Interviu

Accesul persoanelor cu dezabilități la CEDO

FOTO A - Adrian Boanta, profesor si.... taticLector dr. Adrian Boantă, cadru didactic universitar la Facultatea de ,,Științe Economice, Juridice și Aministrative”, din cadrul Universității ,,Petru Maior”, a publicat în luna august, alături de studentele Diana Chibulcutean și Iulia Diana David, în Revista ”Forumul Judecătorilor”, numarul 1/2014, articolul ,,Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la procedurile desfășurate în fața sa”.

Reporter: Cum ați ajuns să publicați în revista ”Forumul Judecătorilor”?

Adrian Boantă: Răspunsul la întrebare necesită o scurtă incursiune în trecut, deoarece activitatea mea didactică şi ştiinţifică s-a conturat în cadrul unui cerc studenţesc, (unul dintre primele cercuri din cadrul Universităţii ”Petru Maior”) cercul „Ius Iuventutis”. Cercul a pornit ca o iniţiativă comună a unor persoane implicate, studenţi şi profesori. Orice idee trebuie să aibă şi un „motor” şi motorul Cercului „Ius Iuventutis” a fost şi este Nicolae Ploeşteanu, conferenţiar dr. Revenind la întrebare… Accesul la revista Forumul Judecătorilor s-a realizat cu ajutorul unor prieteni ai Cercului ,,Ius Iuventutis” şi ai concursului ,,Fiat Justitia”. Tema concursului ”Fiat Justitia” (concurs organizat de Cercul ”Ius Iuventutis”) din anul 2014 a fost accesul persoanelor cu dizabilităţi la justiţie, în general şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în special. Ori tema articolului este aceeaşi cu tema concursului şi cu una dintre cauzele recente şi relativ celebre ale României la CEDO, cauza Valentin Câmpeanu împotriva România.

Reporter: De la ce a pornit ideea acestui articol?

FOTO B - O interesanta revista de specialitateAdrian Boantă: Ideea acestui articol a aparţinut studentelor Iulia David şi Diana Chibulcutean, supervizate de domnul Nicolae Ploeşteanu şi care are la bază cauza Valentin Câmpeanu împotriva României, cauză transpusă în concursul ,,Fiat Justitia”. Rolul meu a fost unul minor, acela de supraveghere, şi eventual schimb de idei. Meritul principal, ca în toate colaborările de tipul student-profesor, îl are studentul care face munca de documentare, de racordare la sistemul de drept. Documentarea s-a realizat pe marginea unei cauze aflate spre soluţionarea în faţa CEDO. Studenţii şi-au propus, cu argumente juridice, să anticipeze o eventuală Decizie a Curţii Europene, acesta fiind în mare măsură scopul articolului publicat.

Reporter: Despre ce este ideea centrală a lucrării?

Adrian Boantă: Tema articolului şi a cauzei Câmpeanu vs. România, pune în discuţie o serie de probleme juridice și sociale, pornind de la principii de drept şi ajungând până la a discuta despre rolul Normei juridice în societate. Cauza Câmpeanu, reprezintă în fapt un precedent important pentru sistemul european de protecție a drepturilor omului iar decizia în acest caz se rezumă la prevalența fondului asupra formei, în sensul că o persoană care prezintă vulnerabilități, cum ar fi dizabilitățile mentale, poate fi reprezentată în fața Curții Europene chiar în absența unui mandat de reprezentare, dacă ne găsim în prezența unor situații deosebite. În final, statele părți la Convenția Europeană trebuie să asigure un set minim de garanţii și de valori, în concordanţă cu principiile promovate de Convenţie, oricărui cetăţean, iar instituţiile statului trebuie să aibă o conduită pozitivă în raport cu persoanele vulnerabile.

 

Reporter: Este prima data când realizați o colaborare de tipul profesor-studenți?

Adrian Boantă: Nu, pentru că împreună cu Nicolae Ploeşteanu ne-am propus să oferim studenţilor şi o altfel de perspectivă asupra domeniului juridic, şi anume activitatea de cercetare. Poate că noţiunea de cercetare sună pretenţios pentru unii care îi privesc pe studenţi ca fiind persoanele ce trebuie examinate, dar timpul şi rezultatele studenţilor ne-au confirmat că încrederea, buna-credinţă şi ajutorul necondiţionat pot construi o relaţie profesională student-cadru didactic. Mi-e greu să trec în revistă toate colaborările de tipul profesor-student în cadrul unor articole de teamă să nu uit vreun nume, dar cu siguranţă cei ce formează Cercul ,,Ius Iuventutis” se regăsesc în aceste rânduri.

Corina LENARD

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close