosító alapjából fedezik. Mindezek mellett, a rendelet alkalmazási normái még ma sincsenek készen. “A helyzet siralmas, mivel több mint 1,8 millió alkalmazott van kitéve szakmai ártalomnak és ezekre a hónapokra nincsenek biztosítva”, tette hozzá Szász Loránd.

Úgy tûnik, hogy a törvényhozás késlekedése a Szakmai betegségi biztosító és az Országos Egészségügyi Biztosító közötti belsõ konfliktusokból származik.

Annak ellenére, hogy a törvényhozás szintjén, de a költségvetések szintjén sem látható elõre életképes és sürgõs megoldás, Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter megjegyezte: “Nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy nincs pénzük. Jelenleg létezik egy megoldás a minisztérium szintjén, a pénzt pedig megadják. E célból, létrehozunk egy partneri kapcsolatot a Munkaügyi Minisztériummal”.

Ami a munkaorvostani klinikák és rendelõk jövõjét illeti, a miniszter megjegyezte, hogy a jövõben más támogatási rendszert alkalmaznak, amely megengedné a szükséges költségvetések ritmusos biztosítását.

Corina ALBOTA

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close