Interviu

Sediu Curții de Apel Tâgu-Mureș, modernizat și extins

Reporter: Care este valoarea estimată a investiției?
Anuța Leontina Liliac: Pentru investiția “Lucrări de intervenție și extindere la sediul Curții de Apel Târgu Mueș†au fost parcurse următoarele etape până în acest moment: efectuarea expertizei tehnice plus auditul energetic al clădirii existente în strada Justiției nr. 1, proiectarea studiului de fezabilitate plus documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și publicarea pe SEAP a invitației la licitația pentru documentația tehnică pentru autorizația de construire,  proiectul tehnic, detalii de executare și documentația de atribuire pentru lucrările de execuție. Până în acest moment valoarea estimată pentru etapa la care am făcut referire mai sus și anume documentația tehnică pentru autorizația de construire,  proiectul tehnic, detalii de executare și documentația de atribuire este de 454.000 de lei.

Rep.: Ce fel de lucrări vor fi executate?
A.L.L.: Proiectul la care facem referire conține lucrări de reparații capitale și modernizare pentru clădirea existentă și lucrări de extindere a clădirii existente.

Rep.: Care este sursa de finanțare a investiției?
A.L.L.: Sursa de finanțare a lucrării este bugetul de stat.

Rep.: Când vor demara lucrările și care este termenul limită pentru finalizarea acestora?
A.L.L.: Lucrările au mai multe etape care trebuiesc parcurse succesiv, fiecare dintre acestea având nevoie de aprobări atât pentru executare cât și pentru finanțare iar datorită acestui fapt nu putem indica o perioadă certă pentru începerea și finalizarea acestora.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close