Uncategorized

Tărâță – infractorul întors la locul faptei

Culiță Tărâță primește a doua oară fermele Agrozooviticola Seuca, după ce societatea a fost făcută praf cu ajutorul său l Judecătorul sindic, Gabriela Baltag, a pronunțat în 18 mai o hotărâre incredibilă: încredințarea întregii suprafețe cultivate cu viță de vie către TCE Compil Piatra Neamț

l Cu toate că au mai fost depuse alte trei oferte, de către două firme din Târnăveni (Casa Vinului și Promovet), respectiv de către orădenii de la Irato Impex l Decizia judecătorului nemțean trece peste hotărârea Comitetului Creditor care a aprobat închirierea a 93 de ha către societățile din Târnăveni, iar restul către Irato, asupra încredințării către Compil fiind rezervat l ZIARUL îl va sesiza pe ministrul Justiției, Monica Macovei, asupra procesului dubios care se desfășoară la Piatra Neamț, dar și pe ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, asupra modului în care Tărâță și-a îndeplinit obligațiile pe care și le-a asumat în numele TCE Compil prin cele trei contracte în participațiune

Joia trecută s-a consumat la Tribunalul Neamț un nou episod din rușinoasa istorie postrevoluționară a Justiției românești. Judecătorul sindic Gabriela Baltag a pronunțat o hotărâre contrar oricărui interes al statului român, de a-și recupera creanțele, sau al societății aflate în reorganizare judiciară – SC Agrozooviticola Seuca -, înscăunându-l din nou pe baronul de Neamț, fost deputat pesedist în legislatura trecută, Culiță Tărâță, stăpân peste patru ferme ale firmei de lângă Târnăveni.

Cum s-a ajuns în situația ca hulitul baron roșu să pășească din nou triumfător pe cele 280 de hectare cu viță de vie, fără teama de a fi acuzați de calomnie, trebuie să recunoaștem că un rol decisiv l-a avut judecătorul Baltag, al cărei comportament imparțial față de părțile implicate în procesul de reorganizare s-a schimbat radical în ultimele două ședințe de judecată ce au avut loc în municipiul de sub Pietricica, și, culmea, în defavoarea statului din al cărui buget este plătită. Nu vrem să insinuăm mai mult fără probe… Dar nici coincidențele nu își au locul într-un proces care ar trebui să fie guvernat de un singur lucru: legea.

Începutul sfârșitului pentru Seuca

În 10 mai a avut loc o nouă înfățișare în procesul Agrozooviticola Seuca, aflat pe rolul Tribunalului Neamț după strămutare. Au fost prezenți administratorul judiciar desemnat, Reconversie și Valorificare Active – Filiala Mureș, reprezentat de Todor Soo Ignatie, reprezentantul Agenției Domeniile Statului, reprezentantul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș, prin șeful Serviciului Juridic, Aurel Toma, consilierul juridic al TCE Compil și directorul societății debitoare, Vasile Chișu. De asemenea, în sală se mai afla expertul desemnat de judecătorul sindic pentru a verifica creanța Compil. Ședința, așa cum ne-au asigurat majoritatea celor prezenți, a fost însă un simulacru.

Reprezentantul ADS a fost amenințat cu PNA de către judecătorul Baltag când a arătat că agenția a reziliat contractul pentru neplata redevenței la zi – având de recuperat creanțe de 259 de milioane de lei, redevența și penalitățile asumate în contractul de concesiune (nr. 76/2003), respectiv alte 2,9 miliarde restanțe din contractul nr. 100/2000 -, și pentru nerespectarea clauzei care stipula realizarea planului de investiții la Seuca în primii doi ani – 10-13.000 de dolari/anual.

Și față de reprezentantul administratorului judiciar, Todor Soo Ignatie, judecătorul sindic a avut o atitudine războinică, acesta fiind întrerupt când a prezentat raportul cu problemele curente ale societății, evoluția juridică sau cererile care au fost depuse în instanță pentru a fi aprobate la termenul anterior. Mai mult, Todor și Toma au fost acuzați că ar fi refuzat să semneze anumite documente remise de instanță, doar că judecătorul nu a putut proba această susținere.

