Uncategorized

Sighisoara va accesa fonduri ISPA

La solicitarea Consiliului Judetean Mures, municipiul Sighisoara va participa în calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Invest Mures”. Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, România si-a asumat obligatii care implica investitii importante în infrastructura aferenta serviciilor de alimentare cu apa si apa uzata, termenele de conformare fiind anul 2015.

În vederea îndeplinirii acestor obligatii, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) a pus la dispozitia judetului Mures o asistenta tehnica pentru pregatirea unor proiecte de investitii, Masura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03. Prin intermediul acestei asistente, finantata din fonduri ISPA si cofinantata de MMDD, firma de consultanta va pregati proiectul pentru obtinerea finantarii din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), acesta fiind documentul national strategic de referinta în baza caruia se finanteaza din fonduri comunitare proiecte de mediu în perioada 2007-2013. În promovarea proiectelor de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata, procesul de regionalizare reprezinta un element esential în atingerea obiectivelor de investitii, prin crearea cadrului institutional adecvat. Conform Programului Operational Sectorial de Mediu, se vor finanta cu prioritate proiectele regionale, în scopul reducerii atât a costului investitiilor cât si a costurilor ulterioare de operare si întretinere. În vederea pregatirii acestor proiecte, unitatile administrativ teritoriale trebuie sa se asocieze pentru promovarea si realizarea în comun a investitiilor în infrastructura aferenta serviciilor de apa si apa uzata si furnizarea în comun a acestora. Asociatia va avea rolul de a monitoriza si superviza implementarea lucrarilor propuse pentru reabilitarea, extinderea, construirea sistemelor de alimentare cu apa potabila si de colectare si epurare a apelor uzate, va monitoriza performanta Operatorului de servicii de alimentare cu apa si canalizare si va asigura cofinantarea de la bugetele locale. Aceasta asociere reprezinta o conditie preliminara pentru aprobarea acestor proiecte regionale si trebuie sustinuta prin hotarâri ale Consiliului Local. Prin programul SAMTID s-a reabilitat aproximativ 18 % din lungimea retelei de alimentare si distributie a apei potabile în municipiul Sighisoara, astfel încât calitatea apei la consumator nu are calitatea corespunzatoare. Prin accesarea masurii ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, în calitate de membru al Asociatiei “Aqua Invest Mures”, Sighisoara va avea posibilitatea de a reabilita aproape toata reteaua de alimentare si distributie, astfel încât calitatea apei furnizate la consumator sa fie mult îmbunatatita. În plan financiar, partea nerambursabila a programului va fi de pâna la 75 % fata de pâna la 50 % în programul SAMTID, costurile suportate de catre autoritatile locale fiind relativ mici.

Sebastian ANGHEL

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close