Administratie

PUG nou pentru Târgu-Mureş. Concluziile dezbaterii publice

dezbatere pug 114 persoane (cu tot cu subsemnatul) au participat miercuri, 30 martie, la dezbaterea publică privind raportul de mediu aferent proiectului de reactualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Târgu-Mureş. Astfel, în sala 45 (de şedinţe) a Primăriei municipiului Târgu-Mureş au fost prezenţi: Corneliu Botez (Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca), Dănuţ Ştefănescu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş), Adriana Raus (arhitect, totodată conducătoarea echipei care a întocmit PUG-ul), Daniela Miheţ (Primăria municipiului Târgu-Mureş), Ioan Iacob (Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş), Csegzi Sandor (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Târgu-Mureş şi consilier personal al primarului Dorin Florea), Iulian Zidărescu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţe „Horea” al Judeţului Mureş), Angela Kovacs (arhitect), Răzvan Obreja (Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş), Olimpia Varadi (Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş), Mihai Vlad (Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş), Luiza Dumitru (Primăria municipiului Târgu-Mureş) şi Coralia Goicovici (Primăria municipiului Târgu-Mureş).

Pădurea Târgu-Mureş, arie protejată în noul PUG

Amfitrionul dezbaterii a fost Dănuţ Ştefănescu, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş. „Dezbaterea publică face parte din procedura de obţinere a avizului de mediu pentru această reactualizare. S-au parcurs până acum toate etapele prevăzute în lege, a fost anunţată public această dezbatere publică prin toate formele cerute de legislaţia în vigoare”, a spus, în debutul dezbaterii, Dănuţ Ştefănescu. „După părerea mea, au fost atinse principalele probleme de mediu care sunt în Târgu-Mureş. Şi există aceste probleme de mediu. Problema transportului în primul rând, în al doilea rând problema spaţiilor verzi care vor trebui mărite vrând-nevrând, problema poluării industriale, deci au fost toate aceste aspecte tratate. Ca noutate în acest PUG ar trebui trecut în primul rând faptul că a fost reinstituită Aria Protejată Pădurea Târgu-Mureş, care cuprinde Platoul Corneşti şi Budiu, cu limite uşor modificate, iar în al doilea rând, exploatarea de argilă care a existat în Mureşeni a fost scoasă de sub licenţă”, a menţionat directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş.

dezbatere pug 2

„Zonă atractivă pentru diverşi dezvoltatori, pentru turişti”

Principalele coordonate ale raportului de mediu aferent proiectului de reactualizare a PUG-ului municipiului Târgu-Mureş au fost aduse la cunoştinţa publicului interesat de Corneliu Botez, reprezentant al Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca, instituţie care a elaborat raportul.

„Acest plan a fost elaborat ţinând cont de strategia de dezvoltare a municipiului Târgu-Mureş şi de planurile de amenajare a teritoriului – PATJ Mureş şi planul de amenajare a teritoriului judeţean. Obiectivele PUG Târgu-Mureş sunt în concordanţă cu strategia de dezvoltare a municipiului. În domeniul relaţiilor în teritoriu, obiectivul numărul unu, extinderea şi consolidarea rolului de pol regional al municipiului Târgu-Mureş asupra întregii zone periurbane, distribuţia activităţilor în raport cu potenţialele localeşi prin modernizarea reţelelor de comunicaţii şi transport. Un alt obiectiv al acestui domeniu este structurarea funcţiilor urbane şi conlucrarea cu inelul 1 şi 2 din teritoriul periurban pentru optimizarea şi diversificarea acestora, care să deservească populaţia în ansamblu. Dezvoltarea economică – urmăreşte dezvoltarea municipiului Târgu-Mureş ca centru universitar de cercetare şi promovare a sănătăţii, de dezvoltare IT, logistică, centru de servicii, turism, afaceri, cultură, comunicare, protejarea şi valorificarea potenţialului uman, cultural şi de mediu, prin creşterea atractivităţii oraşului pentru turişti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, menţinerea şi modernizarea unităţilor de producţie industrială de înaltă tehnologie, logistică şi transport”, a afirmat”, a afirmat Corneliu Botez.

Concluzia reprezentantului Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca a fost că implementarea PUG-ului propus va avea efecte benefice pentru dezvoltarea municipiului Târgu-Mureş. „Implementarea planului propus va aduce îmbunăţiri în ceea ce priveşte calitatea factorilor de mediu şi a sănătăţii, a condiţiilor de viaţă pentru locuitorii municipiului Târgu-Mureş şi cel mai important va deveni o zonă atractivă pentru diverşi dezvoltatori, pentru turişti. Vorbim despre valorificarea unui potenţial extraordinar sub aspectul patrimoniului cultural, arhitectural şi aşa mai departe”, a concluzionat Corneliu Botez.