Apoi a fost rândul expertului, desemnat în cauză să verifice dacă planul de reorganizare depus de TCE Compil este viabil, respectiv realitatea creanței firmei nemțene, să ia cuvântul.

Facem precizarea că reprezentanții DGFP, respectiv RVA au catalogat expertiza drept amatoristică, atâta vreme cât nu s-au luat în considerare cele trei contracte de asociere în participațiune semnate între Seuca și TCE Compil – ultimul în care se prevedea că procentele de participare la beneficii și la pierderi sunt 20, respectiv 80. Cum nu s-a ținut cont de cele trei contracte, rezultatul expertizei stabilea o creanță a Compil de 23 de miliarde de lei de recuperat de la Seuca. Depășind limitele mandatului pentru care a fost desemnat în cauză, judecătorul i-a solicitat expertului să-și expună punctul de vedere asupra creanței Finanțelor, știut fiind faptul că, potrivit legii, creanțele bugetare nu se verifică, dacă nu au fost contestate în 15 zile de la comunicarea lor, contestație care nu s-a formulat deoarece administratorul judiciar a recunoscut că sumele sunt reale.

Procesul simulacru s-a încheiat în aceeași notă, fiind dat un nou termen de judecată pe 7 iulie și fără ca judecătorul să se pronunțe asupra ofertelor de închiriere a fermelor, cerere formulată încă la ședința din aprilie. Asupra acestei ultime cereri, judecătorul a dat un nou termen pentru a doua zi, dată la care nu s-a pronunțat, hotărând un nou termen peste o săptămână, astfel că s-a ajuns în 18 mai cu pronunțarea.

După cum se știe, lucrările la vie încep la jumătatea lui martie, iar dacă nu sunt realizate la timp producția din acel an este parțial compromisă. Din lipsa lichidităților, lucrările nu au fost demarate, astfel că în ședința Comitetului Creditorilor din 8 aprilie, reprezentanții creditorilor prezenți – ADS, DGFP, Compil (au lipsit reprezentanții Bicapa Târnăveni și AVAS) – au decis închirierea suprafeței de 280 ha către cât mai mulți ofertanți.

Decizie cu conotații de corupție

În ședința Comitetului Creditorilor din 8 aprilie au fost depuse trei oferte de închiriere, dintre care doar două au fost notificate: cea a Casei Vinului, care și-a exprimat intenția de a închiria Ferma 4 Gănești – 40 ha, respectiv cea a Promovet Târnăveni, firmă interesată de Ferma 1 Târnăveni – 53 ha. În timpul ședinței, reprezentantul Compil a depus o ofertă prin care solicita ca întreaga suprafață de viță de vie să-i fie încredințată.

ADS și-a dat acordul ca fermele să fie închiriate cât mai multor ofertanți, în timp ce DGFP Mureș a subscris la idee, aprobând închirierea a 93 de ha către firmele din Târnăveni, iar în ceea ce privește oferta Compil a solicitat un răgaz până în 11 aprilie pentru a se pronunța. În 11 aprilie, DGFP a comunicat că este de acord ca TCE Compil să închirieze cele 187 de ha rămase, cu condiția ca societatea nemțeană să-și achite toate obligațiile restante către bugetul statului. Tot la acea dată, un alt creditor – Bicapa – a remis un fax prin care a susținut de asemenea închirierea suprafețelor către cât mai mulți ofertanți – solvabili, subliniem.

Ulterior a fost depusă o a patra ofertă din partea SC Irato IMPEX Oradea, societate care a solicitat, de asemenea, să închirieze toate cele 280 ha.

