Uncategorized

Sofalvi declară război regilor imobiliari

Noua conducere a Primăriei Sângeorgiu de Mureș, instalată în a doua parte a lunii iunie 2008, a moștenit de la vechiul primar o situație dramatică în toate domeniile: probleme majore legate de fondul funciar, retrocedări și puneri în posesie nerezolvate sau greșite, zeci de procese în instanță, construcții ilegale, lipsă proiecte, lipsuri în inventar etc. Unele dintre cele mai drastice măsuri pe care le-a luat noul primar, după cum spune chiar el, s-au referit chiar la construcțiile ilegale printre care și la cele amintite în articolul „Deceneus, regele imobiliarelor”, publicat în ultima ediție a Ziarului de Mureș.

Cum stau lucrurile cu cele 2 blocuri de pe Gării

Toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construcții pentru cele 2 blocuri au fost eliberate în anul 2007 de către fostul primar, Vizi Iosif. Pentru primul bloc a mai fost eliberată (în luna mai 2008, chiar înainte de alegerile locale) încă o autorizație de construcție care modifica parțial prima autorizație. La fel, pentru primul bloc a fost realizată și recepția înainte de investirea în funcție a noului primar. Așadar toate ilegalitățile au fost comise de către fostul primar.

Sofalvi a epuizat toate măsurile legale

Primarul nou ales, constatând neregulile legate de aceste construcții a aplicat o primă amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei și a solicitat intrarea în legalitate (pt. primul bloc).

Ulterior a luat încă o măsură drastică (ce foarte rar se ia de către autorități) și anume: s-a adresat instanței de judecată (Tribunalul Mureș) și a solicitat anularea în contencios administrativ a autorizației de construcție. Procedură ce poate avea consecințe foarte grave, chiar și demolarea clădirii în cauză. Acest proces face obiectul dosarului nr. 160/102/2009 aflat pe rol la Tribunalul Mureș.

Ca urmare a faptului că, firma Deceneus a formulat acțiune în justiție în vederea anulării Procesului verbal de contravenție mai sus amintit (prin care s-a aplicat amenda de 5.000 de lei) Primăria a făcut și face toate demersurile în vederea respingerii acțiunii și menținerea procesului verbal, formulând în acest sens întâmpinare. Procesul este pe rol la Judecătoria Tg. Mureș și formează obiectul Dosarului nr. 8155/320/2008.

În cazul celui de-al doilea bloc, pentru care era prevăzut în Autorizația de construcție (eliberată în 2007) un regim de înălțime de maximum 4 nivele, în momentul în care noul primar a constatat că sunt în curs de construire mai multe nivele decât cele prevăzute în autorizația de construcție, a dispus sistarea imediată a lucrărilor până la intrarea în legalitate (prin Procesul Verbal nr. 05 din 11.11.2008) și a aplicat sancțiunea maximă adică 10.000 lei noi (100 milioane lei vechi)! (conform articolului 26 lit b din Legea 50/1991 republicată) Și acest proces verbal a fost atacat în instanță de către Necșulescu Horațiu Petre (proprietarul firmei Deceneus). Procesul este pe rol la Judecătoria Tg. Mureș și formează obiectul Dosarului nr. 10111/320/2008, la care de-asemenea Primăria Sîngeorgiu de Mureș a formulat întâmpinare. Numitul Necșulescu Horațiu s-a mai adresat instanței de judecată și pentru suspendarea executării măsurii de sistare a lucrărilor prevăzute în procesul verbal de contravenție întocmit de Primărie. Atât instanța de fond cât și cea de recurs a respins cererea numitului Necșulescu Horațiu.

Constatând, că în ciuda dispunerii sistării lucrărilor, firma Deceneus continuă lucrările reprezentanții Primăriei, împreună cu reprezentanții Poliției și cu alți martori s-au deplasat la fața locului, au întocmit un Proces verbal de constatare iar în zilele imediat următoare Primăria a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș pentru infracțiunea de continuare a lucrărilor după dispunerea măsurii de sistare a acestora de către o autoritate publică (conform art. 24, alin 1, lit b din Legea 50/1991 republicată). Măsură, de asemenea extrem de dură, dat fiind faptul că, în cazul în care se dovedește că au fost încălcate prevederile legii respective, va putea urma tragerea la răspundere penală a vinovatului putându-se aplica inclusiv măsura de privare de libertate. În urma acestei cereri a început faza de cercetare.

