Interviu

Proiectul distribuţiei apei potabile pe orizontală, susţinut de Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş

Preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Mureş, ing. Dumitru Rus, dezvăluie în interviul următor care sunt avantajele proiectului de implementare a contorizării individuale a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare prin trecerea sistemelor de alimentare cu apă potabilă la distribuţia pe orizontală, propus asociaţiilor de proprietari din „Oraşul trandafirilor” de Primăria municipiului Târgu-Mureş şi SC Compania Aquaserv SA.

 

Reporter: Contorizarea consumului de apă este un subiect care îi preocupă pe târgumureşeni încă de la începutul anilor 90…

Ing. Dumitru Rus: Ne amintim că în a doua parte a anilor 90, când se susţinea că economia de piaţă rezolva orice, câţiva agenţi economici prin reclamă agresivă de genul „plătiţi cât consumaţi”, au propus asociaţiilor de locatari/proprietari montarea contoarelor individuale, în apartamente, pentru măsurarea consumului de apă. Era perioada de organizare a asociaţiilor de proprietari, care nu dispuneau de informaţiile necesare luării unor decizii corect fundamentate. Mai mult, structurile asociative reprezentative, în stadii incipiente de organizare, ori nu aveau forţa de a reprezenta interesele asociaţiilor de proprietari în calitatea lor de consumatori de servicii sau nu era foarte clar, „în ce barcă se dau”. De asemenea, reglementările în materie ale unor autorităţi centrale au fost mai mult în favoarea agenţilor economici care oferea echipamente şi servicii „de contorizare” şi a susţinătorilor acestora, şi mai puţin în a rezolva problematica asociaţiilor de proprietari privind calitatea serviciului de apă – canal. În aceste condiţii, într-un timp record, de câţiva ani, marea majoritate a proprietarilor de apartamente şi-au montat în apartamente, pe costuri proprii, aşa – zise contoare secundare, cu o foarte mare aşteptare că vor plăti doar contravaloarea cantităţii de apă înregistrată de acestea, că doar aşa era reclama! Au fost mari aşteptări că prin instalarea „contoarelor” individuale vor fi eliminate stările tensionate datorate repartizării pe apartamente a costurilor serviciului de apă-canal.

 

Rep.: Care a fost evoluţia în timp a respectivelor contoare?

D.R.: Asociaţiile de proprietari şi membrii acestora au fost neplăcut surprinse, chiar dezamăgite, să constatate că facturarea serviciului de apă – canal se face, în continuare, în baza contorului operatorului de la limita branşamentului, contor care, de regulă, înregistrează o cantitate de apă mai mare, comparativ cu suma înregistrărilor „contoarelor” din aval, montate în apartamente! Dezamăgirea a fost şi mai mare când au constatat că echipamentele de măsurare montate în apartamente nici măcar nu sunt considerate contoare ci, repartitoare de costuri, respectiv sunt utile doar pentru repartizarea pe apartamente a cantităţii de apă înregistrată de contorul principal. De regulă, cantitatea de apă repartizată pe apartament este mai mare, uneori diferenţele sunt semnificative, faţă de înregistrările repartitoarelor din apartament. În aceste condiţii, mulţi proprietari de apartamente au fost nemulţumiţi şi revoltaţi şi au avut percepţia că au fost păcăliţi deoarece plătesc mai mult decât consumă, dovedindu-se că reclama a fost mincinoasă şi stările tensionate cu privire la comensurarea serviciului apă-canal la asociaţiile de proprietari au revenit, chiar mai frecvente şi cu amplitudine mai mare. În prezent, asociaţiile de proprietari primesc diverse oferte pentru înlocuirea „contoarelor” din apartamente cu contoare mai performante cu transmiterea datelor prin unde radio sau apometre cu modul radio. Evident că asociaţiile de proprietari şi membrii acestora pot să aprecieze dacă o astfel de investiţie le este utilă. Dorim doar să-i informăm pe proprietarii de apartamente că şi aceste contoare vor avea tot „statutul” de repartitoare de costuri, respectiv facturarea serviciului de apă-canal se va face, în continuare, tot pe baza înregistrării contorului principal de la branşament urmând a se adăuga la înregistrările noilor echipamente respectivele diferenţe, pentru fiecare apartament, după metodologia existentă. Evident că fiecare poate să aprecieze cu privire la a accepta sau nu o astfel de ofertă.

 

Rep.: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce e de făcut?

D.R.: Cel mai mare neajuns în furnizarea serviciului de apă-canal este debranşarea colectivă, a întregului condominiu, respectiv şi a proprietarilor care achită costurile aferente ritmic şi în termenele legale, în situaţia înregistrării unor restanţe la plata facturii din cauza unor rău-platnici! La nivelul asociaţiilor de proprietari, a structurilor asociative care le reprezintă interesele de consumatori de servicii publice de interes local, a furnizorilor de servicii de apă-canal, a autorităţilor locale şi centrale competente au existat şi există preocupări pentru a identifica soluţii care să elimine această practică a debranşării colective. S-au şi degajat unele propuneri de soluţii, fie în zona de reglementare sau de ordin tehnic dar, din păcate, nici una nu a fost concretizată şi astfel această practică a debranşării colective, care oricum este anacronică  pentru mileniul trei, se perpetuează, nu numai în municipiul Târgu-Mureş, dar şi în multe alte oraşe din ţară. O primă măsură de ordin legislativ, care în opinia noastră ar fi un prim pas în responsabilizarea consumatorilor serviciului de apă-canal şi care ar fi putut conduce la reducerea numărului de rău-platnici şi a debranşărilor abuzive, vizează stabilirea unor relaţii contractuale directe între furnizorul serviciului şi consumatorul direct, adică proprietarul de apartament, prin facturarea individuală. Avem în vedere o reglementare din anul 2008 care prevede că în cazul imobilelor condominiale existente, cu distribuţia pe verticală, respectiv blocurile construite până în anul 2008, individualizarea pe apartamente a consumurilor de apă în vederea contractării şi facturării individuale se realizează cu ajutorul repartitoarelor de costuri existente, în baza procedurilor existente. Implementarea acestei metode nu presupune costuri suplimentare, în afară de cele cu editarea facturilor, şi ţinea doar de voinţa de a se respecta legea. Unele tentative de a implementa această practică şi în Târgu-Mureş au fost abandonate considerându-se că nu ar avea un impact semnificativ în reducerea cazurilor de debranşare colectivă a serviciului de furnizare apă.

