Uncategorized

A PEL bepereli a tanácsosokat

A Pro Európa Liga október 10-én panaszt nyújtott be a Marosvásárhelyi Törvényszék melletti Parketthez a marosvásárhelyi helyi tanács ismeretlen tagjai ellen, akik „obstruálják a törvény rendelkezéseit”. A panaszt a Ion Antonescu sétány névváltoztatásának a tanács legutóbbi ülésén történõ elhalasztása következtében indították. Június 28-án, a LEP minden egyes tanácsoshoz egy személyhez címzett kérvényt nyújtott be a sétány névváltoztatását illetõen, a 31/2002-es kormányrendelet értelmében, amely az október 10-i határidõig válasz nélkül maradt. “Kérni fogjuk a tanács ülésének jegyzõkönyvét is, mivel nagyon sok európai igényû párt létezik, de a helyi szinten nagyon sok nem helyénvaló megnyilvánulás van”, jegyezte meg Smaranda Enache, a PEL elnöke. (C.A.)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close