Uncategorized

Asigurarea locuintelor, obligatorie din 2009

Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor a fost promulgata de presedintele tarii, Traian Basescu. Astfel, incepând cu luna ianuarie a anului viitor, locuintele vor trebui asigurate împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si a inundatiilor.

Persoanele fizice si juridice, proprietari ai imobilelor cu scop de locuinta, vor fi obligate începând de anul viitor sa îsi asigure casele, valoarea politei de asigurare fiind diferentiata în functie de tipul de locuinta. Suma asigurata ce va fi acordata, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, este de 10.000 euro pentru locuintele de tip A si 20.000 euro pentru locuintele de tip B. În tipul A, se încadreaza constructiile cu structura de rezistenta din beton armat, metal, ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/ sau chimic. La tipul B se regasesc constructiile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic. Pentru locuintele de tip A, asiguratii trebuie sa plateasca anual echivalentul în lei a 20 euro, iar pentru cele de tip B suma este de 10 euro.

Cei care vor face

modificari la locuinta

nu vor primi asigurare

Legea prevede ca polita de asigurare este valabila pe o perioada de 12 luni, cu începere de la ora zero a zilei urmatoare celei în care s-a platit prima obligatorie. De asemenea, în situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care era asigurata obligatoriu si prima a fost achitata integral, polita va ramâne valabila pâna la data trecuta în contract. Persoana care devine proprietara a unei locuinte neasigurate, este obligata sa încheie o polita de asigurare pentru aceeasi locuinta, în termen de 5 zile lucratoare de la data autentificarii titlului de proprietate. Beneficiarii asigurarii si asi­gu­ratii care, dupa data intrarii în vigoarea legii au procedat la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectând structura de rezistenta a locuintelor si favorizând expunerea la unul din riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti în baza asigurarii obligatorii. Însa legea nu prevede ce se va întâmpla cu persoanele care au încheiat deja polite de asigurare facultativa. ”Legea are o mare hiba, nu a reglementat ce se va întâmpla în cazul persoanelor care au deja asigurari fa­cultative pentru locuinte. Parerea mea este ca si acelea vor fi obligate sa-si faca asigurarea obligatorie a locuintei chiar daca a mai încheiat o asigurare”, a precizat Lucian Savu, consultant financiar. Persoanele fizice sau juridice care nu-si vor încheia asigurarea obligatorie a locuintei, risca sa primeasca amenzi contraventionale stabilite prin lege si aplicate de CSA, care, se fac venituri la bugetul de stat în cota parte de 40%, venituri la bugetul CSA în cota de 40%, iar restul de 20% se fac venituri la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala în care locuieste contravenientul.

Parerile sunt împartite

Cei care vor trimite societatii comerciale de asigurare lista cu proprietarii de locuinte si datele fiecaruia, vor fi primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora. De asemenea, acestia vor primi lunar lista cu cei care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare si vor trimite în termen de trei zile de la data primirii listei scrisori de înstiintare cu confirmare de pri­mire de catre debitori. Unii târgumureseni sunt de acord, iar altii nu cu aceasta asigurare. “Eu am facut deja asigurarea facultativa anul acesta. Este binevenita si cea obligatorie deoarece se întâmpla multe ca­tastrofe”, a declarat Susana Nagy. De asemenea, Mariana Roman sustine ca “nu se stie niciodata de unde poate veni un necaz. Eu am facut deja asigurarea facultativa”. Însa Carol Nagy nu saluta cu bucurie noua lege. ”Nu trebuia sa o faca obligatorie. Cine vrea sa faca bine, cine nu nu.”

Arina CORDUNEANU

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close