Uncategorized

Lispa de personal, resimțită de Tribunalul Mureș în 2013

Conducerea Tribunalului Mureș și-a prezentat vineri, 7 februarie bilanțul activității desfășurate în  anul 2013, considerat unul pozitiv în ciuda problemelor care și-au spus  cuvântul în desfășurarea activității instituției cauzate în special de lipsa personalului precum și a schimbărilor legate de legislație.

Peste 20 de mii de dosare în 2013

Conform  președintelui Tribunalului Mureș, Ioana Lucaci în anul trecut au fost înregistrate un număr total de 20014 de cauze, în scădere cu 648 de dosare. De asemenea numărul dosarelor noi intrate a fost de 9 394  din care 3110 la secția civilă, 5332 la secția  concencios administrativ și fiscal, și 952 de dosare la secția penal. Comparativ cu anul 2012, numărul de dosare noi înregistrate este mai mic cu 2978  de dosare, din care 2049 la secția civilă și 667 la secția concecios administrativ și fiscal.  În ce privește stocul de dosare, la începutul anului 2013 numărul acestora era de 10620 de dosare iar la finele anului, acesta a scăzut la 8.031 de dosare.

11.981 dosare soluționate în 2013

“În anul 2013 la secția civilă  totalul de dosare a fost de 6688 de dosare, din care 4141 în primă istanță, 664 dosare în apel și 1883  dosare în recurs. La secția de contecios administrativ și fiscal, numărul total de dosare a fost de 12231, din care 10245 dosare în primă istanță, în apel (cauze noi intrate) 106 dosare și în recurs 1880 de dosare. La secția penal, numărul total de dosare  în anul 2013 a fost de 1095, din care 600 dosare în prima istanță, 2 în apel și 493 în recurs. La sfârșitul anului 2013, potrivit prezentului bilanț, am tras linie și am constatat că s-au soluționat 11.981 dosare, cu 640 mai puține dect în anul 2012, majoritatea fiind la secția civilă (4.648 ) și concencios administrativ și fiscal (6.419) iar la secția penală numărul a fost de 914 dosareâ€, a precizat Ioana Lucaci, președintele Tribunalului Mureș.

Potrivit bilanțului, în anul 2013 unui judecător i-a revenit în medie un număr de 1221 de dosare, la secția civilă 927 dosare, la secția contencios administrativ și fiscal 1238 de dosare și la secția penală 347 de dosare .“În ceea ce privește numărul dosarelor rulate de un judecător al Tribunalului Mureș în cursul anului 2013, media pe instanță este de 1858 de dosare din care, 1579 dosare la secția  civilă, 2719 la secția contencios administrativ și fiscal, și 522 dosare la secția penală cu precizarea că judecătorii secției penale au făcut parte din complete constituite la nivelul secției de concencios administrativ și fiscal, complete care au soluționat acele cauze având ca obiectiv cererile de restituiri taxă auto. Ponderea marea a cauzelor acestei secții fiind dată de astfel de cauze, restituire taxă auto, respectiv 70 % din cele 12000 de dosare. De asemenea numărul hotărârilor pronunțate de un judecător la Tribunalul Mureș este de 708â€, a precizat președintele Tribunalului Mureș.

177 de ședințe pe cap de judecător

Anul 2013 a înregistrat și o creștere a numărului de ședințe de judecată  pe judecător. “Media ședințelor la care a participat un judecător  în 2013 este  de 177, incluzând aici și cauzele care de natură urgentă, 244 de ședințe la secția civilă, 112 ședințe la secția contencios administraticv și fiscal și 177 de ședințe pentru un judecător la secția penalăâ€, a menționat Ioana Lucaci.

Post vacant de judecător  la secția penală

Potrivit reprezentanțilot Tribunalului Mureș în anul 3013 schema de personal a Tribunalului Mureș a fost suplimentată cu două posturi de judecător, și cu cinci  posturi de personal auxiliar, două posturi de grefier și trei posturi de grefier arhivar. “Acest deficit de personal s-a reflectat și în activitatea acestora, în faptul că, colegii au făcut ore peste program, a trebuit să alocăm și grefieri de ședință care să facă parte din munca grefierului arhivar. Într-un final, prin suplimentarea schemei cu aceste trei posturi s-a reglementat situația. Să sperăm că această situație pe care o întâlnim cu schemă completă să țină mulți ani de acum încolo. Schema la nivelul personalului auxiliar este completă, nu avem posturi vacante. Avem doar un post vacant de judecător  la secția penalăâ€, a spus Ioana Lucaci.

La capitolul indici de calitate, în 2013 la secția civilă s-a înregistrat  un total de 3060 hotărâri susceptibile a fi atacate cu apel și recurs, din care au fost atacate un număr de 909 cazuri ( 29,7  %) . La secția de contencios administrativ și fiscal, din totalul de hotărâri susceptibile de a fi atacate de 5.882 , au fost  atacate 4.263, un procent de 72,47 %, iar la secția penală procentul fiind de 47,18 %, fiind atacate 134 din totalul de hotărâri.