Rezolvarea e la mâna instanțelor

Știind că, astfel de procese se pot lungi luni de zile, iar beneficiarii, nesocotind măsura dispusă de Primărie vor continua lucrările, primarul s-a adresat și sub o altă formă instanței de judecată și a solicitat în data de 21.11.2008, printr-o cerere de ordonanță președențială suspendarea imediată a executării autorizațiilor de construire. Această solicitare a fost respinsă de către instanță. Au rămas pe rol celelalte acțiuni.

În tot acest timp Primăria Sîngeorgiu de Mureș a trimis adrese și solicitări repetate atât Consiliului Județean cât și Prefecturii pentru a oferi sprijin în acest proces. Consiliul Județean a oferit inclusiv sprijin juridic pentru derularea câtorva procese.

Consiliul Județean, printre altele, a adus la cunoștința Primăriei Sângeorgiu de Mureș și faptul că: „Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal (în cazul acesta autorizația de construcție emisă de Primărie) poate solicita instanței anularea acestuia în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil, acțiune care poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului„ extras din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. În acest sens Primăria a formulat cerere de anulare pentru autorizațiile de construcții care s-au încadrat în termenul de un an prevăzut de lege. Prefectura, din câte se știe, nu a demarat procedura de anulare în contencios administrativ a autorizațiilor de construcții pentru care termenul de un an de la emitere a fost depășit deși i s-a solicitat de către Inspectoratul de stat în construcții.

În concluzie, noul primar din Sângeorgiu de Mureș a luat măsuri drastice și a făcut tot ce se putea din punct de vedere legal pentru respectarea disciplinei în construcții. Soluțiile se află acum în mâna instanțelor de judecată.

aaDacă toate aceste măsuri luate de către noul primar sunt caracterizate de către o persoană că „nimeni nu mișcă un deget” sau că „autoritățile sunt lente” atunci acea persoană dă dovadă de rea credințăAA – susține primarul comunei Sofalvi Szabolcs.

„Regii imobiliarelor care nu respectă legile să ne ocolească comuna!”

„Sunt conștient că, datorită măsurilor dure pe care le-am luat, beneficiarii acestor lucrări mi-au devenit dușmani, deși sunt investitori localnici cu angajați din rândul locuitorilor comunei. Dar să înțeleagă toată lumea că, nimeni nu e mai presus de lege!”, ne-a declarat Sofalvi. „Sunt mulți aaregi ai imobiliarelorAA….dar atâta timp cât eu am fost ales de către sângeorzeni să veghez asupra legalității și să fiu primul gospodar al comunei, îi asigur pe acești „regi” că, dacă vor să construiască în Sângeorgiu de Mureș nerespectând legislația în vigoare să ocolească comuna noastră. Să fie foarte clar pentru toți cei care dețin construcții ilegale sau nu au respectat autorizațiile de construcții emise de Primăria din Sângeorgiu de Mureș: vor fi amendați și dacă nu intră în legalitate în cel mai scurt timp vom trece și la demolări” – a mai declarat primarul comunei.

„Sunt cazuri când ziariștii nu pot fi serviți pe loc”

„Legat de deschiderea și disponibilitatea mea față de ziariști, cred că, am demonstrat că stau la dispoziția lor cu cea mai mare plăcere, le trimit periodic, chiar și fără să-mi solicite comunicate de presă, informări etc, dar sunt cazuri când nu îi pot servi pe loc (mai ales dacă sosesc neanunțați) pentru că am și alte priorități, urgențe de rezolvat (cazuri penale, audiențe cu locuitori – cum a fost și în cazul mai sus amintit) – a mai spus primarul Sofalvi Szabolcs.

Sandu TUDOR

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close