Uncategorized

Sefii Vatra si Lato, schimbati

Consiliul Judetean a încetat raporturile de munca pentru Gálaflvi György, redactorul sef al Revistei ” Látó? Tîrgu Mures si numirea temporara în aceasta functie a lui Kovács András Ferenc, incepand cu 1 ianuarie 2008. Conform expunerii de motive intocmite de Serviciul Resurse Umane, Consilieri Presedinte al CJ Mures, potrivit prevederilor art. 91 alin. 2 lit. “e” din Legea nr. 215/2001 Consiliul Judetean are competenta de a numi, sanctiona si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean. Revista “Látó Târgu Mures, institutie de cultura de sub autoritate Consiliul Judetean Mures, cu adresa nr. 16265/29.11.2007 solicita încetarea raporturilor de munca ale redactorului sef Gálaflvi György ca urmare a comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta. Se solicita totodata numirea temporara a lui Kovács András Ferenc în functia de redactor sef la Revista “Látó Târgu Mures. Kovács András Ferenc a îndeplinit pâna în prezent functia de redactor sef adjunct. În Regulamentul de organizare si functionare al Revistei “Látó Târgu Mures, la art.17 se prevede faptul ca redactorul sef se numeste de catre Consiliul Judetean Mures, în urma concursului organizat si desfasurat conform prevederilor legale.

Alt sef si la Vatra

Tot maine consilierii judeteni vor lua in discutie si încetarea raporturilor de munca pentru Corneliu Moraru, redactor sef la Revista “Vatra Targu Mures si numirea temporara în aceasta functie a lui Podoaba Virgil. Conform argumentarii aceluiasi compartiment specializat al CJ Mures, revista “Vatra Târgu Mures, institutie de cultura de sub autoritate Consiliul Judetean Mures, prin adresa nr. 16259/29.11.2007 a solicitat încetarea raporturilor de munca ale redactorului sef Corneliu Moraru ca urmare a pensionarii pentru limita de vârsta si din motive personale. Revista solicita totodata numirea temporara a lui Podoaba Virgil în functia de redactor sef al Revistei “Vatra Târgu Mures. Acesta a îndeplinit functia de redactor sef adjunct la revista.

Ionut OPREA

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close