Administratie

Contractele Proiectului Deşeurilor, supervizate de o comisie

deseuriConsilierii judeţeni au aprobat joi, 26 ianuarie, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru, constituirea Comisiei de Coordonare şi Supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractelor de delegare a gestiunii operării Staţiei de Tratare Mecano – Biologică de la Sânpaul, precum şi a Staţiilor de Transfer, de Sortare şi de Compostare, de la Cristeşti – Vălureni, judeţul Mureş, realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat a deşeurilor solide în judeţul Mureş” (SMIDS).

Astfel, comisia are următoarea componenţă: Radu Spinei (Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) SMIDS Mureş, manager proiect – preşedinte), Codruţa Togan (manager public în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş – membru), Carmen Pătran (UIP SMIDS Mureş, expert achiziţii publice – membru), Genica Nemeş (UIP SMIDS Mureş, expert probleme patrimoniale – membru) şi Iulia Gyarmati (UIP SMIDS Mureş, expert financiar – membru).

Operarea depozitului, delegată unei asocieri de firme

Comisia proaspăt constituită va avea următoarele responsabilităţi principale: fundamentarea deciziei de concesionare, coordonarea procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune, în condiţiile legii, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune şi coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii. „Întreaga infrastructură creată prin acest proiect al cărui beneficiar este Judeţul Mureş trebuie dată în folosinţă prin gestiune delegată, ca formă de operare în condiţiile legii, Consiliul Judeţean Mureş urmând să deruleze în acest sens toate procedurile legale, în calitate de autoritate contractantă. În sensul mai sus arătat, menţionăm că operarea depozitului ecologic zonal de la Sânpaul, judeţul Mureş, a fost deja delegată prin contractul numărul 18920/12I/486/7 octombrie 2016 încheiat cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, reprezentată prin liderul asocierii desemnat – SC Iridex Group Import Export SRL”, a precizat Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Cum se face delegarea gestiunii

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, pentru restul de infrastructură creată prin proiectul „Sistem de management integrat a deşeurilor solide în judeţul Mureş”, respectiv pentru Staţia de Tratare Mecano – Biologică realizată la Sânpaul şi Staţiile de Sortare, Transfer şi Compostare realizate la Cristeşti – Vălureni, finalizate şi recepţionate, trebuie urmată aceeaşi procedură de dare în folosinţă prin gestiune delegată, ca formă de operare în condiţiile legii, Consiliul Judeţean Mureş urmând să deruleze în acest sens toate procedurile în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu actuala legislaţie în vigoare, atât în materie de concesiune cât şi în cea a achiziţiilor publice. „Întrucât în speţă este vorba despre servicii de interes public judeţean, delegarea gestiunii acestora prin concesionare, urmează a se face în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi ale Hotărârii Guvernului 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. În acest sens, Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de autoritate contractantă, îi revine obligaţia de a desemna o Comisie de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de delegare a serviciului public judeţean de salubrizare, potrivit prevederilor articolului 2 din Hotărârea Guvernului României 867/2016”, a arătat Péter Ferenc.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close