Economic

Registrul de bani personal, obligatoriu din 8 mai

registru baniConducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş a anunţat joi, 7 mai, prin intermediul unui comunicat de presă, că operatorii economici care intră sub incidenţa Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 513/2015 au obligaţia constituirii registrului de bani personali şi notificarea organului fiscal de administrare despre constituirea acestuia până la data de 8 mai 2015.

 Mai multe puncte de lucru, o singură notificare

Potrivit documentului, operatorul economic care are organizate puncte de lucru de la care efectuează livrări/prestări de servicii pentru care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, va notifica organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe despre constituirea registrului de bani personali”. De asemenea, notificarea „trebuie să cuprindă obligatoriu informaţii cu privire la data constituirii registrului de bani personali şi numărul de de pagini, conform numerotării acestuia” şi „nu impune prezenta reprezentantului operatorului economic la organul fiscal, aceasta putând fi făcută prin poştă sau fax, cu condiţia păstrării dovezii expedierii acesteia şi nu este necesară prezentarea registrului cu ocazia notificării”.

În acelaşi comunicat se mai arată că „paginile registrului de bani personali se numerotează în ordine crescătoare şi se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta”. Totodată, „în situaţia în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru, poate depune o singură notificare la organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe în care să precizeze pentru fiecare punct de lucru data deschiderii registrului de bani personali şi numărul de pagini”.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close