Administratie

Cum vor deveni clădirile publice din Tîrgu Mureș mai prietenoase cu mediul?

foto-1-danut-stefanescuStrategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) care reprezintă cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană a tratat la prima sesiune de dezbatere publică și capitolul mediu. Proiectele propuse de inițiator – Primăria Municipiului Tîrgu Mureș – vizează reducerea emisiilor poluante prin eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, a instituțiilor publice, sediilor administrative, școli, grădinițe, creșe, a iluminatului public, extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare, sistem integrat de management al deșeurilor, lucrări de prevenție și derularea/continuarea unor proiecte privind ecologizarea siturilor urbane degradate. Care sunt proiecele și ce propuneri au târgumureșenii, aflați mai jos.

 

Capitolul mediu din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) își propune consumuri mai reduse de energie, astfel încât emisiile poluante să fie mai mici. De asemenea sunt vizate prin proiectele propuse de către Primăria Tîrgu Mureș colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea volumului de deșeuri, precum și ecologizarea unor situri urbane degradate, cum sunt iazul batal și terenurile ce au aparținut Fabricii de Cărămidă din cartierul Mureșeni.

Prima categorie de proiecte prin care se urmărește reducerea emisiilor poluante prin eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe sunt: Izolarea termică a fondului locativ construit până în 1990, prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş. Printre proiectele care se află în stadiul final în vederea accesării finanţărilor nerambursabile se numără blocurile din: Str. Depozitelor, nr. 7, Str. Liviu Rebreanu, nr. 31 B, Piaţa Gării, nr. 2 A, Str. Romanu-Vivu Constantin, nr. 2, Str. Moldovei, nr. 12, Str. Tuşnad, nr. 2, Piaţa Gării, nr. A 1, Str. Măgurei, nr. 16, 18, 20, 22, 24, Str. Gheorghe Doja, nr. 60 + Piaţa Gării, nr. 5 ABC, Str. Cernavodă, nr. 5 + Transilvaniei, nr. 29, Pasaj Mimozelor, nr. 2, Aleea Cornişa, nr. 32, Str. Gheorghe Doja, nr. 46, Str. Moldovei, nr. 10, Str. Argeşului, nr. 16, Aleea Carpaţi, nr. 47, Str. Făget, nr. 28 – 30, Str. Argeşului, nr. 14, Str. Ion Buteanu, nr. 25, Str. Ion Buteanu, nr. 27, Str. Petru Dobra, nr. 1 – 3 – 5, Str. Romanu-Vivu Constanrin, nr. 6, Str. Şurianu, nr. 20 – 22, Pasaj Mimozelor, nr. 4, Str. Violetelor, nr. 6, B-dul Pandurilor, nr. 82, Str. Bartok Bela, nr. 8, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 2, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 1 – 3, Str. Bobâlna, nr. 2 A, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 74, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 76, Str. Cutezanţei, nr. 13, 15, 17, 19.

foto-2-torzsok-sandorLa acest punct, la dezbaterea publică, târgumureșeanca Loredana Ichim a propus ca atunci când aceste blocuri de locuințe sunt reabilitate termic, acest proces să fie gândit și din punct de vedere estetic. “Dacă se poate ca în momentul în care anumite blocuri se izolează, să se ia în considerare niște culori coerente și plăcute pentru orașul nostru, să avem într-adevăr o logică”, a fost mesajul acesteia.

Omul de afaceri Dan Mașca a susținut că pentru a nu discrimina, deoarece unii târgumureșeni nu au acces la acest program de reabilitare termică, atât locatari din blocurile de locuințe cât și proprietarii de case, acest program să nu mai fie finanțat, ci Primăria să se preocupe doar de clădirile din domeniul public și privat al municipiului.

A doua categorie de proiecte își propune reducerea emisiilor poluante prin eficientizarea energetică a instituțiilor publice, sediilor administrative, școli, grădinițe, creșe. Proiectul generic este Creşterea calităţii infrastructurii şcolare prin Reabilitare termică şi energetică inteligentă la unităţile şcolare din Municipiul Tîrgu Mureş, Reabilitarea termică a clădirilor publice: Reabilitarea termică a mai multor unităţi de învăţământ, Reabilitarea termică a spaţiilor administrative aparţinătoare Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, Linie de fabricaţie peleţi şi utilizare de centrale termice pentru arderea biomasei granulare sub formă de peleţi, pentru încălzirea spaţiilor aferente unor clădiri administrative din Municipiul Tîrgu Mureş.

Magyarossy Andrea, angajat al Consiliului Județean Mureș, a propus în cadrul dezbaterii ca inițiatorul să includă și alte clădiri aparținând domeniului public, și anume clădirile de spital.

O altă categorie de proiecte al căror obiectiv este reducerea emisiilor poluante prin eficientizarea energetică a iluminatului public sunt: Eficientizarea iluminatului public, adaptarea continuă la condiţiile meteo, la activităţile umane, la cerinţele sociale, prin telegestiune, Eficientizarea energetică şi luminotehnică a iluminatului public, corelată cu modernizarea infrastructurii de alimentare a punctelor de monitorizare, Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea energiei verzi prin realizarea unei capacităţi de producere a energiei electrice de 8-10MW pe panouri fotovoltaice – Batal Azomureş ecologizat, Municipiul Tîrgu Mureş.

 

Ce investiții sunt vizate în domeniul apă, canalizare și gunoi

 

Proiecte care se circumscriu domeniului mediu sunt destinate și modernizării infrastructurii de apă, canalizare și gestionării deșeruilor.

