AdministratieInvestigatie

„Ping-pong administrativ” cu secretarul Primăriei Târgu-Mureş?

D floreaPrimarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, a semnat miercuri, 2 septembrie, o nouă dispoziţie pentru numirea lui Andei Mureşan în funcţia de secretar al instituţiei, după ce dispoziţia anterioară, emisă în luna mai 2015, a fost suspendată în urma unei acţiuni a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş care a depus luni, 31 august, la Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş, o cerere de chemare în judecată a primarului Dorin Florea, cerând constatarea nelegalităţii Dispoziţiei 1451/4 mai 2015 semnată de acesta, privind numirea lui Andrei Mureşan în funcţia publică de conducere de secretar al municipiului Târgu-Mureş, prin transfer în interes de serviciu. Situaţia riscă să degenereze într-un scenariu de „telenovelă administrativă”, deoarece Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş poate ataca iar, în contencios administrativ, dispoziţia din 2 septembrie a primarului, care ulterior poate să emită, din nou, o nouă dispoziţie de numire a secretarului. Şi tot aşa…

A muresanMureşan: „Orice se poate în România, ăsta este farmecul democraţiei”

Anunţul cu privire la noua dispoziţie semnată de primar a fost făcut de secretarul municipiului Târgu-Mureş, Andrei Mureşan, cu ocazia unei conferinţe de presă organizată joi, 3 septembrie, la sediul Primăriei. „Ieri (miercuri, 2 septembrie – n.r.) s-a emis o nouă dispoziţie de primar prin care s-a luat act de ordinul ministrului. Sunt secretarul municipiului şi muncim în continuare. Prima speţă merge în instanţă, se judecă şi om vedea ce iese de acolo”, a afirmat secretarul municipiului Târgu-Mureş.

„Pe prima dispoziţie am şi fost suspendat şi s-a emis o nouă dispoziţie în baza ordinului ministrului. Să vedem cum atacă Prefectura ordinul ministrului. Asta ar fi genial…”, a adăugat Andrei Mureşan.

De asemenea, secretarul municipiului Târgu-Mureş nu a exclus varianta ca şi dispoziţia de primar din 2 septembrie să fie atacată în contencios administrativ. „Orice se poate în România, ăsta este farmecul democraţiei. Dreptul petiţionarului de a depune petiţii. Orice se poate întâmpla. Prima dispoziţie este suspendată şi a fost făcută nu pe ordinul de ministru, ci pe acordul între părţi, cum prevede legea”, a arătat Andrei Mureşan.

Transferul, operat în portalul ANFP

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Andrei Mureşan a precizat că transferul său din funcţia de inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Mureş în cea de secretar al municipiului Târgu-Mureş a fost făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv cu respectarea principiului mobilităţii funcţionarilor publici în Corpul Funcţionarului Public constituit la nivel naţional. „Interesul legiuitorului, dar şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP – n.r.), este să-şi redistribuie funcţionarii publici pe care îi are în sistem şi doar dacă nu are soluţii să apeleze la ultima variantă prevăzută de lege, recrutarea”, a arătat Andrei Mureşan. „Singura autoritate a statului român care reglementează, urmăreşte modul de respectare a accesului în Corpul Funcţionarului Public, a mobilităţii funcţionarului public, se numeşte Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care a luat act de transferul domnului Mureşan Andrei de la Ministerul Muncii, Inspecţia Muncii, prin operarea în portalul instituţiei, portal organizat la nivel naţional, a dosarului de serviciu din portalul deţinut de Ministerul Muncii în portalul deţinut de Primăria municipiului Târgu-Mureş”, a completat Andrei Mureşan.

