Uncategorized

Contribuabilii îndrumați prin intermediul poștei electronice

Contribuabilii au posibilitatea de a solicita asistență de specialitate din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș prin intermediul poștei electronice. Potrivit directorului coordonator al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Mureș, Andrei Moscviciov, procedura privind îndrumarea și asistența contribuabililor prin e-mail de către organele fiscale se adresează tuturor categoriilor de contribuabili interesați, indiferent de statututul acestora, persoane fizice sau juridice. “Îndrumarea și asistența contribuabililor constă în furnizarea de informații cu caracter general în legătură cu modul în care aceștia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale. Sfera activității de îndrumare și asistență cuprinde impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare administrate de către ANAF”, a declarat Andrei Moscviciov.

Directorul coordonator al DGFP Mureș a arătat că această metodă de comunicare cu contribuabilul este una ușor accesibilă și reduce simțitor timpul de răspuns. „Soluționarea cererilor contribuabililor se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de lege, respectiv 45 de zile, însă este evident faptul că acest termen este unul extrem de lung. Prin această metodă, timpii de răspuns se vor scurta. Probabil că, pornind de la complexitatea solicitărilor, răspunsurile se vor primi, estimez eu, între o zi și maxim șapte zile”, a explicat Andrei Moscviciov. Acesta a precizat că nu există proceduri speciale de transmitere a unui e-mail către ANAF sau către unitățile sale subordonate. “Nu există o restricție în acest sens, în schimb, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar, concis și vor include în mod obligatoriu, următoarele date de identificare: numele și prenumele sau denumirea societății, domiciliul fiscal, precum și codul de identificare fiscală”, a încheiat Andrei Moscviciov.

Contribuabilii vor trasmite adrese scrise pe următoarele adresele de e-mail, în funcție de organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență se află:

DGFP Mureș: Asistenta.MS@mfinante.ro

AFP Târgu-Mureș: Asistenta.AFPMTgMures.MS@mfinante.ro

AFP Reghin: Asistenta.Reghin.MS@mfinante.ro

AFP Sighișoara: Asistenta.Sighisoara.MS@mfinante.ro

AFP Târnăveni: Asistenta.Tarnaveni.MS@mfinante.ro

AFP Luduș: Asistenta.Ludus.MS@mfinante.ro

AFP Iernut: Asistenta.Iernut.MS@mfinante.ro

AFP Sovata: Asistenta.Sovata.MS@mfinante.ro

AFP Sărmașu: Asistenta.Sarmasu.MS@mfinante.ro

Ce tipuri de informații nu pot fi obținute prin e-mail?

– Informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspecției fiscale și în legătură cu aceasta;

– Informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale;

– Informații prin care se sugerează sau se prezintă modalități de optimizare a sarcinii fiscale;

– Informații care nu intră în sfera de competență a ANAF;

– Informații care contravin principiului secretului fiscal;

– Informații în legătură cu reclamațiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduită de către personalul angajat în cadrul unităților fiscale;

– Informațiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

– Alte informații a căror furnizare este interzisă, conform legislației în vigoare.

Alex TOTH

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close