Uncategorized

Zugraveala obligatorie

Consiliul Local (CL) Targu-Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru de marti, a aprobat instituirea obligativitatii efectuarii lucrarilor de zugraveli si vopsiri exterioare, reparatii si inlocuiri la finisajele exterioare sau tencuieli, pentru cladirile cu zugraveli si tencuieli deteriorate, (lucrari ce se pot executa fara autorizatie de construire) la cladirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice, sau care au santiere deschise si nefinalizate in trei ani de la expirarea valabilitatii autorizatiei de construire.

In cazul imobilelor monumente istorice, inclusiv cele din zonele de protectie, in vederea efectuarii unor asemenea lucrari de renovare, in hotararea CL de marti este prevazuta obligativitatea emiterii de autorizatie de construire. Totodata in situatia in care proprietarii imobilelor nu efectueaza lucrarile de reparatii la termen acestia vor fi obligati sa achite municipalitatii, o taxa speciala denumita ” taxa de reparatii”, valoare acesteia fiind de 10 ori mai mare decat impozitul pe cladiri datorat pentru anul fiscal in curs. Fondul constituit din incasarea taxei, va fi folosit exclusiv pentru efectuarea reparatiilor cladirilor la care proprietarii instiintati nu au efectuat lucrarile, acestea urmand a fi realizate prin grija Serviciului de Investitii in colaborare cu Serviciul de Concesiuni Inchirieri din cadrul Primariei Targu-Mures. De la plata ” Taxei de reparatii” vor fi scutiti, proprietarii persoane fizice care nu au posibilitatea materiala pentru efectuarea unor asemenea lucrari si care dovedesc acest lucru pe baza unor cereri si documente privind veniturile obtinute, in sensul ca veniturile lunare sa fie mai mici decat salariul minim brut pe tara ori consta in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

Procedura

O lista cu cladirile vizate va fi intocmita periodic de catre angajatii din cadrul Politiei comunitare, lista ce va fi inaintata comisiei de specialisti din cadrul administratiei publice locale, din care vor face parte si patru consilieri locali. Lista respectiva va contine numele si adresa proprietarilor, fotografii explicative si lucrarile de executat. Comisia va stabili termenele de executare a lucrarilor. Politia Comunitara va trimite instiintari catre proprietarii cladirilor neintretinute, prin care se va pune in vedere obligativitatea efectuarii reparatiilor, felul lucrarilor de executat precum si termenul de realizare si finalizare a lucrarilor. Pentru imobilele monumente istorice, inclusiv cele din zone de protectie, pentru care este obligatorie emiterea autorizatiei de constructie, Directia Arhitect Sef va emite certificate de urbanism si autorizatii de construire la solicitarea proprietarilor imobilelor. La expirarea termenului de executare a lucrarilor prevazute, va avea loc constatarea realizarii reparatiilor de catre personalul specializat al Politiei Comunitare prin procese verbale.

Liviu CRUDU

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close