Administratie

Consiliul Judeţean Mureş, excedent bugetar de 147 milioane lei

excedentAleşii judeţului au aprobat joi, 26 ianuarie, într-o şedinţă ordinară de lucru, utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi, astfel: 137.280.671 lei pentru finanţarea investiţiilor în continuare şi 10.000.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante este reglementată de Legea nr. 273/2006, articolul 58, alineatul 1, litera a), şi b), şi se reportează în exercițiul financiar următor utilizându-se în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: „ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” şi „pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.”

De asemenea, consilierii judeţeni au decis ca respectiva hotărâre să fie pusă în aplicare de Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close