Editorial

Modificări legislative referitoare la plata TVA

Prin promovarea acestui act normativ, guvernul estimează o creÈ™tere reală a PIB cu circa 0,5%, cu efecte directe în creÈ™terea ocupării È™i a veniturilor populaÈ›iei.Ca regulă, exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator, sdtfel cum este stabilit de art. 134 și următoarele din Codul Fiscal.Conform proiectului Ordonanței, prin derogare de la aceste reguli, în sistemul de TVA la încasare, exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii ce intră în sfera TVA.Acest sistem este obligatoriu pentru următoarele persoane:i) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei;În acest caz, sistemul TVA la încasare urmează să se aplice de către persoana impozabilă începând cu 1 februarie a anului următor celui în care nu a depășit plafonul, în luna ianuarie a anului an menținând  sistemul de TVA din anul precedent. Persoana impozabilă va avea obligația să aplice sistemul de TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care cifra de afaceri a acesteia depășește plafonul de 2.250.000 lei.ii) persoanele nou-înființate, care vor aplica sistemul de TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care depășesc plafonul prevăzut anterior, în cursul anului în care au luat ființă.Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. Totuși, potrivit proiectului Ordonanței si informatiilor publicate de guvern, trebuie sa subliniem faptul că, în cazul persoanelor impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică  de la data emiterii facturii, chiar dacă nu a fost încasată contravaloarea integrală sau parțială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii în acest interval. În situația în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică de la termenul limită pentru emiterea acesteia.Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operațiuni în țară, respectiv operațiuni pentru care locul livrării  sau locul prestării se consideră a fi în România.Acest sistem nu se aplică următoarelor operațiuni care intră sub incidența regulilor generale privind exigibilitatea TVA:a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii supuse taxării inverse;b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;c) în cazul operațiunilor supuse unor regimuri speciale.De asemenea, trebuie subliniat că sistemul TVA la încasare nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată de persoana impozabilă eligibilă, parțial sau total, cu numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesioniști și asocieri fără personalitate juridică.Potrivit intențiilor Guvernului, acest act normativ urmeză să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013 și a fost deja salutat de reprezentanții mediului de afaceri care au subliniat, în primul rând, avantajele la nivelul lichidității generale a contribuabililor si care vor putea debloca resurse financiare semnificative alocate prefinantarii TVA la bugetul de stat.Totuși, nu trebuie neglijate nici posibilele dezavantaje generate de acest regimul derogator de plata a TVA. În acest sens, s-a semnalat faptul că sistemul TVA la încasare ar putea genera dificultăți de administrare în practică, atât pentru contribuabili, cât și pentru organele fiscale, deoarece contribuabilii vor fi nevoiți să păstreze evidențe separate detaliate referitoare la momentul încasarii pentru fiecare tranzacție și evidențierea legăturii cu plata TVA la bugetul de stat.

În acest context, una din soluțiile avansate constă în taxarea inversă erga omnes. Aplicarea taxarii inverse pentru anumite tipuri de activitati reprezintă o necesitate cu beneficii in doua directii. Pe de o parte, contribuie în mod semnificativ la prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, iar pe de alta parte, oferă o șansă reală de supraviețuire agenților economici care se confruntă cu probleme grave de lichiditate.

*****

Expertiza Musat & Asociatii în fiscalitate este constant recomandată de prestigioasele ghiduri juridice internaționale de specialitate – Chambers & Partners și PLC Which Lawyer? – care plasează firma și avocații acesteia în topul specialiștilor din România.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close