“Aceste investiții fac parte din strategia realizată la nivelul anului 2008, sunt investiții începute în perioada trecută de programare, unele dintre ele sunt închise și vor intra în faza a doua, pentru realizarea acestor investiții au fost create asociațiile de dezvoltare intercomunitare Aqua Invest și Ecolect”, a spus Dana Ijac, șeful Serviciului Programe de Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș, coordonatorul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.

În secțiunea extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare au fost cuprinse proiectele Sistem de aducţiune a apei potabile din barajul Răstoliţa, Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare din Municipiul Tîrgu Mureş, Modenizarea staţiilor de tratare a apei potabile, Modernizarea staţiilor de epurare a apei menajere şi tratare a nămolurilor, în timp ce în cea a Sistemului integrat de management al deșeurilor: Închiderea depozitului de deşeuri de la Cristeşti, Staţie de transfer, Staţie de sortare, compostare, Staţie de compactare, Extinderea construcţiei de puncte de colectare ecologice, subterane a deşeurilor din cartierele de locuinţe, Achiziţionarea de: eurocontainere, europubele, mijloace de transport destinate colectării selective a deşeurilor şi transportului acestora, Campanii anuale de educaţie ecologică pentru colectare selectivă.

Dănuț Ștefănescu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului, a susținut că investiția de la Răstolița este încă blocată. “Să vedem dacă avem ce aduce, investiția acolo este blocată”, a spus Ștefănescu. De asemenea, directorul APM a insistat asupra realizării în municipiu a colectării selective. “Investiția de la Cristești este realizată, Stația de transfer de la Vălureni este realizată, propunerea mea este că aici ar trebui aduse investiții pentru realizarea acelor platforme în oraș, acele plaforme care trebuie să fie prevăzute cu acele containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Eu aș mai trece și realizarea unei infrastructuri pentru deșeurile din construcții, Tîrgu Mureșul nu are așa ceva, nu este cuprins nici în sistemul integrat și a deșeurilor electrice și electronice”, a propus acesta.

Törzsök Sándor, șef de departament UIP în cadrul Companiei Aquaserv SA, a atenționat asupra unor proiecte cuprinse în SIDU și a făcut și o propunere.

“Stația de tratare în Tîrgu Mureș a fost reabilitată până în 2012, prin programul ISPA, și este conform standardelor. În ceea ce privește reabilitarea și extinderea rețelelor de apă din Tîrgu Mureș suntem în finalizare din ciclul bugetar 2014-2020, deci nu trebuie să vă îngrijiți de finanțarea acestui obiectiv. Legat de stații de tratatre și stații de epurare, cred că acest plural este greșit aici, Tîrgu Mureșul are câte o stație de tratare și o stație de epurare, ambele sunt modernizate, prima din programul ISPA, a doua din Programul Sectorial de Mediu, terminat anul trecut, dar aș aminti un obiectiv care ar trebui trecut aici, incineratorul de nămoluri de la stațiile din toată regiunea, care urmează să începem să finanțăm din Programul Operațional Infrastructura Mare, din bugetul 2014-2020. De accesare ne ocupăm noi, Aquaservul, dar aș dori să fie trecut în strategie”, a precizat specialistul Aquaserv.

Iar dacă am amintit de rețele de apă, iar anterior de iluminat public eficient, e de menționat și intervenția lui Florin Florea, reprezentant al Electrica SA, care a semnalat problema realizării rețelelor de utilități în municipiu care poate reprezenta și o propunere în același timp sau chiar o avertizare.

“Până acum era o regulă așa nescrisă în orașul Tîrgu Mureș în sensul că în trotuar se pozau cablurile electrice, inclusiv partea de fibră optică. În carosabil se pozau conductele de apă și de gaz. În principiu respectau și niște prescripții tehnice. De la o vreme a început o cursă așa rapidă, care este primul să sape, introduce acea utilitate în trotuar și de acolo încolo vedem ce se mai întâmplă, ceea ce nu este în regulă. Fiecare utilitate are niște prescripții tehnice care trebuie să fie respectate, care are niște adâncimi de pozare diferite, care au un mod de reparare și un mod de construcție, nu pot fi încălcate și suprapuse pe un trotuar de un metru toate aceste utilități. Există o ordine în acest sens, pentru că, dacă se dorește ca în Tîrgu Mureș, tot ceea ce există suprateran, normal că se vor duce în subteran cu cămine de tragere și vor dispărea acei stâlpi, va fi mult mai frumos. Dar dacă se va băga conducta de apă și de gaz, totul se va inunda la o reparație, se sapă mecanizat, Electrica sapă manual, pe suprafețe mai mici, trebuie să existe o reglementare în acest sens, astfel săpăm unii după alții”, a atenționat acesta.

SIDU mai cuprinde și o categorie de proiecte subsumate lucrărilor de prevenție care includ: Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc, Lucrări de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea versanţilor şi refacerea stabilităţii acestora, Lucrări de întreţinere, protecţie şi extindere a fondului forestier, Amplasarea unor staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, Crearea unor perdele vegetale de protecţie de-a lungul arterelor rutiere principale, Sprijinirea agenţilor economici în vederea implementării sistemelor de management intern de mediu, Întreţinerea spaţiilor verzi aflate în administraţia asociaţiilor de locatari în cadrul unui parteneriat între administraţia publică şi acestea.

Nu în cele din urmă, în SIDU apar și două proiecte de ecologizare a siturilor urbane degradate, și anume: Continuarea lucrărilor de ecologizare a batalului de la Combinatul chimic Azomureş, respectiv Reecologizarea terenurilor degradate ale fostei Fabrici de cărămidă Mureşeni.

Ligia VORO

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close