Soluționarea dosarelor

Un capitol prezentat în cadrul bilanțului activității Tribunalului Mureș la reprezentat soluționarea cauzelor în instanță. “Soluționarea într-un termen rezonabil constituie una dintre garanțiile procesuale ale respectării dreptului fundamental al omului cu privire la accesul la justiție, dar totodată reprezintă  și un indicator al calității activității noastre. În primă istanță, la secția civilă, media duratei de soluționare a cauzei  a fost de un an, determinată în primul rând de natura și complexitatea  cauzelor care sunt pe rolul tribunalului în primă istanță. În ce privește recursul, termenul de soluționare a cauzelor în recurs, media a fost de trei luni iar în apel de șase luni. O situație particulară o au litigiile de muncă și asigurări sociale, media soluționării acestora a fost de trei luni de zile iar în ce privește cauzele urgente întemeiate pe dispozițiile Legii 272 și 273 privind unele măsuri de protecție a minorilor, media termenului de soluționare a fost de două săptămâni. A stat în preocuparea judecătorilor reducerea acestor termene de soluționare, deoarece este una dintre garanțiile accesului liber la justiție. La secția penală, durata medie de soluționare  în primă istanță a fost de 7 luni iar în recurs de două luniâ€, a menționat Lucaci.

Președintele Tribunalului Mureș  a mai precizat faptul că la secția de contencios administrativ și fiscal, în primă istanță durata medie de soluționare a fost de 8-11 luni, în condițiile în care numărul de cauze  pe rolul secției a fost de peste 12 de mii de dosare. “În ce privește cauzele înregistrate după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă care presupune acea procedură a regularizării actului de sesizare, durata de soluționare  a fost de 6-8 luni de zile. În ce privește secția de contencios administrativ și fiscal durata medie de soluționale a fost de 9-10 luni a dosarelor aflate în recurs pe rolul acestei secțiiâ€, a afirmat Ioana Lucaci.

Cetățeanul să nu sufere.

Printre problemele raportate în cadrul bilanțului pe 2013 a activității Tribunalului Mureș se înregistrează și numărul redus al personalului. “Problemele sunt aceleași ca și în anii trecuți, numărul redus de judecători, schema a fost suplimentată în februarie  dar efectiv judecătorii au venit abia în iunie-iulie, impactul Noului Cod de Procedură Civilă s-a văzut, numărul mare de doasare cu care ne-am confruntat, lipsa acută de spații și săli de judecată, toate acestea au presupus un efort de a realiza activitatea noastră astfel încât în primul rând cetățeanul să nu sufere. Cunoașteți că în materie civilă foarte multe au fost litigiile de muncă. Această încărcătură mare a presupus ca în anumite zile într-o sală de judecată să fie două complete, unul de la ora 9 și unul de la 12. Acesta a fost deasemenea un neajuns. Faptul că la un moment dat nu am avut o schemă completă de grefieri, nici măcar posturile care erau în schemă nu erau ocupate, și s-a apelat la instituția delegării, detașării,  angajării pe perioadă determinată. Au fost cinci  grefieri arhivari care au gestionat 20.000 de dosare. Toate acestea au fost neajunsuri, nu mai spun de lipsurile financiare, bugetele din ce în ce mai mici. Toate acestea au avut influență dar în pofida acestor neajunsuri am încercat și am reușit să facem față cu brio misiunii nostreâ€, a spus Ioana Lucaci.

Întâzierea cu aplicația  ECRIS

Dificultățile activității Tribunalului Mureș au fost reliefare și de către Sonia Deaconescu, fost președinte al Tribunalului Mureș, actualmente purtător de cuvânt al instituției. “Anul trecut, modificările legislative au avut un impact asupra activității noastre atât din punct de vedere administrativ cât și din punct de vedere al cauzelor de judecată. O mică problemă am avut-o și când au intrat noul Cod Civil și Codul de Procedură Civilă, cu care deja ne confruntăm și acum, faptul că aplicația ECRIS, care este de bază pentru implementarea noi legislații a venit foarte târziuâ€, a menționat Sonia Deaconescu.

“Și-au îndeplinit sarcina principală

Cu toate greutățile anului 2013, reprezentanții Tribunalului Mureș consideră activitatea desfășurată de instituție ca fiind una pozitivă. “Apreciem că, cu bune și cu rele, judecătorii și personalul auxiliar, contractual și cel de specialitate și-au îndeplinit sarcina principală în activitatea noastră ca serviciul public în slujba cetățenilor, activitate  pe care consider  ca fiind una în principal pozitivăâ€, a conchis Ioana Lucaci, președintele Tribunalului Mureș.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close