Uncategorized

Instrumente financiare de pre-aderare

Cunoscute în limbajul comun ca “fonduri nerambursabile”, instrumentele financiare de pre-aderare PHARE, ISPA, SAPARD, rămân încă o necunoscută destul de mare pentru beneficiarii care ar trebui să le acceseze. Destinația lor este multiplă: consolidarea construcției instituționale, asigurarea implementării legislației comunitare, dezvoltarea IMM-urilor, promovarea coeziunii economico-sociale sau modernizarea infrastructurii de mediu și transport, până la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Instrumentele financiare de pre-aderare reprezintă un piston important pentru atingerea criteriilor de aderare pe care calitatea de stat membru al Uniunii Europene le impune, însă funcționalitatea lor depinde de capacitatea de absorbție a statului beneficiar și de claritatea și corectitudinea procedurilor de alocare a lor. Dacă acum, înainte de aderare, România nu se lovește de concurența statelor membre la accesarea acestor fonduri, ele fiind alocate doar statelor candidate, după aderare accesarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene, – cum sunt Fondul social european sau FEOGA – va constitui o competiție acerbă între proiecte clare și relevante din toate cele 27 de state membre.

PHARE. Creat în 1989, pentru a acorda asistența Poloniei și Ungariei, PHARE s-a extins treptat, incluzând 13 state partenere (inclusiv România) iar din 1997, când România a devenit țară candidată la Uniunea Europeană, PHARE s-a orientat către sprijinirea pregătirii acesteia pentru aderare. Obiectivul general al programului PHARE este de a ajuta statele candidate să se pregătească în vederea aderării la Uniunea Europeană, sprijinul concentrându-se asupra priorităților care duc la îndeplinirea criteriilor de aderare de la Copenhaga, și anume: stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și protecția minoritățior; existența unei economii de piață funcționale și capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din Uniunea Europeană; capacitatea de asumare a obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene. Prioritățile programului PHARE au în vedere dezvoltarea instituțională, prin consolidarea administrației publice și a instituțiilor din statele candidate, pentru ca acestea să poată funcționa în cadrul Uniunii Europene; investiții pentru aplicarea legislației comunitare prin sprijinirea statelor candidate în efortul investițional de aliniere a activităților industriale și a infrastructurii la standardele UE; investiții în coeziune economică și socială, prin promovarea coeziunii economico-sociale.

ISPA. Programul ISPA reprezintă pentru România un important sprijin financiar în vederea reabilitării și modernizării infrastructurilor de mediu și transport dar, totodată, un instrument fundamental de îndeplinire a criteriilor de aderare și de dezvoltare a unor politici convergente și coerente cu politicile comunitare, în cele două domenii, ca etapă preliminară a integrării în structurile și procedurile Uniunii Europene în aceste domenii. În perioada 2000 – 2006, România beneficiază, prin Programul ISPA, de finanțare nerambursabilă de aproximativ 240 milioane euro anual, situându-se pe locul al doilea între statele candidate, din punctul de vedere al alocării bugetare (după Polonia).

SAPARD. Obiectivul prioritar al Programului SAPARD îl constituie consolidarea cadrului necesar implementării măsurilor de pre-aderare, pentru asigurarea unei agriculturi performante și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale în țările candidate, urmărindu-se preluarea acquis-ului comunitar și adaptarea progresivă a mecanismelor de piață la principiile care guvernează Politica Agricolă Comună.

Fonduri disponibile în aprilie

Fondul Europa 2005 – Program

de microproiecte

Obiective generale: Sensibilizarea opiniei publice din România asupra integrării europene, a procesului de aderare și a impactului acestuia; aportul direct la o integrare mai rapidă a României în Uniunea Europeană ; creșterea transparenței acțiunilor Uniunii Europene în România.

Obiective specifice: stimularea dezbaterii publice privind valorile Uniunii Europene în relație directă cu valorile românești; aducerea informației europene mai aproape de casele oamenilor (la nivel local / regional); adaptarea informației europene la nevoile unor grupuri specifice (copii, tineri, populație rurală, etc.); susținerea dezvoltării de rețele active și funcționale de informare europeană, la nivel local și regional.

Temele eligibile: valori europene; politici ale Uniunii Europene; instituții ale Uniunii Europene; programe de finanțare; negocieri de aderare.

Solicitanți eligibili: persoane juridice nonprofit, cu sediul principal în România, într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau unul din celelalte state acceptate în program (Bulgaria, Turcia), incluzând organizații neguvernamentale, organizații inter-guvernamentale, universități, școli, institute de cercetare, camere de comerț, agenții de dezvoltare regională, entități ale administrației publice locale și regionale, orice alte instituții sau asociații non-profit cu caracter social, economic sau cultural.

Valoare grant: valoare minimă proiect – 15.000 Euro – maximă – 50.000 Euro neputând depăși 80% din totalul costurilor eligibile, restul contribuției de 20%, trebuind să fie suportată de partener, în numerar. Termen limită pentru depunerea proiectelor este 18 aprilie 2005, ora 16.

Programul Consolidarea Societății Civile în România – Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni

Obiective generale: continuarea dezvoltării și consolidării rețelei Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) și creșterii eficienței serviciilor oferite de acestea.

Obiective specifice: capacitatea BCC existente de a-și consolida, diversifica și îmbunătății calitatea serviciilor pe care le oferă ca răspuns la nevoile cetățenilor. Solicitanții eligibli: trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie organizații neguvernamentale, nonprofit, constituite ca persoane juridice în România, înregistrate oficial și cu sediul în România; să fie organizații neguvernamentale care au înființat deja un BCC, în cadrul programului Dezvoltarea Societății Civile 2000 sau Societate Civilă 2001, ori să fie un BCC înființat în cadrul programelor menționate mai sus și care a fost înregistrat ca organizație neguvernamentală și nonprofit distinctă; să fie membri ai Asociației Naționale a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni; să nu fi fost recomandați pentru finanțare în prima rundă a cererii de ofertă de proiecte în cadrul programului Phare – Consolidarea Societății Civile în România 2003; să fie organizații “neexclusiviste” (adică să nu-și condiționeze sprijinul și acțiunile de apartenență la anumite ideologii, doctrine sau religii); să fie direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului și să nu acționeze ca intermediari; să aibă resurse financiare stabile și suficiente pentru a asigura funcționarea continuă a organizației lor pe perioada derulării proiectului și, dacă este necesar, pentru a contribui la finanțare; să aibă experiență și să poată demonstra capacitatea de a derula activități de amploarea proiectului, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă; să aibă, conform statutului, capacitatea de a acționa în domeniul căruia i se adresează proiectul. Solicitanții trebuie să acționeze în consorțiu cu alte organizații partenere, după cum este specificat în „Ghidul solicitanților”.

Alte condiții: Orice finanțare nerambursabilă oferită în cadrul acestui program pentru BCC deja înființate prin programele Phare anterioare, trebuie să se încadreze între anumite valori minime sau maxime, în funcție de populația localității unde va funcționa BCC.

Pentru BCC înființate prin programul Dezvoltarea Societății Civile 2000, nici o finanțare nerambursabilă nu poate depăși 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Pentru BCC înființate prin programul Societate Civilă 2001, nici o finanțare nerambursabilă nu poate depăși 90,00% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Termenul limită: 15 aprilie 2005, ora 16.00.

Informații suplimentare despre programele active din această perioadă precum și ghidul solicitantului sunt disponibile pe site-ul Delegației Comisiei Europene la București, www.infoeuropa.ro, secțiunea finanțări.

Florin CEUȘAN

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close