Uncategorized

Flacăra amenzilor

Sancțiunile aplicate în situația nerespectării normelor de prevenire și intervenție în cazul producerii incendiilor au fost înăsprite. Autoritățile administrației publice vor fi obligate să aibă un cadru tehnic, cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Utilizarea sau modificarea construcțiilor fără avizul de securitate la incediu va atrage o sancțiune de 10.000 RON. Actualul proiect de Lege include și prevederi cu privire la serviciile de urgență voluntare și private.

Guvernul a adoptat în ședința din 26 ianuarie un nou proiect de lege privind apărarea împotriva incendiilor. Acesta completează și clarifică legislația în domeniu și majorează sancțiunile aplicate în situația nerespectării normelor de prevenire și intervenție în cazul producerii incendiilor. Actul normativ se încadrează în procesul de reformare a gestionării situațiilor de urgență, început prin introducerea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

De asemenea, se urmărește perfecționarea normelor de apărare împotriva incendiilor, în sensul creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, modernizării și eficientizării intervenției structurilor de specialitate.

Specialiști în instituții publice

Prezentul act normativ introduce, ca noutate, obligația autorităților administrației publice centrale, consiliilor județene sau locale, consiliului general al municipiului București, instituțiilor publice și a unor operatori economici de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau un consilier cu atri-buții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Cadrele tehnice și consilierii vor fi atestați conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Această instituție va stabili și?criteriile tehnice pe baza cărora vor fi determinați operatorii economici care vor avea obligația să angajeze cadre tehnice sau consilieri cu atribuții în apărarea împotriva incendiilor. Proiectul de lege introduce, de asemenea, obligativitatea elaborării unui plan de analiză și acoperire a riscurilor și a strategiei de aplicare a acestuia. Primarii sunt cei care elaborează acest plan, și strategia sa de aplicare pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă. Planul va trebui apoi aprobat ?e Consiliul Local, și transmis către Inspectoratul în raza căruia funcționează respectivul Consiliu. Actualul proiect de lege include și prevederi cu privire la serviciile de urgență voluntare și private, precum și la drepturile, compensațiile și despăgubirile care se acordă personalului acestor servicii. Consiliul local înființează, la propunerea Primarului și cu avizul Inspectoratului, serviciul voluntar sau privat de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

Atribuțiilor ce le revin serviciilor de urgență voluntare sau private li se adaugă, prin noul act normativ, și oprirea sau limitarea traficului public în zona desfășurării operațiunilor de intervenție.

Casă fără aviz, 10 mii RON amendă

Toți operatorii economici vor avea obligația să identifice riscurile de incendiu și să stabilească, în scris, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendi-ilor, în propriile unități. De asemenea, actul normativ majorează amenzile contravenționale aplicate autorităților publice, persoanelor juridice și fizice care nu respectă prevederile legale în domeniu. Astfel, noile amenzi vor varia între 100 și 10.000 lei RON, în funcție de faptele săvârșite (față de 500.000 până la 10 mi?ioane lei vechi, cuantumul amenzilor de până acum). Printre faptele care se pedepsesc cu amendă contravențională, se numără nerespectarea cerințelor, care au stat la baza eliberării avizului sau autorizației de securitate la incendiu, și continuarea executării lucrărilor de construcții sau funcționarea, ori utilizarea construcțiilor, fapte pentru care se va aplica o amendă de la 5.000 la 10.000 lei RON. Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri sau construcții, au obligația, în situații de forță ma?oră, determinate de incendii, să permită necondiționat accesul serviciilor de urgență. Nerespectarea acestei obligații se va pedepsi cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei RON. Persoanele fizice și juridice care se află în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, și care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun în vederea limitării și stingerii incendiului, vor fi sancționate cu amendă între 1.000 și 2.500 lei RON.

Responsabilități

Coordonarea, controlul și acordarea asistenței tehnice de specialitate în apărarea împotriva incendiilor se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), la nivel central, și prin Inspectoratele pentru situații de urgență județene, la nivel local. Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită prin Inspecția de prevenire din cadrul acestor structuri. De asemenea, Inspectoratele pentru situații de urgență acor?ă autorizațiile și avizele, în ceea ce privește securitatea la incendiu, care sunt necesare pentru efectuarea oricăror lucrări de construcție sau de amenajare. “Am făcut deja cursuri pentru ca fiecare instituție publică să aibă o persoană atestată. Cursurile s-au făcut din 2002 încoace. Noi calculăm riscul în funcție de densitatea sarcinii termice. Nu aplicăm sancțiuni pentru persoanele fizice decât dacă persistă în încălcarea normelor legale. Creșterea cuantumului sancțiunilor contravenționale este benefi?ă pentru autoritatea noastră asupra agenților economici. Oricum aceste amenzi nu mai fuseseră actualizate de câțiva ani”, ne-a explicat colonelul Dinel Pop, șeful serviciului inspecție pentru prevenirea incendiilor, din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgență “Horea” Mureș. “Când constatăm existența unui risc ridicat, putem dispune oprirea activităților”, mai spune colonelul Pop. Din totalul de 215 incendii înregistrate în județul Mureș în 2005, două treimi au fost la gospodăriile cetățenești, ia? opt la sută la instituții publice. Printre cauzele principale ale incendiilor în Mureș se numără instalațiile electrice defecte (în 15.31 la sută din cazuri), focul deschis (6.01 la sută) sau jocul copiilor cu focul (în 4.5 la sută din cazuri).

Zece incendii la început de an

La Sibiu, modificările aduse de proiectul de lege privind apărarea împotriva incediilor au fost luate la cunoștință de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Căpitan Dumitru Croitoru“, inspectorii fiind hotărâți să sancționeze fiecare abatere de la lege. Înăsprirea amenzilor se dorește a fi un semnal de alarmă pentru toți sibienii care pot intra în contact cu o situație de incediu. “Prin această lege sunt sancționate o serie de fapte ce în trecut nu erau considerate contravenții“, declară colonelul Ioan?Drăgan, inspector-șef în cadrul ISU Sibiu. Sibienii au început anul cu zece incendii provocate din diferite cauze.

“În luna ianuarie a acestui an, subunitățile de pompieri au intervenit pentru stingerea unui număr de zece incendii, care au avut drept cauză instalații electrice exploatate cu defecțiuni, sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire suprasolicitate sau jocul copiilor cu focul“, menționează colonelul Ioan Drăgan. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Căpitan Dumitru Croitoru“ speră ca aceste reglementări să sporească atenția în rândul sibienilor.

Ionuț OPREA

Alexandru URZICÄ‚

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close