Administratie

Megainvestiţie în pregătire la Spitalul de Urgenţă

 

 

Corp nou cu Centru de arşi, Bloc operator şi Secţie ATI!

 

Aleşii judeţului şi-au dat acordul joi, 27 aprilie, cu ocazie unei şedinţe ordinare de lucru, pentru întreprinderea demersurilor necesare realizării investiţiei „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş care va cuprinde Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă, Bloc operator şi Centru de arşi”, în incinta imobilului situat pe strada Gheorghe Marinescu nr. 50 din Târgu-Mureş. Acordul dat de autorităţile judeţene nu constituie act de autorizare a executării construcţiilor, beneficiarul fiind dator să obţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, potrivit legii.

 

Investiţie finanţată prin împrumut BIRD

 

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş face parte din domeniului public al judeţului, în baza Hotărârii de Guvern nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, fiind administrat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2003.

“Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, prin adresa nr. 7415 din 21 martie 2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 5899 din 22 martie 2017, ne face cunoscut că Ministerul Sănătăţii – Unitatea de Management a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar Faza a II-a – UMP APL 2, a inclus Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş în cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei Sistemului sanitar prin împrumut BIRD 8362, în vederea realizării investiţiei “Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş care va cuprinde Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă, Bloc operator şi Centru de arşi”. Totodată, se solicită promovarea unui proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a terenului pe care urmează a fi realizată investiţia, către Ministerul Sănătăţii”, a precizat Péter Ferenc.

Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a mai arătat că “procedurile de achiziţie se vor derula de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Sănătăţii, iar pentru asigurarea cadrului legal a investiţiei este necesar acordul pentru realizarea investiţiei.”

 

Suprafaţa necesară, estimată la 4.000 de metri pătraţi

 

Conform managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, dr. Ion Claudiu Puiac, există două variante pentru locaţia viitoarei investiţii.

“Suprafaţa necesară corpului nou de clădire a fost estimată la aproximativ 4.000 de metri pătraţi, dar după analiza nevoilor privind reorganizarea spitalului astfel încât acesta să corespundă structurii de Spital Regional de Urgenţă se va stabili suprafaţa necesară construcţiei noi care va include: Anestezie terapie intensivă, Bloc operator şi Centru de Arşi. În vederea construirii noii aripi a fost identificat în curtea interioară a spitalului terenul localizat în perimetrul parcări hangarului UPU – SMURD, Centrului Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă în Coordonarea Accidentelor cu Multiple Victime şi spital sau în perimetrul parcării Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Mureş şi spital. Pentru accesul din aripa nouă în spital este obligatoriu a fi luat în considerare construirea unor pasarele care să facă legătura între noul corp de clădire şi spital”, a explicat dr. Ion Claudiu Puiac.

 

Alex TOTH

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close