Sport

CS Mureșul, clubul fanion al județului, la ora bilanțului

cs muresul 1În urmă cu câteva zile, Clubul Sportiv Mureşul Târgu-Mureș și-a prezentat un raport privitor la activitatea și rezultatele clubului în anul 2016. Ca structură sportivă de drept public cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, CS Mureșul îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Ministrul Tineretului şi Sportului şi a Regulamentului de Ordine Interioară, având Certificat de Identitate Sportivă. În raport s-a specificat faptul că toate cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. Clubul Sportiv Mureșul este clubul sportiv fanion al județului Mureș, obținând în perioada 2001-2016 un număr de 1304 medalii la Competițiile Naționale și 107 în Competițiile Internaționale.Clubul are în structura sa următoarele secţii de performanță: atletism, arte marţiale, canotaj, ciclism, hochei pe gheață, înot, lupte libere, patinaj viteză, patinaj artistic, tenis de câmp, baschet.

 

Promovarea şi susţinerea activităţii de performanţă, principalul obieciv.

 

În anul 2016 s-au obținut următoarele rezultate în competiţiile oficiale internaţionale:

Sportiva Apostolache Kiss Andrea (antrenată de Horváth Attila), componentă a lotului naţional de Wushu a obţinut locul IV și locul IX, la Campionatul European Kungfu-Wushu și 2 locuri VI la Campionatul European Wushu  și un  loc IIIla Campionatul Mondial de Arte Marțiale Unificat.

Secţia de canotaj (antrenoare Claudia Balint) a participat la Campionatul Mondial de juniori, unde a obținut locul I, la Campionatul European de juniori a obţinut locul II, iar la Campionatul Balcanic a cucerit două locuri I prin sportivul Constantin Hîrgău, component al lotului național de juniori.

O altă secție cu rezultate bune a fost cea de ciclism (antrenor Berekmeri Csongor), care a participat la Campionatul Balcanic de seniori, unde a obținut locul I prin sportiva Piringer Beata.

Secţia de lupte libere a participat la Campionatul European de juniori, unde a obținut locul II prin sportivul Răzvan Kovacs, și el component al lotului național de juniori.

În urma acestor rezultate obținute în concursuri internaționale, în loturile naţionale de juniori şi seniori au fost promovaţi un număr de 14 sportivi: 1 la arte marţiale, 2 la baschet, 6 la canotaj, 4 la ciclism și 1 la lupte libere.Sportivii nominalizaţi în loturile naţionale, în perioadele de pregătire în cadrul clubului au beneficiat de asistenţă metodică şi de o susţinere financiară prioritară, alimentaţie de efort,  semi cantonamente, cantonamente în ţară şi participare la competiţii internaţionale, în limitele sumelor aprobate în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiilor respective. Activitatea de selecţie este un proces hotărâtor în depistarea şi formarea viitorilor performeri cu reale aptitudini pentru sportul de mare performanţă. De acest lucru s-au ocupat specialiştii clubului mureșean. Aceștia au organizat numeroase acţiuni de selecţie la nivelul municipiului, dar şi a judeţului Mureş, sau chiar în alte judeţe ale ţării, cum a fost cele de la secția de canotaj. Au fost depistate elemente cu reale aptitudini și la secţiile de arte marţiale, ciclism, lupte libere și patinaj. În cadrul acestor acţiuni au fost testaţi un număr de 300 de copii şi juniori.

cs muresul 2

Fiecare secție a contribuit la realizarea obiectivelor de performanţă

 

În cadrul secţiei de arte marțiale, unde sunt legitimaţi 25 sportivi, sub îndrumarea antrenorului Horvath Attila, s-a remarcat îndeosebi amintita Apostolache Kiss Andrea, care s-a clasat pe locul II la Gala Sportului  Mureşean, s-au obținut 6 medalii la Campionatele Naționale şi 1 medalie la Campionatul European.

O secție reînfiinţată în anul 2010, cea de baschet cuprinde momentan un număr de 15 sportivi, sub îndrumarea antrenor Ionel Brustur, care a avut ca obiectiv ocuparea unui loc în primele 8, reușind la final clasarea pe locul VII în grupa B a Campionatului Național U18 la masculin.

Secţia de canotaj activează cu o grupă de performanţă formată din 16 sportivi, sub îndrumarea antrenoarei Balint Claudia și a reușit la rândul său să cucerească medalii la Campionatele Naţionale și a reușit participarea la Campionatul Mondial, European și Balcanic de juniori. Bilanțul acestora a fost de 14 medalii la Naționale și 4 în competițiile oficilale internaționale. Și această ramură a avut trei laureați în cadrul Galei Sportului Mureşean, prin sportivii Constantin Hîrgău, Viorel Iclănzan și Alexandra Gorea, toți clasați în primii 10 sportivi ai judeţului.

O altă secție cu rezultate bune este și cea de ciclism, care are în componenţă 10 sportivi legitimaţi, care au cucerit 12 medalii la Campionatele Naționale și o medalie la competițiile internaționale, prin Piringer Beata, aflată și ea în primii 10 sportivi ai județului.

Cu 40 de sportivi legitimaţi, împărţiţi în trei grupe de vârstă, secția de lupte pregătită de antrenorii  Marton Jozsef şi Simon Ladislau a obţinut 4 medalii la Naționale și 1 medalie în competițiile oficiale internaționale, fiind amintit și aici deja Răzvan Kovacs, clasat în primii 10 sportivi ai județului.

O ramură mai veche, una cândva de mare tradiție în Târgu-Mureș, secţia de patinaj viteză are în componenţă 16 sportivi legitimaţi, pregătiți de Gáll Carol, ramură care are dezavantajul de a nu beneficia de un patinoar. Aceasta se pregătește totuși în condiții optime, însă pe pista de role, în perioadele în care timpul permite acest lucru.

 

Pregiți pentru competiții, pregătiți ăpentru viață

Promovarea spiritului de fairplay este una dintre priorități, în afara pregătirii pentru participarea la competiții, lucru care revine specialiștilor și tehnicienilor clubului. Aceștia îi pregătesc astfel și pentru viață pentru micii sportivi, prin ședințe pe teme ca prevenirea actelor de violenţă, a respectului față de oficiali și adversari, a dopajului în sport.

În acest sens s-a avut în vedere și colaborarea cu unităţile structurilor MEC, şcoli sportive, licee cu program special la care își desfășoară sportivii programul educațional, o colaborare materializată și prin realizarea de selecții a sportivilor în  școlile generale din județ.

O bună colaborare a fost considerată și cea cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Mureş, neînregistrându-se conflicte sau probleme în activitate. Sprijinul a fost acordat din punct de vedere organizatoric şi logistic, Direcția ajutând clubul permanent în activităţile pe care acesta le-a desfăşurat cu ocazia organizării unor competiţii din calendarul intern, aprobat de MTS.

Relațiile au fost fructuase și cu alte instituții, cum au fost cele cu Prefectura Judeţului Mureş și a Consiliului Municipal Târgu-Mureș, instituţii care au sprijinit activitatea clubului.

Mihai VEREȘ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close