Uncategorized

Mûvészet illetékkel

A Legfelsõbb Semmítõszék határozatának értelmében,

a marosvásárhelyi Mûvészeti Líceum visszakerül a Római Katolikus Egyház tulajdonába. Lehetséges, hogy a helyi közigazgatásnak bért kell majd fizetnie, hogy a diákok továbbra is itt tanulhassanak. Október 27-én, az Unirea Kollégium és a Bolyai Líceum hasonló sorsa forog kockán. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal stratégiája hasonló helyzetekre nem nyújt rendelkezést.

A Legfelsõbb Semmítõszék szeptember 23-án elutasította a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal fellebbezését, megõrizve így a Maros megyei fellebbviteli bíróság 2004-es határozatát, amelynek értelmében a Mûvészeti Líceum területeit a Kormány különleges visszaadási bizottsága visszatéríti a Római Katolikus Egyház tulajdonába.

A törvényszék tisztviselõi úgy vélték, hogy sem a polgármesternek, sem a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal titkárának nem áll jogában a fellebbviteli bíróság határozata ellen fellebbezni. Ãgy a helyi hatóságoknak csak két lehetõség áll rendelkezésükre: pénzt adni a bér kifizetésére a kegyelmi idõszak lejárta után az új Tulajdonjogi törvény értelmében, vagy pedig új helyet keresni az új iskolai egységek építésére.

A helyzet rosszabbodhat, mivel az „Unirea” Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum mûködését ellátó ingatlanok is pereskedés alatt állnak, lévén, hogy ezeket a magyar történelmi egyházak igénylik vissza. E két épület odaítélését elhalasztották október végére, a polgármesteri hivatal kérésére, amely választ vár a kormánytól, miután pénzbeli kártérítés kifizetését ajánlotta fel a magyar egyházaknak. A magyar történelmi egyházak képviselõi nem akarják számításba venni ezt a lehetõséget és folytatják a pereskedést. A polgármesteri hivatal elkerülheti a bér fizetését legalább a Bolyai Líceum esetében. A líceumot a kolozsvári magyar egyházkerület igényli vissza. Ötvös József marosvásárhelyi esperes viszont azt nyilatkozta, hogy nem áll szándékukban az oktatási intézmény szervezeti formájának módosítása, sem a hely bérének követelése. “Iskola volt és nyitott iskola marad a jövõben is. Nem követeltünk bért és nem is áll szándékunkban ezt tenni”, nyilatkozta Ötvös József. Az Unirea Kollégium épületét viszont szintén a Római Katolikus Egyház követeli, és a tapasztalata alapján, a helyi közigazgatás a magyar egyház kivetette illetékektõl tart. “Még nem kértek bért a Mûvészeti Líceumért sem, viszont egy pár évvel ezelõtt visszakapták a líceumnak az út túloldalán elhelyezkedõ pár épületét, és 10 euró/négyzetméter bért kértek. Számunkra sokkal kedvezõbb lenne a pénzbeli kártérítés kifizetése a román kormány részérõl. A marosvásárhelyi

polgármesteri hivatal stratégiája jelenleg nem ír elõ semmit a hasonló helyzetekre. Csupán ötletek léteznek, a Mûvészeti Líceum esetén, új épületeket építeni az udvaron, a bentlakásra való illesztéssel”, nyilatkozta Maria Ciobanu, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal fõtitkára. (I.O.)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close