Soluţii tehnice există mai multe şi sunt în zona modificării sistemului de distribuţie, prin trecerea la distribuţia pe orizontală, şi vizează diverse proiecte, în funcţie de locul unde se montează contoarele individuale, care în aceste situaţii sunt chiar contoarele în baza cărora se facturează individual serviciul, nu mai sunt repartitoare de costuri! O astfel de soluţie a propus şi SC Aquaserv SA, în anul 2011, elaborând şi o procedură în acest sens. Întrucât soluţia tehnică propusă reclama costuri semnificative, asociaţiile de proprietari nu au manifestat interes pentru implementarea acestui proiect. De menţionat că, proiectul propus urma a fi finanţat integral de către asociaţiile de proprietari.

 

Rep.: Care este soluţia susţinută de Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş?

D.R.: În vara anului 2016, din iniţiativa primarului municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, şi a consilierului Claudiu Maior, împreună cu SC Aquaserv SA, cu implicarea efectivă a Serviciului Asociaţii din Primărie, s-a degajat un proiect, avantajos din punct de vedere financiar, pentru asociaţiile de proprietari, proiect a cărui implementare o susţine şi Liga Asociaţiilor de Proprietari. Este vorba de o colaborare între Municipiul Târgu-Mureş şi SC Aquaserv SA pentru implementarea contorizării individuale a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare prin trecerea sistemelor de alimentare cu apă potabilă la distribuţia pe orizontală. Ar urma ca Municipiul Târgu-Mureş să realizeze şi să finanţeze sistemul de distribuţie pe orizontală, respectiv coloanele pe casa scării, pe care ulterior îl va concesiona operatorului, iar SC Aquaserv SA să finanţeze costurile de construire a branşamentelor individuale, de la coloană la uşa apartamentului, şi să monteze contorul de branşament, pentru fiecare apartament, contorul în baza căruia, fără a se adăuga alte diferenţe, se va factura individual serviciul de apă şi canal pentru fiecare apartament, similar cu gaze naturale! Proprietarii de apartamente ar urma să realizeze, pe costuri proprii, modificarea instalaţiei interioare, de la cotorul de branşament, montat pe casa scării lângă uşa apartamentului, până la punctele de consum din bucătărie şi baie. Evident, „contoarele”, adică repartitoarele de costuri din apartamente îşi pierd utilitatea şi vor fi demontate. Costurile şi disconfortul ocazionat de realizarea instalaţiei interioare diferă în funcţie şi de configuraţia apartamentului. Avantajul major al acestui proiect este că se elimină total riscul debranşării întregului imobil, eventualii rău platnici fiind debranşaţi individual. Exigenţa principală pentru implementarea acestui proiect este condiţionarea de acordul tuturor proprietarilor de apartamente dintr-un condominiu. Mai precizăm că după implementarea acestui proiect contorul furnizorului, din vecinătatea blocului, se demontează. Chiar dacă susţinem proiectul de trecere la distribuţia pe orizontală, aspectele prezentate nu se vor un îndemn la acţiune sau inacţiune sau de a se opta pentru o soluţie sau alta. Asociaţiile de proprietari, membrii acestora, pot să decidă, în condiţiile legii şi a statutului de organizare, cu privire la interesele lor. Am dorit doar, ca din perspectiva legală şi statutară de sprijin, îndrumare şi de reprezentare a intereselor asociaţiilor de proprietari, să punem la dispoziţia acestora un portofoliu de informaţii care să le permită să decidă potrivit propriilor interese, în cunoştinţă de cauză. În opinia noastră, în condominiile în care toţi proprietarii de apartamente plătesc ritmic şi în termenele legale costurile serviciului de apă-canal, nu există practici frauduloase, şi unde diferenţele care se adaugă, la cantitatea de apă înregistrată de repartitoare, este rezonabilă iar modalitatea de repartizare a acestor diferenţe este acceptată de către proprietari, se poate continua în aceste condiţii, fără a face investiţii pentru schimbarea sistemului de distribuţie. Proiectul propus se adresează, în primul rând, proprietarilor din imobilele în care există rău platnici, diferenţele care se adaugă sunt semnificative, sau sunt stări tensionate cu privire la modul în care se face repartizarea diferenţei de apă, adăugată la cantitatea înregistrată de repartitoarele de costuri – „contoarele” din apartament. Asociaţiile de proprietari au beneficiat de informaţii şi clarificări utile din partea Serviciului Asociaţii de Proprietari din Primăria Târgu-Mureş.

 

A consemnat Alex TOTH

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close