Uncategorized

Proces de intenție

Libertatea presei a fost un drept câștigat cu mare greutate. Nu au lipsit intimidările, șantajul și chiar sacrificiul suprem. În decursul timpului, presa

în general și presa satirică în mod deosebit nu au fost prea agreate de guvernanți. Mesajul diverselor articole era deseori perceput de aceștia ca un atac direct la bazele statului, iar ziariștii supuși la diferite tracasări, mergând de la amenzi

până la interzicerea publicării articolelor, a dreptului de semnătură și chiar închisoarea pentru cei care – mai îndrăzneți de felul lor, așa cum considerau autoritățile vremii – continuau să persevereze “în greșeală”.

Prin mesajul pe care îl transmite populației, direct sau subliminal, presa, indiferent de genul ei a fost, este și trebuie să rămână formatoare de opinie. Dar în același timp presa s-a dovedit a fi și incomodă. Monitorizând atent activitatea guvernului la nivel central și local, luând atitudine critică față de anumite abuzuri ale autorităților statului, inițiind anchete proprii, satirizând și persiflând anumite acțiuni ale guvernanților, presa a fost la rândul ei atent urmărită și cenzurată de autorități, acestea încercând mereu să o constrângă, de la interdicții directe până la altele mai subtile, în special cele de ordin economic.

Întemeietorul presei satirice din Transilvania

Cu studii de drept la Viena și la Pesta, Mircea V. Stănescu(1837-1888), originar din Arad, a fost un avocat de succes care s-a bucurat de o mare popularitate la vremea sa după ce a pledat în procese de presă în 1870 și după ce l-a apărat pe generalul T. Doda, chemat în judecată de autoritățile austro-ungare pentru că protestase printr-o scrisoare difuzată în presă, împotriva încălcării drepturilor politice ale populației românești. Mai puțin cunoscut este faptul că Mircea V. Stănescu este considerat astăzi drept întemeietor al presei satirice ardelene, el însuși fiind un strălucit gazetar și chiar întemeietor și proprietar pentru un timp, al unei gazete de acest gen. Cele mai cunoscute reviste umoristice din Transilvania au fost în acea vreme: “Tutti Frutti” – almanah comic cu ilustrațiuni (apărut în 1861), “Umoristul” – foaie glumeață (apărut în 1863), “Gura satului” – organ glumeț social-politic (apărut în 1867), “Calicul” – revistă de humor și satiră (apărut în 1881), “Vulturul” (apărut în 1892) și nu în ultimul rând “Cocoșul roșu”, ce apărea la Brașov și care a făcut obiectul unui mare proces de presă desfășurat în prima parte la Brașov și ulterior la Târgu Mureș.

Reacția Curții de Apel din Târgu Mureș

Potrivit raportului întocmit de Sebestyen Mihaly, procuror general regal al Curții de Apel din Târgu Mureș, săptămânalul “Cocoșul roșu” ce apărea la Brașov sub redacția lui Iosif Pușcariu și care se difuza în mai multe orașe din Transilvania, inclusiv în Târgu Mureș, se făcea vinovat de faptul că, citez: “…a supus unei aspre critici atitudinea guvernului față de naționalități… Revista se mai face vinovată și de faptul că este ecoul atentatelor de la Sankt Petersburg și al ridicării României la rangul de Regat”. În același timp, procurorul general îi recomanda primului ministru Tisza Kalman, să facă recomandări Judecătoriei regale din Brașov să amendeze gazeta și să o interzică. Evident că era vorba de un cras amestec al politicului în actul de decizie judecătorească. Diabolic de perseverent și intransigent, procurorul Sebestyen Mihaly a urmărit cu interes cauza, iar pe data de 19 septembrie 1881, din Târgu Mureș îi făcea următoarea informare primului ministru: “…În cauza de delict penal intentată redactorului gazetei amintite, Curtea de Apel din Târgu Mureș, prin sentința ei nr.3396, din 31 august 1881, a majorat amenda penală la 50 de florini, menținând restul sentinței” (adică interzicerea gazetei).

Cu studii de drept la Viena și la Pesta, Mircea V. Stănescu (1837-1888), originar din Arad, a fost un avocat de succes care s-a bucurat de o mare popularitate la vremea sa după ce a pledat în procese de presă în 1870 și după ce l-a apărat pe generalul T. Doda, chemat în judecată de autoritățile austro-ungare pentru că protestase printr-o scrisoare difuzată în presă, împotriva încălcării drepturilor politice ale populației românești. Mai puțin cunoscut este faptul că Mircea V. Stănescu este considerat astăzi drept întemeietor al presei satirice ardelene, el însuși fiind un strălucit gazetar și chiar întemeietor și proprietar pentru un timp, al unei gazete de acest gen.

“…a supus unei aspre critici atitudinea guvernului față de naționalități… Revista se mai face vinovată și de faptul că este ecoul atentatelor de la Sankt Petersburg și al ridicării României la rangul de Regat”.

(Din raportului întocmit de Sebestyen Mihaly, procuror general regal al Curții de Apel

din Târgu Mureș, priun care incrimina săptămânalul “Cocoșul roșu” ce apărea la Brașov

sub redacția lui Iosif Pușcariu și care se difuza în mai multe orașe din Transilvania, inclusiv în Târgu Mureș)

Cele zece principii ale jurnalistului de azi

1. Să respecte adevărul

2. Să apere libertatea de informare, comentariu și critică

3. Să publice doar informațiile a căror origine este cunoscută, să nu suprime informațiile esențiale și să nu modifice textele și documentele

4. Să nu se folosească de metode neloiale pentru a obține informații, fotografii și documente

5. Să respecte viața privată a persoanelor

6. Să rectifice toate informațiile publicate care se dovedesc inexacte

7. Să păstreze secretul profesional și să nu divulge sursa informațiilor obținute confidențial

8. Să interzică plagiatul, calomnia, defăimarea și acuzațiile lipsite de fundament

9. Să nu confunde niciodată meseria de jurnalist cu cea de agent publicitar sau propagandist

10. Să respingă orice presiune și să nu accepte directive redacționale decât de la responsabilii redacției

(Din declarația de la Munchen – 24 noiembrie 1970 – privind drepturile și responsabilitatea jurnaliștilor cu privire la cercetarea, comentarea evenimentelor

și redactarea articolelor)

Nicolae BALINT

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close