Social

Vezi cum poți deveni părinte cu carte de muncă

3-dgaspcDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, a organizat la data de 8 noiembrie, conferința de presă care a marcat debutul Campaniei de promovare și recrutare pentru profesia de Asistent Maternal Profesionist ” Și tu poți fi părinte de profesie”.

Potrivit celor afirmate de Elida Deak, director adjunct al DGASPC Mureș, această campanile se fundamentează pe faptul că în prezent în județul Mureș există copii cu vârsta până în 3 ani care necesită ocrotire în cadrul unei familii substitutive (Asistent Maternal Profesionist). În acest sens, dorim să sensibilizăm mass-media și comunitatea mureșeană, în special acele persoane care au nevoie de un loc de muncă la domiciliu, care doresc să îngrijească un copil sau 2 copii cu vârsta între 0 și 3 ani, au o familie, experiență de părinte, sunt serioase, dețin o locuință proprietate personală corespunzătoare, fără cazier judiciar, care pot avea profesia de Asistent maternal profesionist în domeniul Protecției Copilului.

Un copil luat în îngrijire face parte din familie, îi veghezi somnul, îl duci la doctor când este bolnav, îi organizezi timpul liber. Părinții de profesie sunt numiți asistenți maternali profesioniști și reprezintă o alternativă de tip familial a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi.

Demersurile necesare pentru a deveni asistent profesionist debutează cu o cerere tipizată, la sediul DGASPC Mureș, după care urmează evaluarea socială la domiciliul solicitantului de către un asistent DGASPC, apoi urmează evaluarea și testarea psihologică a solicitantului și a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta, depunerea actelor necesare pentru întocmirea doasrului la sediul Direcției, participarea la cursul de formare inițială a solicitantutui ca Asistent maternal profesionist, cu frecvență obtigatorie, durata de 60 ore, organizat și asigurat de DGASPC Mureș

susținerea și promovarea examenului la finalizarea cursului,

obținerea atestatului de Asistent Maternal Profesionist, plasamentul copilului și angajarea AMP cu contract de muncă.

Pentru mai multe informalii, persoanele interesate pot contacta Serviciul

Asistență Maternală Profesionistă din cadrul DGASPC Mureș cu sediul pe strada Trebey nr.7.

Amalia VASILESCU

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close