În 6 mai a avut loc o a doua întrunire a Comitetului Creditorilor, care și-a dat din nou votul pentru închirierea suprafeței către cât mai mulți ofertanți, mai ales că este știut faptul că Tărâță nu este dorit în zonă, deoarece și acum este dator vândut salariaților Agrozooviticola, cărora nu le-a plătit salariile sau CAS din 2004.

Așa s-a ajuns ca problema închirierii fermelor să se tărăgăneze până în 18 mai, când judecătorul Baltag a dat soluția incredibilă care constituie punctul de plecare al articolului nostru. Interesant este că Gabriela Baltag nu a fost de acord cu închirierea, de fapt subînchiriere, pentru că contravine clauzei prevăzute în contractul de concesiune cu ADS, care interzice acest lucru. Cu toate așa zisele sale rețineri și împotriviri nu a avut nici o ezitare să încredințeze Seuca pe mâinile baronului Tărâță.

Tărâță, un mitoman implicat în afaceri cu vin

Prima implicare a lui Tărâță (care a susținut că nu a fost niciodată implicat în afaceri cu vin) la Seuca a fost în aprilie 2003. Atunci, între Agrozooviticola și TCE Compil s-a încheiat un contract în participațiune, datat 12.04.2003, pentru îmbutelierea de vin. Firma mureșeană, conform clauzelor contractuale, punea la dispoziție logistică, spații, vin și forță de muncă, în timp ce societatea din Piatra Neamț venea cu bani, materie primă și materiale necesare îmbutelierii, valorificării superioare a produselor și desfacerii acestora. Cota parte din afacere a fost stabilită astfel: 80% – Seuca, iar restul Compil. În decembrie 2003 intervine al treilea contract, în urma căruia Seuca rămâne doar cu 20% din afacere. Cele două societăți urmau să-și țină contabilitatea separat, iar participarea la beneficii și pierderi urma să fie în cotele stabilite conform contractului, aspect nerecunoscut însă ulterior de Compil.

Mai contează?

În retorismul nostru ne întrebăm despre ce reformă a justiției este vorba în România, când un baron local care a prăpădit cu nesimțire Insula Mare a Brăilei, a falimentat, prin aceleași metode pe care le folosește și în cazul Seuca, SC Mobilex SA Roman și SC Umaro SA Roman, este încurajat să-și desăvârșească opera, dându-i-se pe mână, printr-o hotărâre judecătorească, fermele pe care nu a reușit sau nu a vrut să le administreze aproape doi ani de zile.

ZIARUL de Mureș va sesiza atât Ministerul Agriculturii cât și Ministerul Justiției asupra acestui jaf, legalizat prin hotărârea unui judecător asupra căruia avem serioase rezerve.

Așteptăm, de asemenea, ca Serviciul Investigare Fraude din cadrul IPJ care a demarat o anchetă să facă lumină în acest caz.

Ligia VORO

Probleme semnalate în proces:

l strămutarea procesului s-a făcut împotriva prevederilor Legii 64/1995, și tocmai în fieful lui Tărâță

l neafișarea tabelului final al creditorilor, ceea ce împiedică convocarea Adunării Generale a Creditorilor

l încălcarea art. 56 al. 4 din Legea falimentului, potrivit căruia judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la primirea raportului prevăzut la alin. (3)(n.red. al administratorului judiciar privind insolvența debitorului), publicarea unui anunț referitor la raport în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două ziare cu largă difuzare, cu indicarea datei ședinței adunării creditorilor…

l expertiza admisă în cauză este făcută cel mult după ureche, fără a avea vreo legătură cu legea, expertul chiar și-a depășit atribuțiile apreciind ca nelegale contractele comerciale dintre Compil și Seuca, care, conform legii comerciale, reprezintă voința părților

“Din câte am înțeles, neoficial, s-a mers pe aceeași variantă păgubitoare atât față de societate, cât și față de stat. Nu am văzut încă hotărârea și nici motivarea, de aceea nu îmi permit să fac alte comentarii”, Aurel Toma, șef Serviciu Juridic DGFP Mureș

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close