Uncategorized

SIGHIŞOARA 2000-2004 ŞI ÎN PERSPECTIVĂ

Începând cu anul 2000 în municipiul Sighişoara s-a derulat un program finanţat din bugetul local de înlocuire a reţelelor de apă, de extindere a acestora cât şi a reţelelor de canalizare. S-au înlocuit reţele de apă cu conducte de polietilenă pe o lungime de 2,2 km pe străzile: A. Ipătescu, Ec. Varga, Română, Gării, Primăverii, H.Teculescu, A. aaguna.

S-au extins reţelele de apă pe o lungime de 2,43 km pe străzile: Codrului, Caraiman, Cânepii, Axente Sever, A. Ipătescu, L. Poştei, atefan cel Mare, Brădet, Ceahăului, Izvorului, Oltului, Baraţilor. Aceste lucrări de investiţii au fost finanţate din redevenţele ce se cuveneau Consiliului Local în urma concesionării unor bunuri din patrimoniul public. S-au extins reţelele de canalizare pe străzile: Ec. Varga, Horia şi Podei şi s-au racordat la reţeaua de canalizare strada acolii şi Liceul Josef Haltrich.
În acest an se vor realiza extinderi de reţele de apă pe strada M. Viteazu, de la stadion la blocul M. Viteazu, nr. 63 pe o lungime de 460 m. Această lucrare este necesară deoarece paralel cu strada M. Viteazu se realizează o stradă secundară pentru accesul cetăţenilor la locuinţele din zonă. Lucrarea este începută.
De asemenea se va realiza extinderea reţelei de apă în Cătunul Viilor pe o lungime de 600 m. Se va continua extinderea reţelei de canalizare pe strada Podei şi strada Corneşti cu aproximativ 1 km. Pe strada Decebal se va proceda la înlocuirea reţelei de canalizare în vederea modernizării acestei străzi. O problemă ce a creat mari neplăceri locuitorilor din zona centrală a oraşului prin inundarea acesteia la ploi torenţiale care au o frecvenţă de 2 – 3 ori pe an va fi rezolvată în aproximativ 2 luni prin realizarea unei descărcări de ape pluviale în zona magazinului Sigma direct în râul Târnava Mare şi a unei alte descărcări direct în pârâul Câinelui de pe strada Horea Teculescu. Vom proteja astfel şi imobilele situate în strada Horea Teculescu, nr. 1 – 9 care au multe neplăceri la ploi mai mari. Investiţia în valoare de peste 3 miliarde lei este deja licitată.

Atragerea de fonduri extrabugetare

În acest moment se execută lucrări de captare a apelor pluviale pe strada Plopilor şi Dumbravei, finanţate de la bugetul de stat pentru a se evita transportul aluviunilor în strada M. Viteazu (E 60) în cazul unor ploi torenţiale. Acestea sunt câteva proiecte punctuale neglijate de mai mulţi ani care au creat câteodată dezastre în oraş, mult praf şi cheltuieli din partea Primăriei pentru curăţenia ce trebuia realizată după fiecare ploaie.
În această perioadă am abordat şi lucrări mai mari de investiţii care nu se pot finaliza din bugetul local. Aceste lucrări sunt:
– înlocuirea reţelelor de apă din Cetate şi zona învecinată acesteia. Proiectul s-a realizat în anul 2003 în vederea obţinerii unei finanţări din fondurile UE prin programul SAMTID. Valoarea proiectului este de 1,8 milioane Euro. Proiectul a fost aprobat la finanţare prin H.G. nr. 529/ 7aprilie 2004 unde Sighişoara figurează la anexa 1/ 70. Finanţarea proiectului va începe în acest an, finalizarea lui realizându-se în anul 2006.
– modernizarea staţiei de epurare a municipiului Sighişoara. Proiectul este realizat de mai multă vreme şi necesită câteva reactualizări având în vedere noile tehnologii apărute pe plan mondial în acest domeniu. Valoarea proiectului este de 5,5 milioane Euro şi este acceptată finanţarea acestuia. Estimez că finanţarea acestuia va începe în anul 2005,finalizarea fiind în anul 2007. În varianta în care se va accepta tehnologia propusă de Water General Group finalizarea proiectului poate fi în anul 2005.
Lansarea proiectelor mari de infrastructură în acest domeniu va începe în acest an conform programului încheiat între România şi UE. Avem în veder următoarele proiecte în domeniu:
– extinderea canalizării pe toate străzile însumând un total aproximativ 15 km reţele.
– reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei pe străzile: Alexandru cel Bun, Avram Iancu, Visarion Roman, Nouă, Codrului, George Coşbuc, Nicolae Iorga, Ana Ipătescu, Păstorilor, Traian, Clujului, Justiţiei, Cooperatorilor.
– reabilitarea reţelelor de canalizare pe străzile: Zona Cetate, H. Oberth, O. Goga, Ec. Teodoroiu, Ana Ipătescu şi Ec. Varga
– Modernizarea uzinei de apă în vederea îmbunătăţirii calităţii apei potabile în situaţia în care nu se va realiza aducţiunea Zetea.
Voi reveni cu informaţii privind alte proiecte de infrastructură cât şi cu informaţii privind proiecte din domeniul social, turism, cultură etc., pentru că am constatat că cetăţenii municipiului Sighişoara trebuie să fie informaţi în legătură cu ce se întâmplă în oraş pentru a putea să-şi formeze o părere pertinentă asupra viitoarelor investiţii şi a veni cu propuneri pe care eu trebuie să le iau în considerare.
DORIN DĂNEŞAN

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close