Spaţii verzi pe blocuri?

În intervenţia sa, Csegzi Sandor, directorul Universităţii Cultural-Ştiinţifice Târgu-Mureş a amintit că municipalitatea derulează un proiect în parteneriat cu alte administraţii locale din Regiunea 7 Centru şi a propus organizarea unei şedinţe comune pentru armonizarea informaţiilor de către cele două echipe de lucru. „În momentul de faţă, derulăm un proiect împreună cu Primăria Sibiu şi Primăria Braşov, intitulat „Calea verde spre dezvoltare durabilă”, pe fonduri norvegiene, şi unul dintre obiective este strategia de mediu a celor trei municipii şi chiar astăzi am avut o discuţie cu câţiva dintre participanţi. Rugămintea mea ar fi ca în perioada următoare să avem o întâlnire, grupul de lucru care lucrează pe această strategie şi grupul de lucru care lucrează pe PUG pe acest subiect, să ne punem de acord într-un fel şi strategia respectivă să conţină câteva soluţii foarte concrete. Vorbim despre posibilitatea lărgirii spaţiilor verzi. Eu vă spun, după ce am studiat situaţia din oraş, dacă nu facem spaţii verzi pe blocuri în altă parte nu văd unde se poate şi nu este o idee care nu trebuie luată în vedere, e o idee posibilă şi realizabilă”, a precizat consilierul personal al primarului municipiului Târgu-Mureş, care a mai subliniat că strategia elaborată în cadrul proiectului „Calea verde spre dezvoltare durabilă” este la fel de importantă pentru dezvoltarea municipiului precum Planul Urbanistic General care face obiectul dezbaterii publice.

Dezbaterea publică, monitorizată de Prefectură

O alocuţiune scurtă a avut şi Ioan Iacob, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş. „Această activitate de astăzi se desfăşoară cu respectarea procedurilor legale în vigoare”, a afirmat Ioan Iacob. „E bine că există o preocupare, sigur că în condiţiile în care activitatea economică şi nu numai, în general, socială, a municipiului Târgu-Mureş s-a dezvoltat şi se dezvoltă pe un spaţiu limitat, şi că există o strategie, cu soluţii, pentru a rezolva această chestiune e un lucru bun, de perspectivă şi de viitor”, a completat Ioan Iacob.

Reuşita PUG-ului, judecată „peste un timp istoric accesibil”

Proiectul de reactualizare a PUG-ului municipiului Târgu-Mureş a fost elaborat de o echipă coordonată de Adriana Raus, arhitect în cadrul societăţii Proiect SRL Târgu-Mureş. „Despre raportul domnului Botez n-ar mai trebui să spun lucruri în plus, deoarece el este sofisticat, ştiinţific, iar urmarea unui raport de mediu este probabil impelmentarea sau obţinerea unui aviz. Din punct de vedere al PUG-ului, aş putea spune, simplu, că reuşita lui poate fi judecată peste un timp istoric accesibil tuturor celor care sunt aici şi cred că ilustrarea cea mai bună va fi în momentul în care vom avea populaţia municipiului în creştere, familii tinere care doresc să se stabilească pe teritoriul municipiului, ştiind că aici vor găsi o hrană curată, o apă curată, un aer curat, un loc de muncă confortabil, care să le asigure participarea la fenomenul acesta de globalizare şi o viaţă simplă, în care deplasările să coste foarte puţin în economia unei zile”, a menţionat arhitect Adriana Raus.

Pe ultima sută de metri de avizări

Informaţii despre stadiul proiectului de reactualizare a PUG-ului au fost furnizate de Daniela Miheţ, arhitectul şef al Primăriei municipiului Târgu-Mureş. „PUG-ul de astăzi este de fapt reactualizarea vechiului Plan Urbanistic General. Suntem în fază finală, am avut deja primele două etape, finalizate şi aprobate de Consiliul Local. Prima etapă, cea a studiilor preliminare, a doua etapă PUG-ul preliminar. Au fost şi o serie de dezbateri publice, s-au obţinut marea majoritate a avizelor, cu care suntem pe ultima sută de metri, urmând ca după obţinerea ultimelor avize, printre care şi pe cel pe care l-am solicitat şi care se discută astăzi se va supune spre aprobare Consiliului Local Planul Urbanistic General”, a menţionat arhitectul şef al Primăriei municipiului Târgu-Mureş.

Cuvântul de final i-a aparţinut directorului executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş. „Pentru ca acest PUG reactualizat să fie aprobat, urmează un Comitet Special, cu toate instituţiile interesate, care să ia decizia, dar această decizie nu se poate lua până nu aveţi avizul de la Apele Române”, a menţionat Dănuţ Ştefănescu. „Cred că nu vor mai fi probleme mari în finalizarea PUG-ului”, a conchis Dănuţ Ştefănescu.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close