C lucian goga prefect„Domnul prefect nu avea calitatea de a ataca acest act”

Totodată, secretarul municipiului Târgu-Mureş a afirmat că Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş nu are atribuţia de a ataca transferul său în contencios administrativ. „Instituţia Prefectului are atribuţii de tutelă administrativă. Această tutelă administrativă înseamnă controlul de legalitate pe care îl face asupra actelor administrative emise de autorităţile locale. Articolul 3, alineatul 1, din Legea contenciosului exact asta spune. Din păcate, nu s-a citit mai departe alineatul 2 din acelaşi articol de tutelă administrativă, care spune: „Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale, prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică în condiţiile prezentei legi şi a legii funcţionarului public”. Deci domnul prefect nu avea calitatea de a ataca acest act, această atribuţie fiind strict apanajul, obligaţia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, agenţie care a operat în portalul organizat la nivel naţional transferul meu”, a menţionat Andrei Mureşan.

B muresanOrdinul de ministru, peste dispoziţia primarului

În fine, secretarul municipiului Târgu-Mureş a subliniat că transferul său de la conducerea ITM Mureş la Primărie nu a avut la bază dispoziţia primarului, ci un ordin de ministru remis în data de 6 mai 2015 de Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. „Dispoziţia de primar prin care au am fost numit este doar acceptul transferului. Transferul în interes de serviciu are trei paşi: primul pas, instituţia care solicită personalul face adresă către instituţia care îl deţine, acordul persoanei pentru că vine într-o altă instituţie sau pentru că vine pe o poziţie inferioară şi după aceea acordul celui care dă personalul. Repet, actul principal ce stă la baza transferului este ordinul de ministru, dispoziţia de primar este actul subsecvent. Încă n-am auzit pe nimeni în practica românească să atace un act subsecvent. Nu există aşa ceva. Întotdeauna se atacă actul principal care dacă este anulat se anulează actele subsecvente lui”, a completat secretarul municipiului Târgu-Mureş, potrivit căruia transferul de la conducerea ITM Mureş la Primăria Târgu-Mureş este unul dintr-o funcţie superioară într-una inferioară.

Prefectura: „Primarul, obligat să organizeze concurs”

Miercuri, 2 septembrie, Biroul de presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş anunţa, prin intemediul unui comunicat, că luni, 31 august, la Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş, a fost depusă o cerere de chemare în judecată a primarului municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, cerând constatarea nelegalităţii Dispoziţiei 1451/4 mai 2015 semnată de acesta, privind numirea lui Andrei Mureşan în funcţia publică de conducere de secretar al municipiului, prin transfer în interes de serviciu.

Conform documentului, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a solicitat instanţei anularea actului respectiv şi obligarea pârâtului la efectuarea demersurilor către ANFP pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere de secretar al municipiului Târgu-Mureș. „Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş apreciază că prin emiterea Dispoziției 1451/4 mai 2015 nu s-au parcurs etapele prevăzute de lege, până la/pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de secretar al municipiului Târgu-Mureș, devenită vacantă în 30 aprilie 2015. Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş afirmă că primarului municipiului Târgu-Mureş îi revenea, prin lege, obligaţia ca, în cazul vacantării postului de secretar al municipiului, să organizeze concurs în condiţiile legii. Totodată, potrivit Hotărârii de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ”Funcțiile publice care se vacantează în cursul anului și nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcțiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer și redistribuire, în condițiile legii” – deci recrutarea și promovarea au prioritate față de transfer”, se arată în comunicat.

Echivalarea funcţiilor, realizată de ANFP

De asemenea, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a mai arătat, în cererea de chemare în judecată, că prin transferul în interesul serviciului al lui Andrei Mureșan s-au încălcat prevederile articolului 90 aliniatul 6 din Legea nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că „în cazul funcţionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcţii publice de conducere de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiţii de ocupare şi experienţă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcţiei de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alineatelor (2), (4) şi (5). Autorităţile sau instituţiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate a condiţiilor de ocupare şi a experienţei profesionale”. “Potrivit articolului 7, aliniatul 4 din Legea 188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare, echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, în condițiile legii, se face prin statute speciale sau, la propunerea autorităților și instituțiilor publice, de Agenția Națională a Funcționarilor Publici”, se arată în comunicatul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.

 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close